Thực hành bài thi Nghe trên máy tính

Hãy thử làm các câu hỏi mẫu cho bài thi Nghe miễn phí này và cảm nhận Phần thi nghe IELTS trên máy tính là như thế nào.

Bài ôn luyện cho Phần thi nghe IELTS bao gồm 6 loại câu hỏi và 24 câu hỏi bao gồm:

 • Trắc nghiệm

 • Nối đáp án

 • Điền nhãn kế hoạch, bản đồ, biểu đồ

 • Hoàn thành ghi chú

 • Các câu hỏi với câu trả lời ngắn

Bắt đầu các câu hỏi thực hành miễn phí trên máy tínhexternal icon

Tải đáp án mẫuexternal icon

Thực hành Phần thi đọc hiểu IELTS trên máy tính

Hãy thử một số câu hỏi mẫu cho Phần thi đọc hiểu IELTS trên máy tính để xem có phù hợp với bạn không. Đây cũng là công cụ hoàn hảo cho kế hoạch luyện thi IELTS của bạn.

Các câu hỏi mẫu Phần thi Đọc hiểu của Bài thi IELTS trên máy tính gồm 11 loại câu hỏi và 41 câu hỏi bao gồm:

 • Trắc nghiệm

 • Xác định thông tin

 • Hoàn thành ghi chú

 • Khớp tiêu đề

 • Kết hợp các vế câu

 • Hoàn thành tóm tắt

 • Hoàn thành câu

 • Hoàn thành lưu đồ

Bắt đầu làm các câu hỏi mẫu cho phần Nghe bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới

Tải đáp án mẫu để xem kết quả bạn làm như thế nào.

Thực hành Phần viết IELTS trên máy tính

Hãy thử một số câu hỏi mẫu cho Phần viết IELTS trên máy tính để xem có phù hợp với bạn không. Và nếu bạn đã đăng ký bài thi IELTS trên máy tính, hãy thêm phần này vào kế hoạch luyện thi.

Các câu hỏi mẫu cho Phần thi viết IELTS bao gồm 2 bài.

Bài 1: Bạn sẽ được yêu cầu viết 150 từ và có khoảng 20 phút cho bài này.

Bài 2: Bạn sẽ được yêu cầu viết 250 từ và có khoảng 40 phút cho bài này.

Bắt đầu làm bài ôn luyện Viết của bạn bằng cách nhấp vào liên kết dưới đây:

Tải đáp án mẫu để xem kết quả bạn làm như thế nào.