The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Mỗi một dạng bài IELTS Reading sẽ thách thức các kỹ năng đọc hiểu khác nhau, đồng thời đòi hỏi chiến thuật riêng biệt. Bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết về cách làm các dạng bài IELTS Reading và hướng dẫn ôn luyện trong bài viết dưới đây.

1. Hoàn thành dán nhãn biểu đồ (Diagram label completion)

Yêu cầu của dạng bài: Hoàn thành dán nhãn trên biểu đồ dựa trên thông tin cung cấp trong đoạn văn.

Mô tả dạng bài: Thí sinh sẽ được cung cấp biểu đồ, đoạn văn tóm tắt để trống có các phần thông tin quan trọng. Nhiệm vụ của thí sinh là phải chọn đúng đáp án để điền vào chỗ trống cho phù hợp.

Ví dụ:

Ví dụ về các dạng IELTS Reading

Chiến thuật làm bài:

 • Bước 1: Đọc kỹ câu hỏi và yêu cầu số lượng từ cần điền

 • Bước 2: Xác định đúng loại từ hoặc thông tin cần phải điền.

 • Bước 3: Gạch chân keyword để tìm kiếm thông tin nhanh hơn

 • Bước 4: Dự đoán các từ đồng nghĩa, trái nghĩa

 • Bước 5: Đọc quét văn bản và dừng lại ở các keyword liên quan đến câu hỏi

 • Bước 6: Chọn đáp án

Dạng bài này đánh giá khả năng gì: Khả năng scanningvốn từ vựng của thí sinh

2. Câu hỏi xác định thông tin (Information identification questions)

Yêu cầu về dạng bài: Information identification questions là một trong các dạng bài IELTS Reading phổ biến. Dạng bài này yêu cầu bạn phải xác định xem thông tin, ý kiến của người viết trong câu hỏi đúng/ sai/ có thể tìm được trong đoạn văn không để trả lời Yes/No/Not Given hoặc True/ False /Not given.

Dạng bài này đánh giá khả năng:

 • Tổng hợp và xác định đúng thông tin trong đoạn văn

 • Quét và hiểu nghĩa sâu xa của thông tin đó

 • Hiểu quan điểm, nhận định được nêu của người viết

Mô tả dạng bài: Trong đề bài sẽ đưa ra khoảng 4-5 câu chứa các thông tin được cho trong bài đọc. Thí sinh sẽ đọc từng câu và xác định câu đó đúng hay là sai hoặc có xuất hiện trong bài hay không.

Ví dụ dạng bài:

Ví dụ cho dạng bài xác định thông tin

Chiến thuật làm các bài:

 • Bước 1: Đọc và xác định nội dung của từng câu

 • Bước 2: Gạch chân các từ khóa

 • Bước 3: Định vị vị trí thông tin trong bài đọc

 • Bước 4: Dùng từ khóa và đối chiếu với các thông tin trong bài đọc

3. Nối nội dung (Matching features)

Yêu cầu: Nối các câu nói hoặc thông tin với một danh sách các lựa chọn đã cho.

Dạng bài này đánh giá khả năng:

 • Nhận biết các mối quan hệ giữa các câu.

 • Xác định sự liên hệ của các sự kiện trong văn bản.

 • Có khả năng nhận biết lý thuyết và các ý kiến được nêu trong bài.

Yêu cầu của dạng bài: Tìm thông tin tương thích với đặc điểm của chủ thể trong danh sách. Mô tả dạng bài: Thí sinh sẽ được cung cấp câu hỏi bao gồm chủ thể là người, sự việc, sự vật hoặc địa điểm nổi bật trong bài. Nhiệm vụ của thí sinh là tìm thông tin phù hợp với từng chủ đề và nối chúng lại với nhau.

