The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

1. Ngữ điệu trong tiếng Anh là gì?

Ngữ điệu (intonation ) trong tiếng Anh là sự kết hợp giữa âm vực cao và thấp của giọng nói (lên giọng, xuống giọng, kéo dài giọng). Đây là một phần quan trọng trong phần thi Nói bởi vì tùy theo cách bạn sử dụng ngữ điệu có thể giúp bạn diễn đạt ý tốt hơn, đặc biệt là khi bạn muốn bày tỏ những cảm xúc như khó chịu, ngạc nhiên, nghi ngờ ... Luyện tập sử dụng ngữ điệu lên xuống trong tiếng Anh đúng cách trong quá trình luyện thi IELTS sẽ giúp bạn tăng cơ hội đạt điểm cao vì phần phát âm rất quan trọng và chiếm 25% trên tổng điểm phần thi Nói của bạn.

Ngoài ra, khả năng nắm bắt được ngữ điệu trong tiếng Anh có thể giúp bạn có thêm lợi thế trong bài kiểm tra Nghe IELTS. Đặc biệt ở phần thi IELTS Listening Part 3 , khi bạn thường phải xác định tâm trạng của người nói, chẳng hạn như họ đồng ý hay không đồng ý với một vấn đề.

2. Ngữ điệu lên giọng trong tiếng anh

Chúng ta lên giọng trong các câu hỏi “Có” hoặc “Không” (Yes/No Question). Ví dụ cho ngữ điệu câu hỏi trong tiếng anh: 

Are you ↗French↗?      

Can you speak  ↗Thai↗?

Lên giọng cũng có thể được sử dụng khi làm rõ những gì bạn đã nghe. Ví dụ:

A: Would you recommend taking public transport?

B: In my ↗country↗?

A: Yes.

B: The large cities in my country have a good network of trains and buses. You can take a tram, but just in the city centre, and um … Sorry, what was the question ↗again↗?

Chúng ta cũng có thể lên giọng khi liệt kê. Ví dụ:

The main type of pet that people like to keep in my country are typical domestic ↗cats↗, small to medium-sized ↗dogs↗, birds in ↗cages↗ and fish in tanks.

3. Ngữ điệu xuống giọng trong tiếng Anh

Khi sử dụng câu hỏi Wh-Question (ví dụ: Who, What, Where, When, Why, Whose, Which) hoặc các câu hỏi có 'How', bạn cần xuống giọng ở cuối câu. Ví dụ:

What is the capital city of your ↘country↘?

Where is the best seafood restaurant in your ↘hometown↘?

Who do you respect the ↘most↘?

4. Ngữ điệu lên xuống trong tiếng Anh ↗↘

Khi sử dụng các câu phức tạp hơn, bạn có thể kết hợp quy tắc ngữ điệu trong tiếng anh cả lên và xuống giọng ở cuối mệnh đề trước khi nối với mệnh đề tiếp theo. Điều này rất hữu ích khi thể hiện một sự tương phản. Ví dụ:

Although the weather can be quite ↗humid↘, it is still useful to do outdoor activities like hiking.

Public transport here is hardly used at all, despite the fact it is so ↗affordable↘.

Chúng ta cũng có thể sử dụng cách đọc ngữ điệu này ở cuối câu khi thể hiện nghi ngờ nào đó hoặc sự bổ sung không chắc chắn. Ví dụ:

I’m not going to change jobs for the ↗time being↘ (but maybe in the future).

I barely did any preparation for the ↗assessment↘ (but I passed anyway).

Nắm rõ cách dùng ngữ điệu trong tiếng Anh (Intonation) khi ôn luyện cùng IDP

Qua bài viết trên, hy vọng bạn đã ghi nhớ được các quy tắc sử dụng Ngữ điệu trong Tiếng Anh. Hãy nhớ rằng ngữ điệu có sự ảnh hưởng khá lớn đến mức độ trôi chảy và tự nhiên trong giao tiếp, đặc biệt là giúp bạn ghi điểm cao trong bài thi IELTS Speaking. 

Nếu bạn muốn sử dụng Tiếng Anh với ngữ điệu thật chính xác, chắc chắn bạn cần luyện tập thường xuyên và rút kinh nghiệm từ cách người khác sử dụng ngữ điệu của họ. Bạn cũng có thể tham gia kỳ thi thử IELTS tại IDP để làm quen với bài thi Nói trước khi bước vào kỳ thi chính thức. 

Tại IDP, bạn sẽ tham gia cuộc thi Nói cùng giám khảo trong thời gian 15 phút. Bạn có thể chủ động lựa chọn ngày thi Nói và thực hiện bốn kỹ năng thi trong cùng ngày. Tham khảo lịch thi IELTS và lựa chọn ngày thi phù hợp với thời gian biểu của bạn. 

Một khi đã sẵn sàng, đăng ký thi IELTS cùng IDP!