The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Thi trên máy tính khác hoàn toàn so với thi trên giấy

Đây là một tin đồn!

Chỉ có một khác biệt duy nhất giữa hình thức thi trên máy tính và thi trên giấy đó là trải nghiệm của bạn trong ngày thi. Định dạng bài thi, dạng câu hỏi, thời gian cho mỗi phần và nội dung là giống nhau ở cả hai hình thức thi trên giấy và máy tính.

Nếu bạn lựa chọn hoàn thành bài thi IELTS trên máy tính, bạn sẽ làm bài môn Nghe, Đọc và Viết trên máy tính. Tất cả câu trả lời được gõ trên máy tính. Bạn cũng có thể ghi chú lên đề thi trong môn thi Nghe.

Nếu bạn đăng ký thi IELTS trên giấy, bạn sẽ cần hoàn thành bài thi Nghe, Đọc, Viết trên giấy. Bạn phải dùng viết chì để viết trên giấy làm bài thi.

Trong cả hai hình thức thi trên giấy và máy tính, môn thi Nói đều được thực hiện trực tiếp với một giám khảo IELTS.

Tôi có thể làm tất cả các phần của bài thi IELTS trên máy tính

Điều này đúng!

Phần thi Nghe, Đọc, Viết cùa kỳ thi IELTS được thực hiện trên máy tính, nhưng môn thi Nói thì sẽ thực hiện trực tiếp với một giám khảo IELTS.

Thi trên máy tính thì dễ hơn thi trên giấy

Đây là một tin đồn!

Định dạng bài thi, dạng câu hỏi, phân bổ thời gian cho mỗi phần thi và nội dung giống nhau trên cả hình thức thi trên giấy và máy tính.

Và bởi vì nội dung cho cả hai hình thức thi trên giấy và máy tính giống nhau nên mức độ khó cũng giống nhau. Chỉ có sự khác biệt duy nhất có thể là mức độ tự tin của bạn khi ngồi làm bài trên máy tính. Nếu bạn có thể sử dụng máy tính thành thạo, bạn có thể sẽ thích làm bài thi trên máy tính hơn.

Thi trên giấy dễ hơn thi trên máy tính

Đây là một tin đồn!

Xin nhắc lại, cả hai hình thức thi trên giấy và trên máy tính có độ khó như nhau.

Bài thi trên máy tính có phím trợ giúp để hỗ trợ bạn trong suốt buổi thi. Chức năng trợ giúp này mô tả dạng câu hỏi cũng như cách thức bài thi này vận hành như thế nào. Trong bài thi trên máy tính, cũng có một chức năng thay đổi một số cài đặt ví dụ như kích cỡ phông chữ trên màn hình.

Tôi cần phải có máy tính đề làm bài thi trên máy tính

Đây là một tin đồn!

Bạn không cần phải sở hữu máy tính bàn hay máy tính xách tay để tham dự kỳ thi IELTS trên máy tính. Tất cả thiết bị, bao gồm máy tính và tai nghe, sẽ được trung tâm bạn đăng ký thi IELTS trên máy tính cung cấp.

Tôi sẽ nhận được kết quả thi sớm hơn nếu thi trên máy tính

Điều này đúng!

Nếu bạn thi IELTS trên máy tính, bạn sẽ nhận được kết quả sau ngày thi từ 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên, nếu bạn thi IELTS trên giấy, bạn sẽ nhận được kết quả sau ngày thi 13 ngày.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước để bạn nắm rõ những gì sẽ diễn ra trong ngày thi IELTS của mình

Bài thi IELTS trên máy tính diễn ra như thế nào?

Làm bài thi IELTS trên máy tính hơi khác một chút. Tìm hiểu ngày thi IELTS trên máy tính của bạn, từ quá trình làm thủ tục cho đến từng phần của bài thi.