Ví dụ dạng bài

Ví dụ cho dạng bài nối nội dung

Chiến thuật làm các dạng bài:

 • Bước 1: Đọc hiểu câu ở đề bài, gạch chân keyword

 • Bước 2: Xác định vùng thông tin trong bài đọc

 • Bước 3: Đọc hiểu, đối chiếu và chọn đáp án

4. Nối tiêu đề (Matching headings)

Yêu cầu: Dạng bài Matching headings yêu cầu thí sinh nối danh sách các tiêu đề và các đoạn hoặc phần chính xác

Dạng bài này đánh giá khả năng:

 • Nhận biết ý tưởng/ chủ đề chính trong các đoạn/ phần văn bản

 • Phân biệt sự khác nhau và xác định được ý chính với các ý bổ trợ.

 • Yêu cầu của dạng bài: Thí sinh phải chọn ra một trong các tiêu đề được cung cấp và đặt vào đoạn văn thích hợp.

Mô tả dạng bài: Đề bài sẽ cung cấp các tiêu đề khác nhau, phù hợp với các đoạn văn có trong bài đọc. Thí sinh cần lựa chọn tiêu đề nào phù hợp với đoạn văn nào.

Ví dụ dạng bài

Ví dụ minh họa các dạng bài đọc IELTS

Chiến thuật làm:

 • B1: Đọc từng tiêu đề, gạch chân keyword

 • B2: Đọc bài đọc và khoanh vùng tiêu đề đúng

 • B3: Đọc lại toàn bộ tiêu đề và loại các đáp án chắc chắn sai

Lưu ý là nếu bạn nên làm dạng bài này về cuối vì khi đó bạn cũng đã có thể nắm được nội dung tổng quan của bài đọc.

>>> Có thể bạn sẽ cần:

5. Nối thông tin (Matching information)

Yêu cầu: Tìm kiếm chính xác các thông tin trong các đoạn văn A,B,C,.. Thông tin mà bạn có thể được yêu cầu tìm: chi tiết cụ thể, ví dụ, lý do, mô tả, so sánh, tóm tắt, giải thích.

Dạng bài này đánh giá khả năng: Đọc hiểu, định vị chi tiết, nhận biết một bản tóm tắt hoặc định nghĩa.

Yêu cầu của dạng bài: Thí sinh cần tìm thông tin cụ thể trong các đoạn văn A, B., C và nối chung với đáp án phù hợp.

Mô tả dạng bài: Đề bài yêu cầu thí sinh tìm kiếm thông tin về các chi tiết cụ thể được đặt để trong mỗi đoạn văn. Sau đó, thí sinh sẽ đặt các ký tự Alphabet tương ứng với mỗi đoạn vào đáp án thí sinh cho là phù hợp.

Ví dụ dạng bài

Ví dụ cho dạng bài nối thông tin

Chiến thuật làm bài:

 • Bước 1: Đọc kỹ đề bài

 • Bước 2: Gạch chân keyword trong câu hỏi

 • Bước 3: Đọc lướt toàn bài, dựa vào keyword chọn các đoạn có thể tìm kiếm thông tin

 • Bước 4: Chọn đáp án và đối chiếu.

6. Kết hợp các vế câu (Matching sentence endings)

Yêu cầu: Kết hợp nửa đầu của một câu dựa trên bài đọc hiểu với phương án tốt nhất để tạo ra một câu hoàn chỉnh.

Dạng bài này đánh giá khả năng:

 • Hiểu các ý chính của bạn trong một câu.

 • Kỹ năng Skimming, Scanning, xác định từ khóa.

Mô tả dạng bài: Thí sinh sẽ được cung cấp một danh sách hai vế câu chưa hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của thí sinh là nối chúng lại thành một câu có nghĩa từ thông tin trong bài.

