The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Sự khác biệt giữa ‘its’ và ‘it’s’

Its ( không có dấu phẩy) là đại từ sở hữu của “it”. Bạn cũng sẽ gặp chữ “it’s” ( với dấu phẩy). Đây là hình thức viết gọn của “it is” hay “it has”. Vì chúng có được phát âm giống nhau nhưng khác nghĩa, ta gọi những từ này là homophones. Những từ này thường bị nhầm lẫn, ngay cả với người bản xứ. Vì thế, chúng ta có cách nào phân biệt chúng? Trong phần IELTS Ngữ pháp 101, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách phân biệt. 

 • Sự khác biệt giữa ‘its’ và ‘it’s’ 

 • Từ đồng nghĩa của ‘its’ và ‘it’s’ 

 • Cách dùng ‘its’ và ‘it’s’ trong câu 

Sự khác biệt giữa ‘its’ và ‘it’s’

Its  

‘Its’ là một từ hạn định. Một bổ từ dùng để xác định mối liên quan của từ hay cụm danh từ như ‘a, the, every’. 

It’s  

Hình thức viết tắt: Cách viết ngắn gọn từ bằng cách kết hợp hay viết tắt.  

Định nghĩa của ‘its’ và ‘it’s’

Its  

 • Thuộc về một điều gì đó đã được đề cập hoặc dễ nhận biết 

 • Thường liên quan đến trẻ con hay một giới tính không xác định 

It’s  

 • Hình thức viết tắt của “It is” hay “It has” 

Từ đồng nghĩa của ‘its’ và ‘it’s’

Its  

Its đồng nghĩa với ‘owned, hers, his, theirs, yours’.  

It’s  

Không có đồng nghĩa 

Cách dùng ‘its’ và ‘it’s’ trong câu

Its 

 • I loved the cut of the dress but had issues with its colour. 

 • In the dead of the night, all we could hear was its footsteps. 

 • The television didn't fit its stand.

 • The laptop is too big for its case. 

 • The company issued a statement about its new policy.

It’s 

 • It’s so cold in Melbourne. 

 • Choose what you want but it’s all the same in my opinion. 

 • I hope it’s not too difficult for you. 

 • It’s been almost a week of waiting. 

 • It’s nice to know that my work is recognised.Bạn muốn tìm hiểu thêm về các từ hay bị nhầm lẫn?

Trong bài viết tiếng Anh, điều quan trọng là phải biết cách viết chính xác của một từ bạn muốn sử dụng. Bạn không muốn viết ‘weak’ (yếu) khi có nghĩa là ‘week’ (tuần) mặc dù chúng phát âm giống nhau.

Khi nói tiếng Anh, chính tả ít quan trọng hơn, nhưng phát âm thì lại cần thiết. Hãy nghĩ về từ ‘lead’ có thể được phát âm là ‘led’ hoặc ‘leed’. Bởi vì những từ này gây ra nhiều nhầm lẫn, bạn nên dành vài phút để biết sự khác biệt: homophones (từ đồng âm) so với homographs (từ cùng chữ) và homonyms (từ đồng âm hoặc đồng nghĩa). Đọc thêm tại đây

Mọi người thường sử dụng ‘elude’ (thoát khỏi nguy hiểm) khi họ cần sử dụng từ ‘allude' (ám chỉ), hoặc viết allude' (ám chỉ) khi từ họ thực sự nên viết là ‘elude’ (thoát khỏi nguy hiểm). Đọc thêm tại Sự khác biệt giữa Elude và Allude.

Cũng có những từ thường bị nhầm lẫn khác: Bạn có biết sự khác biệt giữa ‘belief’ và ‘believe’ không? Đó là câu hỏi của một bài viết khác giải thích về sự khác biệt giữa hai từ thường bị sử dụng sai này. Đọc thêm tại đây

Xem thêm: