The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Vì chúng được phát âm giống nhau nhưng khác nghĩa, ta gọi những từ này là homophone . Những từ này thường bị nhầm lẫn, ngay cả với người bản xứ . Vì thế, chúng ta có làm thế nào để phân biệt chúng? Trong phần IELTS Ngữ pháp 101, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách phân biệt.

 • Sự khác biệt giữa ‘there’, ‘their’ ‘they’re’

 • Từ đồng nghĩa của ‘there’, ‘their’‘they’re’

 • Cách dùng ‘there’, ‘their’ ‘they’re’ trong câu

Sự khác biệt giữa ‘there’, ‘their’ và ‘they’re’

There  

Là một trạng từ: Từ diễn tả, đưa thông tin cho động từ, tính từ, trạng từ hoặc cụm trạng từ.

Is an exclamation: A word or sound used to display strong emotion.  

Their  

Là một từ hạn định: một bổ từ quyết định từ có liên quan của danh từ hay cụm danh từ.

They’re  

Là hình thức viết gọn: từ viết tắt hay kết hợp của hai từ với ít chữ cái hơn.

Định nghĩa của ‘there’, ‘their’, hoặc ‘ they’re’

There

Một từ được sử dụng để chỉ nơi chốn hay vị trí, hay để thu hút sự chú ý đến một người hay một vật. Nó cũng có thể được sử dụng như một từ để tập trung sự chú ý hay an ủi ai đó.

Their  

Một từ được dùng để liên kết với người hay vật đã được đề cập hay có thể xác định dễ dàng.

They’re  

Từ viết gọn của “they are”.

Từ đồng nghĩa của ‘there’, ‘their’ và ‘they’re’

There  

Cũng có nghĩa ( đồng nghĩa) với: near

Their  

Các từ đồng nghĩa là: belonging to them, belonging to others, he, her, they

They’re  

 • Không có từ đồng nghĩa cho từ này.

Cách dùng ‘there’, ‘their’ và ‘they’re’ trong câu

There  

 • Please put it over there.  

 • The snowfall out there is beautiful.  

 • There appears to be a mistake.  

 • There, I’ve fixed it for you.  

Their  

 • She gave them their books.  

 • One of the kids lost their lollipop.  

 • Someone forgot to lock their car.  

 • That’s their water bottle.  

They’re  

 • They’re not free for dinner tonight.  

 • Did you know that they’re moving away?  

 • They’re my closest friends.  

 • Someone told me they’re here. 

Want to learn more about commonly confused words?

Trong văn viết của tiếng Anh, điều quan trọng là phải biết đúng chính tả của từ bạn muốn sử dụng. Bạn sẽ không muốn viết "weak" trong khi ý của bạn là "week" mặc dù chúng phát âm giống nhau. Trong văn nói của tiếng Anh, phát âm quan trọng chứ không phải chính tả. Hãy nghĩ về từ “lead” có thể được phát âm là “led” /led/ hoặc “leed” /li:d/.” Vì những từ này hay gây nhầm lẫn, bạn nên dành vài phút để tìm hiểu sự khác biệt giữa: homophones, homographs và homonyms. Đọc thêm tại đây .

Mọi người thường sử dụng "elude" nhưng thật ra ý của họ là"allude" , hoặc viết "allude" trong khi chính xác phải viết là "elude". Cũng có những từ thường bị nhầm lẫn khác: Bạn có biết sự khác biệt giữa "belief" và "believe" không? Đó là câu hỏi của một bài viết, trong đó chúng tôi giải thích sự khác biệt giữa những cặp từ thường bị sử dụng sai này. Hãy đọc ở đây