The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Phần thi IELTS Speaking chủ đề Study & Education (Giáo dục) luôn được mở đầu với những câu hỏi “What is your job?”, “what is your major?”, và những câu hỏi khác liên quan đến khía cạnh học tập, công việc. Vậy làm sao để ghi điểm tuyệt đối trong phần này? Cách khai thác và phát triển ý như thế nào? Cùng IDP IELTS  tìm hiểu nhé!

1. Những câu hỏi mẫu thường gặp chủ đề Study

Câu hỏi mẫu thường gặp chủ đề Study Part 1

Câu hỏi 1: Do you study or work?

Trả lời: I’m currently a junior at National Economics University – one of the top schools in Vietnam. Now I still can’t believe I was able to gain admission to the university because it’s so competitive.

Câu hỏi 2: What do you like about your study?

Trả lời: For the most part, I would say it’s the environment. We speak in English 100% in the class and it helps us develop our English skills substantially. Besides, almost all the classrooms are equipped with top-notch facilities like air-conditioners or overhead projectors. My teachers and friends are nice as well. All in all, it’s a great place to study.

Câu hỏi 3: What is the most difficult part of your subject?

Trả lời: You have to remember lots of legislation and cases and not only remember their names, but also how they affect each part of the law and how they interact with each other. Physically it can also be exhausting because we have to read very dense texts for a few hours every day.

Xem thêm: Làm thế nào thể hiện tốt nhất IELTS Speaking Part 1

Câu hỏi mẫu thường gặp chủ đề Study Part 2

Đề bài từ Cue Card: Describe a subject you enjoyed studying at school.

Trả lời: The subject I’d like to describe is World History. It was a subject taught in highschool. About one hour is allotted everyday to learn about significant historical events. For some of my classmates, it was a boring subject but I enjoyed it a lot.

I remember that our teacher distributed a syllabus on our first meeting which served as a guide on the topics that will be discussed each week. We were assigned to read several books and other reading materials. We talked about famous people, from warriors to philosophers to artists. We discussed the wars that happened in the past. We also talked about religion, traditions and customs of the people during the ancient time.

As a subject, it required us to memorize a lot which was a disadvantage for me and my classmates at that time because it consumed much of our time. Nevertheless, history really intrigues me. I am always curious about how humans lived in the past. I have always been interested to look into how history turned us into the present generation. It fascinates me.

Câu hỏi mẫu thường gặp chủ đề Study Part 3

Câu hỏi: How has teaching changed in your country in the last few decades?

Trả lời: It is clear that the teaching methods in Vietnam have changed significantly. In the past, teachers used to be the main source of knowledge, the leader and educator of their students. Nowadays, although they are still considered to be a kind of leader in the classroom, they are more of facilitators in learning. Another difference is represented by the technical support they need to be able to use effectively, such as computers, projectors, adaptive software, etc. Instead of teaching with chalk, they become IT managers of the classroom.

Câu hỏi: What is the difference between the way children learn and the way adults learn?

Trả lời: I think that flexibility makes the difference in the learning ways of children and grown-ups. Mature people tend to be fixed in their ways of thinking and living. Therefore, they need a longer time to imbibe new knowledge and concepts compared to children. On the other hand, kids are more adaptable and able to change easily to take in information. In addition, children use all five senses to adapt to new things and they learn all the time in their daily life. By contrast, adults learn mostly through their sight and hearing, and they separate study from living. It means that they think knowledge is mainly from classes, not from their everyday life.

