The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Trong phần thi Task 1 của bài thi Viết - IELTS Writing, bạn sẽ được yêu cầu miêu tả một biểu đồ. Đó có thể là một biểu đồ cột, bản đồ, hay một quy trình dạng Process/Diagram. Về cơ bản, dạng bài này sẽ dễ hơn nhiều so với các câu hỏi Task 1 khác, tuy nhiên, vẫn có rất nhiều bạn còn chủ quan và không ôn tập dạng bài này.

Cùng tìm hiểu chi tiết dạng bài Writing Task 1 Process, các chiến thuật làm bài cùng kho từ vựng giúp “ghi điểm” thật cao trong phần thi này.

1. Tổng quan 2 dạng bài Writing Task 1 Process

Quy trình sản xuất – Man-made process

Dạng bài này miêu tả quá trình sản xuất của một nguyên liệu hoặc một sản phẩm cụ thể nào đó có sự tác động của con người. Các giai đoạn của một biểu đồ Manufacturing Process sẽ được miêu tả theo ngôn ngữ bị động. 

Quy trình tự nhiên – Natural process

Với dạng bài này, thí sinh sẽ phải miêu tả một hiện tượng tự nhiên (quá trình hình thành một cơn mưa, vòng tuần hoàn của nước), hoặc vòng đời tự nhiên của động vật (vòng đời của bướm hoặc ếch, cách bò sản xuất ra sữa). 

Ngược lại với quá trình nhân tạo có sự can thiệp của yếu tố bên ngoài, trong quy trình tự nhiên, các cá thể đều tự phát triển và vận động một cách chủ động, chúng ta dùng ngôn ngữ theo dạng chủ động để miêu tả.

undefined

Click Download ngayexternal icon

2. Chiến thuật làm bài Writing Task 1 Process/Diagram

Để nhanh chóng nắm rõ yêu cầu đề bài và hệ thống các luận điểm một cách chặt chẽ, bạn có thể làm theo 5 bước dưới đây: 

Bước 1: Tìm hiểu về quy trình: Xác định điểm bắt đầu và kết thúc của quy trình để biết mình nên bắt đầu từ đâu. Bạn có thể phân tích các thông tin bằng cách trả lời những câu hỏi sau, bước này sẽ giúp bạn hiểu hoàn toàn những điều đang xảy ra trước khi chuẩn bị cho phần trả lời.  

 • Quá trình có bao nhiêu giai đoạn? Trình tự như thế nào? 

 • Đó là quá trình nhân tạo hay tự nhiên?

 • Mỗi giai đoạn của quá trình nói về cái gì? 

 • Sự liên kết của từng giai đoạn?

Bước 2: Paraphrase lại đề bài

Bước 3: Mô tả quy trình đang diễn ra trong 2 câu tổng quan. Tổng quan là yếu tố vô cùng quan trọng của bài thi IELTS Writing Task. Nếu bạn học được cách viết một phần tổng quan tốt, bạn sẽ dễ dàng ghi điểm cao hơn cho phần bài này. 

Bước 4: Xác định cách chia phần body: 

 • Đối với quá trình chu kỳ khép kín: Miêu tả theo số được đánh trong quy trình

 • Đối với quá trình có điểm đầu và điểm cuối riêng biệt: Nếu có đánh số thì miêu tả theo thứ tự số, nếu không dựa trên quy trình trong bài để xác định các bước và chia đoạn cho phù hợp

Bước 5: Phân tích chi tiết từ phần: xác định chủ thể hành động, hành động, đối tượng bị tác động, mục đích/ nguyên nhân của bước, kết quả, so sánh kết quả

Bước 6: Kiểm tra lại bài viết (cấu trúc câu, chính tả)

Xem thêm: Cách diễn giải để tăng điểm số IELTS writing

3. Cách viết Writing Task 1 Process

Introduction

Như các dạng bài Task 1 khác, đoạn mở đầu của bài luôn bắt đầu bằng câu paraphrase đề bài được cho. Hãy viết lại đề bằng 1 câu sử dụng ngôn ngữ, cấu trúc của mình, tránh những từ ngữ đã xuất hiện trong đề. 

