The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Với những bạn thí sinh còn đang là học sinh, sinh viên thì chủ đề về Education (Giáo dục) sẽ cực kỳ gần gũi và khá thường gặp trong phần thi IELTS Speaking. Việc chuẩn bị trước những chủ đề phổ biến này không chỉ giúp bạn phản xạ nhanh với đề thi, mà còn mở rộng vốn từ và nâng cao cách lập luận trong bài. 

Bài viết dưới đây sẽ gợi ý những từ vựng cần thiết và cấu trúc ngữ pháp áp dụng hoàn hảo cho chủ đề Education, cùng IDP IELTS xem qua nhé!

1. Các câu hỏi về chủ đề Education trong IELTS speaking

Nếu bạn bắt gặp chủ để Education trong phần thi IELTS Speaking, bạn sẽ được hỏi về việc học tập hoặc thảo luận về những vấn đề, quan điểm liên quan đến lĩnh vực giáo dục, điển hình như là: 

  • Did you go to a co-educational school?

  • What was your most favorite subject when you were a kid?

  • What is special about your major?

  • Describe your favorite subject at school 

  • What are the advantages of studying a distance learning course?

2. Từ vựng ghi điểm chủ đề Education

Từ vựng về các cấp trường học

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

Primary school

/ˈpraɪ.mə.ri ˌskuːl/

Trường tiểu học

Secondary school

/ˈsek.ən.dri ˌskuːl/

Trường THCS

High school

/ˈhaɪ ˌskuːl/

Trường THPT

University

/ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/

Trường đại học

Public school


Private school

/pʌb.lɪk ˈskuːl/


/praɪ.vət ˈskuːl/

Trường công


Trường tư

Boarding school

/ˈbɔː.dɪŋ ˌskuːl/

Trường nội trú

High school for the gifted

Trường chuyên

Từ vựng về các hoạt động giảng dạy

Từ vựng 

Phiên âm

Ý nghĩa

Acquire knowledge

/əˈkwaɪər ˈnɒl.ɪdʒ/

Tiếp thu kiến thức

Carry out/do an experiment

/ˈkær.i ɪkˈsper.ɪ.mənt/

Thực hành một thí nghiệm

Extracurricular Activities

/ˌek.strə.kəˈrɪk.jə.lər/ /ækˈtɪv.ə.ti/

Hoạt động ngoại khóa

Review study’s notes

Xem lại ghi chú học tập

Sign up for a course

Đăng ký một khóa học

To bury oneself in tasks/ assignments

Vùi mình vào bài tập

Từ vựng khác liên quan đến chủ đề

Từ vựng 

Phiên âm

Ý nghĩa

Inquisitive

/ɪnˈkwɪz.ə.tɪv/

Tò mò, ham học hỏi

Old-fashioned

/ˌəʊldˈfæʃ.ənd/

Cổ hủ, lạc hậu

Disciplined

/ˈdɪs.ə.plɪnd/

Có kỷ luật

Self-motivation

Tạo động lực thúc đẩy bản thân

Explore each other’s perspectives

Khám phá sự khác nhau/giống nhau và quan điểm của người khác 

3. Idioms chủ đề Education

Idiom

Ý nghĩa

Hit the books

Chăm chỉ học tập

Passed my test with flying colors

Đạt điểm cao trong bài thi

Learn by heart

Học thuộc lòng

Get off to a good start with sth

Có khởi đầu tốt với cái gì

Have a good command of sth

Am hiểu về điều gì

Make oneself understood 

Khiến người khác hiểu được cái mà mình muốn truyền đạt

Live up to one’s fullest potential

Phát huy được toàn bộ năng lực

To fall behind with your studies

Tiếp thu chậm hơn so với người khác

To work your way through university

Vừa học vừa làm để trang trải học phí

Wealth of knowledge

Lượng lớn kiến thức

Put your thinking cap on

Suy nghĩ về một vấn đề nào đó 1 cách nghiêm túc

Xem thêm: Từ vựng IELTS chủ đề Education

4. Tổng hợp bài mẫu chủ đề Education

Phần thi IELTS Speaking Part 1

What do you like about your major?

What I especially like about my major is that it covers a lot of economic knowledge, so I can have a wide range of career options. I can work as a banker or a purchaser at giant companies. That’s not to mention, I can make friends with a lot of brainy people.

Would you prefer to study alone or with others?

I consider myself an easily distracted person, so I prefer to study alone. To be honest, I can’t focus on studying at all when there is a noise around, be it loud or small.

What kind of school did you go to when you were a kid?

I attended a public school for my education from preschool to sixth grade. During my time, it was the best and most well-known primary school.

Phần thi IELTS Speaking Part 2

Describe your favorite subject at school (Mô tả môn học bạn yêu thích ở trường)

Of all the subjects at school, history has always remained my favorite. In every history class, we were introduced to many key historical occurrences. It was a dull topic for some of my classmates, but I really liked it.

I recall at our first meeting, our teacher handed out a syllabus, which served as a roadmap for the key topics we would cover each week. Several novels and other reading materials were given to us as homework. We discussed notable personalities, including soldiers, philosophers, and artists. We also discussed the ancient peoples' religions, traditions, and customs.

Unlike many other subjects, history requires not only a good memory but also the ability to connect all the dots of past events to draw important lessons. 

It was a difficult topic for me and my classmates at the time since memorizing so much of it took up so much of our time. But I find history to be quite fascinating. I've always been interested in how people lived in the past. I've always been curious to learn how our generation's past shaped who we are now. It intrigues me.

Phần thi IELTS Speaking Part 3

Is a good education more important to a boy or a girl? Why?

I think it is equally important for both boys and girls to pursue a good education. In today's culture, women have repeatedly demonstrated their ability to handle duties and obtain positions that were previously solely held by men in a variety of sectors, including politics, science, athletics while males have started working in certain fields that were formerly thought to be reserved only for women, like fashion, housework, and cooking. It is obvious that anyone can only live up to their fullest potential if given an opportunity regardless of their sex.

Bài viết trên đã tổng hợp bí kíp giúp bạn hoàn thành phần thi Speaking chủ đề Education bao gồm câu trả lời mẫu và list từ vựng chủ chốt có thể áp dụng cho cả ba phần. Hy vọng rằng bài viết sẽ hữu ích và giúp bạn ôn tập IELTS hiệu quả ngay tại nhà. 

Chuẩn bị cho kỳ thi IELTS Speaking cùng IDP!

Với kinh nghiệm dày dặn trong việc giúp thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, IDP luôn hỗ trợ bạn truy cập miễn phí vào các nguồn tài liệu luyện thi hữu ích bao gồm các bài viết, video chia sẻ bí quyết làm bài từ chuyên gia quốc tế để nâng cao khả năng làm bài.

Bên cạnh đó, bạn có thể đăng ký trải nghiệm thi thử tại các trung tâm khảo thí IELTS của IDP, tham gia Hội thảo sự kiện IELTS do các chuyên gia IDP trực tiếp hướng dẫn để hiểu hơn về những lỗi phổ biến cần tránh, nghiên cứu một số câu hỏi và câu trả lời mẫu cùng video hướng dẫn luyện thi từ chuyên gia.

Đăng ký thi IELTS cùng IDP tại đây!

Xem thêm:

Về bài viết

Published on May 22, 2023

Về tác giả

One Skill Retake - IELTS Australia
Quỳnh Khanh

Tôi là Quỳnh Khanh - Content Writer có hơn 5 năm về lĩnh vực giáo dục