Ví dụ dạng bài:

Dạng bài kết hợp các vế câu là một trong các dạng bài IELTS Reading phổ biến

Chiến thuật làm các dạng bài:

 • Bước 1: Đọc hai list statements và list endings

 • Bước 2: Tìm từ khóa/từ đồng nghĩa với từ khóa trong bài đọc theo thứ tự từ trên xuống

 • Bước 3: Chọn đáp án đúng và đối chiếu lại với bài đọc

7. Câu hỏi trắc nghiệm (Multiple choice)

Yêu cầu: Dạng bài Multiple choice yêu cầu thí sinh chọn đáp án chính xác từ những lựa chọn được cho trước ( A, B, C hoặc D).

Dạng bài này đánh giá khả năng:

 • Khả năng quét thông tin, keyword

 • Hiểu ý nghĩa sâu xa trong đoạn văn

Mô tả dạng bài: Đề bài sẽ đưa ra câu hỏi kèm theo một danh sách đáp án, thí sinh sẽ dựa trên thông tin trong bài đọc.

Ví dụ dạng bài:

Ví dụ minh các dạng bài Reading trong IELTS

Chiến thuật làm các dạng bài:

 • Bước 1: Đọc câu hỏi và đáp án, gạch chân từ khóa

 • Bước 2: Đọc quét để xác định vị trí từ khóa trong bài

 • Bước 3: Đọc các thông tin trước và sau câu có chứa từ khóa

 • Bước 4: Chọn đáp án

8. Hoàn thành câu (Sentence completion)

Yêu cầu: Trong các dạng bài IELTS Reading , Hoàn thành câu được xem là một dạng khó. Dạng này yêu cầu thí sinh hoàn thành các câu được lấy từ bài đọc hiểu

Dạng bài này đánh giá khả năng: Xác định vị trí của chi tiết hoặc thông tin cụ thể

Yêu cầu của dạng bài:

 • Xác định vị trí của chi tiết hoặc thông tin cụ thể.

 • Kỹ năng Scanning, vốn từ vựng, ngữ pháp.

Mô tả dạng bài: Đề bài cung cấp các câu có để trống, bạn cần chọn từ phù hợp để điền vào chỗ trống đó. Các thông tin hoàn toàn được lấy từ bài đọc.

Ví dụ dạng bài:

Ví dụ dạng câu hỏi hoàn thành câu trong IELTS Reading

Chiến thuật làm các dạng bài:

 • Bước 1: Đọc kỹ yêu cầu đề bài, chú ý các câu “ONE WORD/NUMBER ONLY” để điền đúng số lượng từ yêu cầu

 • Bước 2: Xác định dạng từ cần điền vào chỗ trống

 • Bước 3: Gạch chân keyword và đối chiếu với các đoạn văn

 • Bước 4: Chọn đáp án đúng

9. Dạng câu hỏi với câu trả lời ngắn (Short-answer questions)

Yêu cầu: Trả lời một câu hỏi bằng một câu trả lời ngắn/ rút gọn.

Dạng bài này đánh giá khả năng:

 • Xác định vị trí và hiểu chính xác thông tin

 • Sử dụng ngữ pháp, từ vựng để rút gọn câu

Mô tả dạng bài: Đề bài sẽ cung cấp các câu hỏi và số lượng từ cần trả lời cho mỗi câu hỏi để thí sinh làm bài.

Ví dụ dạng bài:

Mẫu câu hỏi cho dạng bài yêu cầu câu trả lời ngắn

Chiến thuật làm bài:

 • Bước 1: Đọc đề bài và xác định số lượng từ tại câu như “NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER”

 • Bước 2: Đọc câu hỏi, gạch chân từ khóa

 • Bước 3: Đối chiếu từ khóa để xác định vị trí câu trả lời trong bài

 • Bước 4: Rút gọn thông tin theo đúng số lượng từ yêu cầu.

Trên đây là 9 dạng bài IELTS Reading thường gặp giúp bạn ôn luyện tốt hơn. Bên cạnh đó, để nâng cao kỹ năng khi làm các dạng bài IELTS Reading, thí sinh cần thực hành thường xuyên với các nguồn bài tập uy tín tại IDP - đơn vị đồng sáng lập và tổ chức kỳ thi IELTS trên toàn cầu.