The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Tổng quan về bài thi Viết Học thuật

Thời lượng: 60 phút

Bài thi Viết Học thuật bao gồm hai phần. Đề bài thường xoay quanh các lĩnh vực được quan tâm chung và phù hợp với thí sinh có nhu cầu theo học bậc đại học, cao học, và đăng ký tay nghề. Cả hai phần của bài thi Viết cần theo văn phong trang trọng.

Phần 1  

Bạn sẽ được trình bày với một đồ thị, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể được yêu cầu mô tả và trình bày dữ liệu, mô tả các giai đoạn của một quy trình, cách hoạt động của một cái gì đó hoặc mô tả một vật, kế hoạch hoặc thiết kế.  

Phần 2  

Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để thể hiện một quan điểm, luận điểm hoặc vấn đề. Bạn sẽ hỗ trợ các ý kiến của mình bằng các ví dụ liên quan từ kiến thức và kinh nghiệm của chính bạn. 

Tóm tắt các dữ kiện hoặc số liệu từ thông tin biểu đồ

Trong Bài thi Viết Phần 1 của IELTS Học thuật , bạn sẽ được cung cấp một biểu đồ, một cách trực quan để trình bày thông tin. Bạn có thể nhận được một hoặc nhiều biểu đồ. Thông tin trực quan này có thể được hiển thị dưới dạng: 

Bạn cũng sẽ được cung cấp hướng dẫn để tóm tắt thông tin bạn thấy bằng cách chọn lọc và báo cáo các đặc điểm chính mà bạn thấy, so sánh nếu có liên quan.  Bạn sẽ cần phải thực hiện một nhiệm vụ chuyển thông tin – thông tin trực quan mà bạn nhận sẽ cần được cung cấp dưới dạng văn bản. 

Để hoàn thành bài viết thành công, bạn sẽ cần phải: 

  1. Viết phần giới thiệu 

  2. Viết phần tổng quan (tóm tắt những gì bạn nhìn thấy) 

  3. Trình bày và nêu bật các đặc điểm chính có kèm số liệu (dữ liệu) 

Bạn sẽ cần viết tối thiểu 150 từ và các câu trả lời phải đầy đủ, không sử dụng gạch đầu dòng hay ghi chú nào.  

Viết bài luận

Trong Phần 2 của Bài thi viết Học thuật , bạn được yêu cầu viết một bài luận để trả lời một quan điểm , một luận điểm hoặc một vấn đề . Các bài luận nên được viết theo phong cách học thuật hoặc bán trang trọng. Các đề tài là về các vấn đề hiện nay và tập trung vào một khía cạnh cụ thể của đề tài đó. Ví dụ, nếu đề tài là về máy tính, trọng tâm sẽ là một khía cạnh cụ thể thay vì viết về máy tính nói chung.   

Phần hướng dẫn bài viết sẽ cung cấp cho bạn thông tin về câu hỏi và cho bạn biết cách thảo luận về đề tài trong bài luận của bạn. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin thực tế, phác thảo và trình bày các giải pháp, biện luận cho một quan điểm hoặc đánh giá dẫn chứng và ý tưởng. Điều quan trọng là bạn cần cẩn thận sử dụng các ý và dẫn chứng liên quan để trình bày quan điểm của bạn. Ý tưởng của bạn cần được sắp xếp rõ ràng, sử dụng các đoạn văn cho từng ý tưởng. Bạn phải viết tối thiểu 250 từ.  

Bạn sẽ được đánh giá về khả năng của mình dựa trên việc tuân thủ các quy tắc viết bài luận tiếng Anh trong việc sắp xếp và liên kết thông tin một cách mạch lạc bằng ngôn ngữ chính xác và phù hợp, để bày tỏ ý tưởng và quan điểm của bản thân.