2. Chọn lọc từ vựng chủ đề Study

Từ vựng 

Phiên âm

Ý nghĩa

Distance education

/ˈdɪs.təns ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən/

Đào tạo từ xa

Plagiarism

/ˈpleɪ.dʒər.ɪ.zəm/

Đạo văn

Completion certificate

/kəmˈpliːt/ /səˈtɪf.ɪ.kət/

Bằng, chứng chỉ

Self-reliance

/ˌself.rɪˈlaɪ.əns/

Tự dựa vào sức mình

Rote learning

/rəʊt/ /ˈlɜː.nɪŋ/

Học vẹt

Professional development

/prəˈfeʃ.ən.əl/ /dɪˈvel.əp.mənt/

Phát triển chuyên môn

Extracurricular activities

/ˌek.strə.kəˈrɪk.jə.lər/ /ækˈtɪv.ə.ti/

Hoạt động ngoại khóa

Credit mania (n)

/ˈkred.ɪt/ /ˈmeɪ.ni.ə/

Bệnh thành tích

Gain in-depth knowledge

Có được kiến thức sâu sắc

Socialization of education

Xã hội hóa giáo dục

Literate and well-informed electorate 

Thành phần cử tri có học và có trình độ văn hóa cao

Xem thêm: Tổng hợp từ vựng IELTS chủ đề Study & Work

3. Gợi ý các cấu trúc ăn điểm chủ đề Study

Cấu trúc chủ đề Study theo chiều hướng tích cực

 • Have a passion for: có đam mê với điều gì

 • To pull one’s socks up: nhớ về việc gì đã xảy ra ở quá khứ

 • I really enjoy my study program because…: Tôi rất thích chương trình học bởi vì…

 • Grow fond of…: dần dần thích…

 • Chase to try to obtain or achieve something: theo đuổi để đạt được điều gì đó

 • Chance to improve your speaking skills: mang lại cơ hội cải thiện kỹ năng của bạn.

 • gives you the opportunity to experience a different way of living: mang đến cơ hội trải nghiệm một cách sống khác

 • It helps me to develop my imagination and creativity: Nó giúp tôi phát triển trí tưởng tượng và sáng tạo của mình.

Xem thêm: Cụm từ kết hợp trong IELTS

Cấu trúc chủ đề Study theo chiều hướng tiêu cực

 • There is little chance for: Hầu như không có cơ hội cho…

 • Burn the midnight oil = Work very late into the night: Thức đêm học bài

 • lose touch with: mất liên lạc kết nối với ai đó

 • to miss out something: không làm hoặc bỏ lỡ điều gì

 • Not stand a chance of doing something: không có khả năng đạt được cái gì đó

 • There is little chance for: Hầu như không có cơ hội cho…

 • To go blank: trở nên trống rỗng do gặp phải sự kiện bất ngờ hoặc vào tình thế khó xử

 • I had to reserve study results for … year due to personal reasons: Tôi phải bảo lưu … năm vì lý do cá nhân.

Phần thi IELTS Speaking chủ đề Study & Education (Giáo dục) sẽ không khó để chinh phục nếu như bạn nắm rõ vốn từ vựng cũng như tham khảo bài mẫu để có sự chuẩn bị kỹ càng phần trả lời. Mong rằng bạn sẽ luôn tự tin đạt chinh phục điểm số cao nhất trong phần thi này. 

Xem thêm: 

Tự tin “chốt hạ” phần Speaking chủ đề Study cùng IDP!

Nếu bạn vẫn còn loay hoay tìm hiểu cấu trúc phần thi Speaking và cách đạt được số điểm hoàn hảo với chủ đề topic, đừng quên bạn sẽ luôn có sự hỗ trợ từ các chuyên gia IELTS của IDP.

Khi chọn đồng hành cùng IDP, bạn sẽ có toàn quyền tham khảo kho tài nguyên IELTS sẵn có giúp làm quen với cấu trúc bài thi và đạt số điểm như bạn mong đợi. Các tài liệu cung cấp được bao gồm Hội thảo trên web về Masterclass, Khóa học luyện thibí quyết làm bài từ các chuyên gia IELTS quốc tế!

Và đừng quên đăng ký thi IELTS tại IDP nhé!

Xem thêm: IELTS Speaking chủ đề History

Về bài viết

Published on January 13, 2023

Về tác giả

One Skill Retake - IELTS Australia
Quỳnh Khanh

Tôi là Quỳnh Khanh - Content Writer có hơn 5 năm về lĩnh vực giáo dục