Các cấu trúc sử dụng ở phần này:

 • The chart/ diagram (shows/ describes/ illustrates) how +clause

 • The production of…

 • The process of producing/ making…

 • How…is produced/ made.

 • Show how to produce/ make…

 • At the first stage of …

Overview

Một trong những bước quan trọng của bài là tìm kiếm được chi tiết nổi bật để đưa vào phần Overview. Có rất nhiều phương pháp viết Overview hay, tuy nhiên, cách đơn giản nhất là giới thiệu ngắn gọn trình tự của process, bắt đầu và kết thúc bằng bước nào.

Các cấu trúc có thể sử dụng ở phần này:

 • There are .... main stages (steps) in the process/in the process of producing..., beginning with… and ending with...

 • The … involves …main steps/stages beginning with…and finishing with…

 • This flow chart provides an overview of…

Xem thêm: Tại sao câu miêu tả tổng quan (overview) rất quan trọng trong bài thi Viết IELTS Academic Task 1

Body

Ở đoạn Body này, chúng ta có thể viết hai đoạn để trình bày miêu tả cụ thể các bước của process. Bạn có thể phân chia từ đầu giữa quy trình gói gọn trong đoạn body 1, từ giai đoạn giữa đến cuối quy trình viết cho body 2.  Và cũng đừng quên sử dụng từ nối lần lượt miêu tả kỹ từng bước . 

Cách xác định giai đoạn để chia phần Body: 

 • Dạng bài Circular: Với giai đoạn vòng lặp thì điểm đầu của quy trình cũng như điểm cuối. Bạn có thể hiểu rằng một quy trình khép kín thì sẽ không có điểm bắt đầu cụ thể nào. Hãy dựa vào cách đánh số trong biểu đồ để xác định trình tự phân chia các đoạn.

 • Dạng Linear: Nếu biểu đồ được đánh số sẵn, bạn chỉ cần dựa vào các số để chia đoạn. Nếu không có đánh số, bạn có thể dựa vào ý nghĩa của quy trình trong bài để xác định các bước và chia đoạn cho phù hợp. 

Các từ nối có thể sử dụng cho phần này:

 • Firstly/Secondly/Finally….

 • Once/When….

 • Before/ After….

 • Followed by …

Ví dụ: Bài làm được dựa trên biểu đồ Natural Process - Life Cycle – vòng đời của cá hồi bên trên:

The diagram describes how salmon grow from eggs to mature individuals.

Overall, there are three main stages in the life cycle of salmon starting with salmon eggs in the upper river and the complete cycle lasts for about 10 years.

Firstly, salmon begins life as eggs in the slow-moving upper reaches of a river, surrounded by reeds and pebbles. This shelter usually keeps the eggs safe for about five to six months before they hatch. The newborn fish normally called “fry” are very small, which are only three to eight centimeters long. The fry then follows the fast flow to the lower river and stay there for 4 years until they reach the length of twelve to fifteen centimeters. These grown fish are known as “smolt”. 

At the next stage of the life cycle, the ‘smolt’ migrate to the open sea. After approximately 5 years living in the ocean, these ‘smolt’ will have grown to adult size, which is about 70-76 centimeters. Their reproductive stage then begins as the mature salmon swims back to their birthplace and lays eggs. The salmon’s life cycle starts again at the same place where it begins.               

(192 words)

4. Từ vựng “ăn điểm” Writing Task 1 Process

Bạn có thể sử dụng các từ ngữ sau giúp bài viết đạt được điểm cộng trong mắt giám khảo: 

Từ vựngPhát âmÝ nghĩa
Create/kriːˈeɪt/Tạo ra
Distribute/dɪˈstrɪb.juːt/Phân phối
Demolished /muːv/phá hủy
Produce/prəˈdʒuːs/Sản xuất
Erected  /ɪˈrekt/sự xây dựng
Redeveloped /ˌriː.dɪˈvel.əp/quy hoạch

Xem thêm: 

Dựa vào các khái niệm chi tiết và chiến lược làm bài IELTS Writing Task 1, hy vọng bạn có thể vận dụng được các cấu trúc ngữ pháp, cụm từ để hoàn thành thật tốt dạng biểu đồ Process này.

Don Oliver talks about conveying your feelings in Writing Task 1

Can I use words that convey feelings towards the data in Writing Task 1?