The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS Tổng Quát là gì?

Bài thi IELTS Tổng quát dành cho những người muốn sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, đặc biệt tại một quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra sẽ xoay quanh các tình huống hàng ngày bạn thường gặp phải trong môi trường xã hội và nơi làm việc.

Và quan trọng nhất, bài thi này giúp thí sinh khám phá và nắm bắt nhiều cơ hội trên toàn thế giới. Đây là bài kiểm tra tiếng Anh duy nhất được cả bốn chính phủ Úc, New Zealand, Canada và Vương quốc Anh chấp nhận khi bạn muốn định cư.

Để hiểu được cấu trúc bài thi, những dạng câu hỏi thường gặp trong bài cũng như cách ôn luyện giúp đạt được kết quả tốt nhất, chúng tôi đã tổng hợp phần mô tả ngắn gọn về bài kiểm tra IELTS General Training.

Hình thức thi IELTS này kiểm tra trình độ tiếng Anh hàng ngày. Bài thi bao gồm bốn phần: Đọc, Viết, Nói và Nghe.

Ask IELTS