The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Từ ‘allude’ mang nghĩa ‘ám chỉ’ trong khi ‘elude’ có nghĩa là ‘thoát khỏi nguy hiểm’. Vì hai từ này thuộc nhóm homophones (từ đồng âm), chúng thường bị nhầm lẫn ngay cả với người bản xứ. Vậy phân biệt chúng ra sao? Nghĩa chính xác của từ ‘elude’ và ‘allude’ là gì? Trong phần IELTS Ngữ pháp 101, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách phân biệt.

 • Các định nghĩa của elude và allude

 • Từ đồng nghĩa của elude và allude

 • Cách sử dụng elude và allude trong câu

Sự khác biệt giữa elude và allude

Elude 

Là động từ: Một từ hoặc cụm từ mô tả hành động, trạng thái hoặc trải nghiệm.

Allude 

Là động từ: Một từ hoặc cụm từ mô tả hành động, trạng thái hoặc trải nghiệm.

Các định nghĩa của elude và allude

Elude 

 • Nghĩa thông dụng là ‘thoát khỏi nguy hiểm, kẻ thù hay kẻ truy đuổi bằng tài năng hay mưu mẹo

 • Tuy nhiên, từ này còn có nghĩa ‘thoát tội trong luật pháp’

 • Elude cũng có nghĩa ‘một mục tiêu vượt quá tầm của ai đó’

Allude 

 • Nghĩa thông dụng là ‘nói bóng gió’ hay ‘ám chỉ’

 • Từ này còn có nghĩa ‘nhắc đến’

Từ đồng nghĩa của elude và allude

Elude 

Các từ đồng nghĩa của elude là: evade, avoid, get away from, dodge, flee, escape (from), run (away) from.

Allude 

Các từ đồng nghĩa của allude là : refer to, suggest, hint at, imply, mention, touch on, mention in passing.

Cách sử dụng elude và allude trong câu

Elude 

Như đã giải thích ở phần trên, ‘elude’ có nghĩa ‘thoát khỏi nguy hiểm’ nên bạn có thể dùng từ này khi muốn tránh né một điều gì đó.

 • The thief eluded the authorities for months. 

 • After playing in the league 10 years, the championship still eludes them. 

Allude 

Làm thế nào sử dụng ‘allude’ trong câu? Hãy ghi nhớ ‘allude’ có nghĩa là ‘gợi ý hay ám chỉ’.

 • In the movie, they don’t say why she is in prison, but they allude to tax evasion. 

 • Michael alluded to Rebecca but he never actually mentioned her by name. 

Nguồn: Cambridge Dictionary

Bạn muốn tìm hiểu thêm về những từ dễ gây nhầm lẫn?

Trong tiếng Anh viết, điều quan trọng là phải biết cách viết chính xác của một từ bạn muốn sử dụng. Bạn không muốn viết "weak" trong khi ý của bạn là "week" mặc dù chúng phát âm giống nhau. Trong tiếng Anh nói, chính tả ít quan trọng hơn phát âm. Hãy nghĩ về từ “lead” có thể được phát âm là / led / hoặc / li: d / Vì những từ này gây nhiều nhầm lẫn, thí sinh nên dành vài phút để biết sự khác biệt: từ cùng chữ với từ đồng âm và từ đồng nghĩa.

Mọi người thường sử dụng “elude” khi họ muốn nói “allude”ỉ, hoặc viết “allude” khi họ thực sự nên viết “elude”. Có những từ thường bị nhầm lẫn khác: Bạn có biết sự khác biệt giữa “belief” và “belief” không? Đó là câu hỏi trong một bài viết khác, ở đó chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa hai từ thường bị sử dụng sai này: "Belief” vs “Believe”. Đọc ngay nhé!

Xem thêm: