The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Đại từ bất định (Indefinite Pronouns) là một trong những đại từ quan trọng và được sử dụng phổ biến trong Tiếng Anh. Đây là chủ điểm ngữ pháp được áp dụng khá nhiều trong những bài kiểm tra tại trường hoặc trong các kỳ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, điển hình là kỳ thi IELTS. 

Vậy Indefinite Pronouns là gì? Cách sử dụng đại từ bất định trong Tiếng Anh như thế nào? Cùng IDP tìm hiểu chi tiết qua bài viết này nhé!

1. Đại từ bất định là gì?

Đại từ bất định (Indefinite Pronouns) là những từ không chỉ đích danh một cá nhân, sự việc hay sự vật một cách cụ thể. Đây là những đại từ miêu tả chung chung về một sự vật bất kỳ, hoặc nhắc đến một số lượng không xác định. Đại từ không xác định có các tiền tố no-, every-, any- và some- 

Những đại từ bất định thường được sử dụng bao gồm: all, any, another, anybody/anyone, anything, everybody/everyone, everything, few, nobody, many, none, several, somebody/someone ..

Ví dụ về Đại từ bất định:

 • Is there anything else that you'd like?

 • Sometimes, I just need someone to talk to.

đại từ bất định là gì

2. Vị trí của các đại từ bất định trong câu

Đại từ bất định đóng vai trò là chủ ngữ 

Ví dụ: 

 • No one can disgrace us but ourselves.

 • Everybody has some weak spots.

Đại từ bất định đóng vai trò là tân ngữ 

Ví dụ: 

 • Instead he found something quite extraordinary.

 • Stay close together - I don't want anyone to get lost.

Đại từ bất định được đặt đứng sau giới từ

Ví dụ: 

 • His name's Hiroshi but everyone calls him Hiro.

 • Never give up on anybody. Miracles happen every day.

3. Tổng hợp các đại từ bất định trong Tiếng Anh

Đại từ bất định số ít - chỉ người

 • Everybody, everyone: Mọi người.

 • Someone, somebody: Một ai đó, một người nào đó. 

 • Each: Mỗi người

 • Anyone, anybody: Bất kỳ ai

 • Another: Một người khác

 • No one, nobody: Không ai

 • The other: Người còn lại

Ví dụ: 

 • The job would suit someone with a business background.

 • Take one thing with another.

Đại từ bất định số ít - chỉ vật

 • Each: Mỗi thứ

 • Nothing: Không có gì

 • Everything: Mọi thứ

 • Something: Một cái gì đó

 • Anything: Bất cứ cái gì

 • Another: Một cái khác

Ví dụ: 

 • Nothing great was ever achieved without enthusiasm.

 • Save something for the man that rides on the white horse.

Đại từ bất định số ít - chỉ chỉ người và vật

 • Both: Cả hai.

 • Two others: Hai người khác, hai cái khác.

 • Neither: Cả hai đều không

 • Either: Bất kỳ cái nào trong hai cái, bất kỳ cái nào trong hai người.

 • The other two: Hai người còn lại.

Ví dụ: 

 • Two others who were being questioned have been released on police bail.

 • The trade agreements are advantageous to both countries.

Đại từ bất định chỉ số lượng

 • All: Tất cả

 • Some: Ai đó, một cái gì đó, vài

 • Any: Bất kỳ cái gì

 • None: Không ai

 • Other: Những người khác

 • Enough: đủ

 • A little: một ít

 • Little: hầu như không

 • Less: ít hơn

 • Much/ many: nhiều

 • Most: hầu hết

Ví dụ: 

 • Two others who were being questioned have been released on police bail.

 • The trade agreements are advantageous to both countries.

các đại từ bất định

4. Cách dùng đại từ bất định trong Tiếng Anh

Đại từ bất định trong Tiếng Anh đôi khi sẽ khiến bạn bối rối trong quá trình sử dụng. Trong một vài trường hợp, bạn sẽ phân vân liệu đằng sau đại từ bất định là số ít hay số nhiều, sử dụng đại từ bất định trong mệnh đề quan hệ như thế nào. Cùng IDP tìm hiểu những cách dùng của đại từ bất định được liệt kê dưới đây: 

Đại từ bất định đóng vai trò là chủ ngữ → sử dụng động từ số ít

Ví dụ: 

 • No one is a fool always, every one sometimes. 

 • Everybody was in a very relaxed and jolly mood.

Đại từ bất định đứng trước tính từ

Ví dụ: 

 • Is there anything in that box?

 • Anyone want to go out and enjoy the breeze with me? 

Đại từ bất định chỉ người được dùng trong sở hữu cách

Ví dụ: 

 • He was scribbling away like nobody's business.

 • Surely the function of the law is to protect everyone's rights.

Đại từ bất định được dùng trong câu phủ định

Ví dụ: 

 • I don’t have anything to do => I have nothing to do. 

 • I don’t have anything to wear to the wedding. → I have nothing to wear to the wedding.

Đại từ bất định được sử dụng cho vế không có danh từ 

Ví dụ: 

 • Much of the world is covered by sea.

 • There was muted agreement from most of the people in the room.

5. Bài tập đại từ bất định Tiếng Anh - Có đáp án

bài tập về đại từ bất định

Bài tập 1: Lựa chọn đại từ bất định phù hợp 

1. She would like (anything/ something) to eat.

2. My father knows (something/ nothing) about it. 

3. He hasn’t got (something/ anything) to do. 

4. We sold (everything/ anything) in the sales. 

5. The girl didn’t say (nothing/ anything). 

6. Is there (something/ anything) amusing on an Iphone? 

7. Our dog must be (somewhere/ anywhere). 

8. There was a flood (anywhere/ somewhere) in Hanoi.

9. My mother would like to buy (anything/ something) for my dad. 

10. My doctor did (everything/ somebody) to save me.

Bài tập 2: Chọn đại từ bất định phù hợp để hoàn thành câu

1. I went shopping yesterday but I couldn’t find ……………… that I liked.

a) nothing

b) anything

c) everywhere

2. Thomas ate ……………… in his lunch bag except the carrot.

a) everything

b) anything

c) somebody

3. Excuse me, waiter. There’s ……………… in my soup. I think it’s a fly.

a) something

b) anywhere

c) everywhere

4. I didn’t go ……………… on my holiday. I was so bored!

a) nowhere

b) somewhere

c) anywhere

5. My friend thinks intelligent aliens may exist ……………… in the universe.

a) anyone

b) something

c) nowhere

Đáp án:

Bài tập 1:  Lựa chọn đại từ bất định phù hợp 

1. something

2. nothing

3. anything

4. everything

5. anything

6. anything

7. somewhere 

8. somewhere

9. something

10. everything

Bài tập 2: Chọn đại từ bất định phù hợp để hoàn thành câu

1. b

2. a

3. a

4. c

5. c

Trang bị kiến thức Đại từ bất định khi ôn tập cùng IDP!

Nắm rõ kiến thức về các Đại từ bất định (Indefinite Pronouns), và cách dùng trong từng trường hợp là yếu tố tiên quyết giúp bạn ghi điểm thật cao trong bài thi IELTS. Để giúp bạn ôn luyện hiệu quả cho kỳ thi IELTS, IDP cung cấp nguồn tài liệu luyện thi hữu ích bao gồm các Hội thảo IELTS , Khóa học luyện thi được gợi ý dựa trên nhu cầu và trình độ của mỗi cá nhân.

Về tác giả

One Skill Retake - IELTS Australia
Quỳnh Khanh

Tôi là Quỳnh Khanh - Content Writer có hơn 5 năm về lĩnh vực giáo dục