The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS từ A đến Z: E cho Essays ( Bài luận) - Giới thiệu

Trong phần Task 2 của bài thi Viết IELTS, bạn được yêu cầu viết một bài luận ít nhất 250 từ cho cả bài thi Học Thuật (Academic) và Tiếng Anh Giao Tiếp (General). Tuy nhiên, bạn có nên áp dụng một cách viết cho tất cả các dạng câu hỏi? Câu trả lời là “không” vì có thể xem xét nhiều hơn một dạng khi làm bài. Điều quan trọng là phải hiểu yêu cầu đề vì bạn có thể mất điểm một cách không đáng, thậm chí khi bạn có vốn từ vựng và ngữ pháp tốt. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết.

Bài văn nêu ý kiến

Đây làmột câu hỏimẫuvềdạngbàiluận nêu ý kiến: 

With traffic jams and pollution increasing every year in big cities, some people say that public transport should be free in big cities to help reduce these problems which are caused by cars.To what extent do you agree or disagree?

Trong phần mở bài, bạn có thể giới thiệu chung về chủ đề, nhưng quan trọng là bạn phải thay đổi từ cho sẵn ( những từ khóa trong câu hỏi) và nêu rõ ý kiến của bạn với sự việc. Ví dụ:

With the growth of middle classes around the world, ownership of motor cars has become much more common, particularly for those who reside in large urban areas.  It has been argued that free public transport should be provided in these metropolises as a method to curb the amount of polluted air and traffic congestion. This essay will explain why this approach should not be undertaken for cost and mobility reasons.

Đối với phần thân bài, quan trọng là phải có ý chính để phát triển và mở rộng. Bạn có thể làm điều này bằng cách giải thích rõ hơn về một ý nào đó, cho ví dụ, bàn về kết quả hay có thể là sự nhượng bộ. Chúng ta hãy so sánh hai đoạn văn dưới đây:

Paragraph A

The reasons for not providing free public transport for urban residents are diverse.  Firstly, there would be a significant cost for the government to pay for this, meaning they would have no option but to raise taxes for individuals rather than for industry which produces more pollution.  Secondly, this would be unfair for those who need to use vehicles for more door-to-door travel, such as people who live far from train and bus stations or those who need to carry many things with them.  Furthermore, if public transport is free, there would be overcrowding on trains and buses, meaning that people simply replace one type of inconvenience for another.

Paragraph B

Looking at the argument from a cost perspective, even though there is an initial financial advantage for commuters with savings made on fuel, at some point down the track this would be lost, as municipal governments would have no choice but to raise taxes to pay for the construction, management and maintenance of public transport facilities.  If the funds allocated to this were invested in how to make vehicles greener instead, such as with electric cars, the issue of air pollution would be addressed in a more cost-effective way. For example, the city of Taiyuan in China now has better air quality partly due to the investment they made in electric taxis and buses.

Đoạn A trả lời câu hỏi, nhưng có vài vấn đề:

  1. Không có câu chủ đề

  2. Có quá nhiều ý. Tốt hơn nên tập trung một ý, phát triển và mở rộng nó thay vì liệt kê nhiều ý nhỏ trong đoạn văn.

The reasons for not providing free public transport for urban residents are diverse. Firstly, there would be a significant cost for the government to pay for this, meaning they would have no option but to raise taxes for individuals rather than for industry which produces more pollution.  Secondly, this would be unfair for those who need to use vehicles for more door-to-door travel, such as people who live far from train and bus stations or those who need to carry many things with them. Furthermore, if public transport is free, there would be overcrowding on trains and buses, meaning that people simply replace one type of inconvenience for another.

Đoạn B được phát triển ý tốt hơn đoạn A vì:

  1. Nó có ý trọng tâm rõ ràng ( money)

  2. Chủ đề được mở rộng với:

  • Sự nhượng bộ

  • Ý mở rộng

  • Kết quả

  • Ví dụ

Looking at the argument from a cost perspective, even though there is an initial financial advantage for commuters with savings made on fuel, at some point down the track this would be lost, as municipal governments would have no choice but to raise taxes to pay for the construction, management and maintenance of public transport facilities.  If the funds allocated to this were invested in how to make vehicles greener instead, such as with electric cars, the issue of air pollution would be addressed in a more cost-effective way. For example, the city of Taiyuan in China now has better air quality partly due to the investment they made in electric taxis and buses.

Cuối cùng, rất có ích khi bạn kết thúc bài viết bằng kết luận. Đây là nơi bạn tóm tắt câu trả lời ( gồm quan điểm của bạn và các luận điểm trong thân bài) và kết thúc với một cảm nghĩ hay gợi ý. Ví dụ:

To summarise, free public transport is not a viable option to reduce road blockages and improve air quality, as there are better cost efficient ways to do this and the mobility issues it can cause.  Moving forward, cities around the world should adopt greener transport options whether they be public or personal to ensure better traffic flow with fewer impurities in the air.

Dạng bài thảo luận

Đây là một câu hỏi mẫu về dạng bài thảo luận:

Some people say that children should learn a foreign language when they are at kindergarten, but others feel that it is better for children to do this when they are teenagers.Discuss both of these views and give your own opinion.

Điều quan trọng cần nắm trong dạng bài loại này là có 3 phần trong câu trả lời:

  • Bàn về cả hai ý kiến (Phần thứ nhất và thứ 2)

  • và đưa ra quan điểm của bạn (phần thứ 3)

Khi viết phần mở bài, quan trọng là phải nghiêng đề cập cả hai quan điểm, đồng thời việc chỉ rõ bạn về bên nào cũng là một phương án tốt. Ví dụ:

Given that the world has become more globalised, the need to be able to use foreign languages has increased.  As a result, there are those who believe that a child’s kindergarten years should be when another language is introduced, while the opposing view is that it is more ideal to wait for when a youngster reaches adolescence.  This essay will reflect on both of these viewpoints before concluding with why the infancy argument is more valid.

Khi bạn bàn về cả hai quan điểm’ trong thân bài, tránh nêu ra ý kiến cá nhân. Điều này giúp tránh gây nhầm lẫn giữa ý của bạn và quan điểm của người khác. Dưới đây là phần giới thiệu của thân bài khi bàn về cả 2 quan điểm:

Looking at the kindergarten perspective firstly, the key reason why some claim this is a beneficial approach is …

With regards to waiting for the teenage years, supporters of this view argue that …

Bạn sẽ thấy người viết dùng những cụm từ như ‘some claim’ và ‘supporters of this view’ để chắc rằng quan điểm riêng của họ được tách bạch rõ ràng. Khi trình bày quan điểm của chính mình, bạn có thể dùng các cách như sau:

On balance, my personal view is to support the former view because …

Weighing up both sides of the issue, despite the confusion a second language can cause youngsters in their development, I am of the belief that...

Dạng câu hỏi có hai phần

Một dạng câu hỏi khác bạn có thể gặp trong bài thi Viết IELTS là loại có hai câu hỏi nhỏ cần được trả lời. Đây là một vài ví dụ:

A

These days, many cities have problems when they grow quickly, such as accidents and traffic jams.Why do these problems occur?How do these problems impact people who travel for work or study?

B

A trend in current times is the need for many workers to spend time outside of company hours on answering text and e-mail messages for their job.What problems does this cause for the worker?What can be done to reduce the impact of these problems?

C

It is becoming very common these days for students to take courses over the Internet instead of in face-to-face classrooms.Why are more students choosing this way of learning?Is this a positive or a negative development?

Trong dạng đề này, bạn có thể viết một đoạn văn cho mỗi câu hỏi trong phần thân bài, nhưng quan trọng là phải hiểu rõ trọng tâm. Hãy thử sắp xếp các đề trên ( A, B , C) theo dạng trả lời được yêu cầu. 1. Nguyên nhân + Quan điểm : A, B hay C? 2. Nguyên nhân + Kết quả : A, B hay C? 3. Kết quả + Giải pháp : A, B hay C?

Chúng ta có thể xem phân tích chi tiết như sau:

A

These days, many cities have problems when they grow quickly, such as accidents and traffic jams.Why do these problems occur?How do these problems impact people who travel for work or study?

Why do these problems occur? = cause

How do these problems impact people who travel for work or study?  = effect

Therefore, this matches Type 2.

B

A trend in current times is the need for many workers to spend time outside of company hours on answering text and e-mail messages for their job.What problems does this cause for the worker?What can be done to reduce the impact of these problems?

What problems does this cause for the worker?  = effect

What can be done to reduce the impact of these problems?  = solution

Therefore, this matches Type 3.

C

It is becoming very common these days for students to take courses over the Internet instead of in face-to-face classrooms.Why are more students choosing this way of learning?Is this a positive or a negative development?

Why are more students choosing this way of learning?  = cause

Is this a positive or a negative development?  = opinion

Chúng tôi hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích trong việc giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho các dạng bài luận khác nhau mà bạn có thể gặp trong bài thi Viết IELTS. Hãy theo dõi loạt bài từ A đến Z về IELTS của chúng tôi để biết thêm nhiều bài viết thông tin hơn.

Về bài viết

Published on August 25, 2021

Về tác giả

Person - Rocco Nigro - Global
Rocco