Bạn có thể chọn thi IELTS trên máy tính hoặc trên giấy cho cả kỳ thi IELTS Tổng quát và IELTS Học thuật.

Định dạng bài thi, loại câu hỏi, thời gian phân bổ cho mỗi phần thi và nội dung giống nhau cho cả bài thi IELTS trên máy tính và IELTS trên giấy. Sự khác biệt duy nhất là trải nghiệm về ngày thi của bạn.

Nếu bạn chọn hoàn thành bài thi IELTS của mình trên máy tính, bạn sẽ thực hiện các phần Đọc hiểu, Nghe và Viết của bài thi bằng máy tính. Phần thi Nói IELTS vẫn giữ nguyên, với một bài phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo. Bài thi Nói sẽ được hoàn thành ngay trước, hoặc ngay sau các bài thi Đọc hiểu, Nghe và Bài thi viết.

Nếu bạn làm bài thi IELTS trên giấy, bạn sẽ hoàn thành các phần Đọc hiểu, Nghe và Viết trên giấy. Bài thi Nói được hoàn thành trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với giám khảo IELTS và có thể được diễn ra tối đa một tuần trước hoặc sau ngày thi của bạn. Trong bài thi IELTS trên giấy, các bài thi Viết, Đọc hiểu và bài thi Nghe đều được hoàn thành trong cùng một ngày mà không có giờ nghỉ giữa mỗi bài.

Chúng tôi sẽ chia sẻ một số câu hỏi mẫu miễn phí để giúp bạn quyết định xem bạn có muốn đăng ký bài thi IELTS trên giấy hay máy tính. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy xem xét nhanh sự khác biệt giữa bài thi IELTS trên máy tính và trên giấy.

So sánh nhanh bài thi IELTS trên giấy và trên máy tính

Bài thi IELTS trên máy tínhBài thi IELTS trên giấy
Định dạng bài thiHoàn thành các phần thi Nghe, Đọc và Viết bằng máy tính và bài thi Nói trực tiếp với Giám khảo IELTSHoàn thành các phần thi Đọc hiểu, Nghe và Viết trên giấy và bài thi Nói trực tiếp với Giám khảo IELTS
Kết quảKết quả sẽ có sau khi thi từ 3 đến 5 ngày sau khi hoàn tất 4 kỹ năng thiKết quả sẽ có sau khi thi 13 ngày sau khi hoàn tất 4 kỹ năng thi
Đăng kýTìm biểu tượng máy tính khi bạn đăng ký thiTìm biểu tượng giấy khi bạn đăng ký thi
Lịch thiLên đến 7 ngày thi một tuần, mỗi ngày 3 kỳ thiLên đến 48 ngày thi một năm (Thứ Năm và Thứ Bảy)

Thực hành bài thi Nghe trên máy tính

Hãy thử làm các câu hỏi mẫu cho bài thi Nghe miễn phí này và cảm nhận Phần thi nghe IELTS trên máy tính là như thế nào.

Bài ôn luyện cho Phần thi nghe IELTS bao gồm 6 loại câu hỏi và 24 câu hỏi bao gồm:

 • Trắc nghiệm

 • Nối đáp án

 • Điền nhãn kế hoạch, bản đồ, biểu đồ

 • Hoàn thành ghi chú

 • Các câu hỏi với câu trả lời ngắn

Bắt đầu các câu hỏi thực hành miễn phí trên máy tínhexternal icon

Tải đáp án mẫuexternal icon

Thực hành phần thi Nghe trên giấy

Tải xuống các câu hỏi mẫu miễn phí của chúng tôi cho Phần thi nghe IELTS và cảm nhận Phần thi nghe IELTS như thế nào.

Trắc nghiệm

Khớp đáp án

Mẫu 1

Mẫu 2

Điền nhãn kế hoạch, bản đồ, biểu đồ

Hoàn thành biểu mẫu

Hoàn thành ghi chú

Hoàn thành câu

Các câu hỏi với câu trả lời ngắn

Mẫu 1

Mẫu 2

Thực hành Phần thi đọc hiểu IELTS trên máy tính

Hãy thử một số câu hỏi mẫu cho Phần thi đọc hiểu IELTS trên máy tính để xem có phù hợp với bạn không. Đây cũng là công cụ hoàn hảo cho kế hoạch luyện thi IELTS của bạn.

Các câu hỏi mẫu Phần thi Đọc hiểu của Bài thi IELTS trên máy tính gồm 11 loại câu hỏi và 41 câu hỏi bao gồm:

 • Trắc nghiệm

 • Xác định thông tin

 • Hoàn thành ghi chú

 • Khớp tiêu đề

 • Kết hợp các vế câu

 • Hoàn thành tóm tắt

 • Hoàn thành câu

 • Hoàn thành lưu đồ

Bắt đầu làm các câu hỏi mẫu cho phần Nghe bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới

Tải đáp án mẫu để xem kết quả bạn làm như thế nào.

Thực hành bài thi Đọc hiểu trên giấy

Hãy thử làm các câu hỏi mẫu miễn phí cho Phần thi đọc hiểu IELTS trên giấy này để xem cảm nhận mình có phù hợp với bài thi IELTS trên giấy hay không.

Câu hỏi mẫu

Hoàn thành lưu đồ

Xác định thông tin

Trắc nghiệm

Hoàn thành tóm tắt

Thực hành Phần viết IELTS trên máy tính

Hãy thử một số câu hỏi mẫu cho Phần viết IELTS trên máy tính để xem có phù hợp với bạn không. Và nếu bạn đã đăng ký bài thi IELTS trên máy tính, hãy thêm phần này vào kế hoạch luyện thi.

Các câu hỏi mẫu cho Phần thi viết IELTS bao gồm 2 bài.

Bài 1: Bạn sẽ được yêu cầu viết 150 từ và có khoảng 20 phút cho bài này.

Bài 2: Bạn sẽ được yêu cầu viết 250 từ và có khoảng 40 phút cho bài này.

Bắt đầu làm bài ôn luyện Viết của bạn bằng cách nhấp vào liên kết dưới đây:

Tải đáp án mẫu để xem kết quả bạn làm như thế nào.

Thực hành bài thi Viết trên giấy

Tải xuống các câu hỏi mẫu miễn phí cho Phần thi viết của IELTS Học thuật để hình dung được Phần thi viết IELTS trong bài thi IELTS trên giấy.

IELTS Học thuật

Bài thi Viết Phần 1:

Bài thi Viết Phần 2:

IELTS Tổng quát

Câu hỏi mẫu

Tải xuống phiếu trả lờiexternal icon

Tải xuống bài viết mẫuexternal icon

Chuyến tham quan ảo đến trung tâm thi IELTS trên máy tính

Tham quan trực tuyến một trung tâm thi IELTS trên máy tính và hiểu rõ hơn về ngày thi.

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/71ZLkrFCbfxzW193nojbbz/0833d4d97cf74c043d7b8b46abe559a2/Screenshot_2.JPG
2022-04-29T13:10:58.872Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/6uKsv8NalXjxFV9VlyWj6Y/edbcd7afc229062ace62f117ab7eef6c/Computer-delivered_IELTS_Immersive_Experience.mp4