The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Làm theo những hướng dẫn đơn giản này để giúp cải thiện kỹ năng viết của bạn. Nếu bạn là một người học trực quan, hãy chuyển đến cuối trang để xem một video thông tin tương đương về 7 bước đạt được thang điểm 7 cho Bài thi Viết Phần 2. 

Bước 1: Trả lời tất cả các phần của câu hỏi

Bài thi viết phần 2 của IELTS yêu cầu bạn viết một bài luận để phản hồi về một câu tuyên bố, hoặc một tiền đề. Bạn phải đọc kỹ câu hỏi để tất cả các phần đều được trả lời. Ví dụ, trong câu hỏi dưới đây, bạn phải làm 3 việc để đạt nâng cấp thang điểm writing , bằng việc cho giám khảo thấy rằng bạn giải quyết tất cả các phần trong bài. 

 1. Trình bày một quan điểm 

 2. Trình bày một quan điểm khác 

 3. Trình bày quan điểm của bạn 


Câu hỏi ví dụ:  

Some people think that wild animals should not be kept in zoos. Others believe that there are good reasons for having zoos.

Discuss both these views and give your own opinion. 


Trình bày một quan điểm rồi đến quan điểm còn lại, và sau đó trình bày ý kiến của bạn

Wild animals are kept in zoos all over world. At present, zoos are a tourist attraction in many countries and need wild animals to attract vistors. I beleve that wild creatures should not be kept in zoos and there should be alternative ways to see them.  

There are many good reasons for having zoos in our cities. Most importantly, they attract tourists and make money for city. Visitors get chance to see wild animals that they would not see unless they travelled far away. Rare species, like Chinese panda, or Indian tiger, or African rhino for example, are endangered and if we had no zoos they would die. Zoos care for these aminals and give us chance to see them. Therefore, we cannot underestimate teh educational importance of zoos.  

However, many people feel that wild animals should be free. They should not be kept in cages and small areas in zoo. This is cruel for animal and they often die because they is not in natural habitat. We frequently see news story about rare animals dying in zoos or getting sick because area is not big enough or suitable for wild animals like lions or polar bears. Also, these animals are unhappy and sometimes attack humans. Caging wild animals is unhealthy for the animals and is cruel. 

Both views put forward valid points, however, I strongly believe that zoos are no place for wild animals. If animals need to be cared for, they should be looked after in theier natural habitat in game parks or wildlife reserves. Goverments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit from them. 

In conclusion, although people believe that zoos are good places to keep wild animals because they can earn money and educate people, I feel that we do not need zoos anymore. We can look at wild animals on the internet and we can feel happy knowing that they are free. 

Bước 2: Trình bày quan điểm rõ ràng

Mặc dù bạn phân tích các quan điểm khác nhau trong bài luận của mình, bạn phải trình bày quan điểm bạn ủng hộ một cách rõ ràng. Điều này đơn giản có nghĩa là bạn phải cho giám khảo biết suy nghĩ của bạn về câu hỏi. Quan điểm bạn ủng hộ phải rõ ràng nhằm đưa ra một bài luận hoàn chỉnh. Đừng đổi ý trong kết luận. 

 • Both views put forward valid points, however, I strongly believe... 

 • However, many people feel that... 

 • I believe that wild creatures should not be kept in zoos... 

Bước 3: Cấu trúc bài luận của bạn

Viết bài luận không phải lúc nào cũng là một nhiệm vụ khó khăn. Trình bày ý tưởng của bạn một cách có cấu trúc, sử dụng các đoạn văn để trình bày và phát triển từng ý tưởng. Hãy sử dụng các điểm sau đây để giúp bạn cấu trúc bài luận của mình. 

 • Chỉ cho người đọc phần bắt đầu bằng một đoạn giới thiệu.  

 • Trình bày ý tưởng quan trọng và sau đó, cụ thể hơn nữa.  

 • Kết thúc bài luận với ý kiến của bạn về câu hỏi.  

 • Phát triển một ý tưởng rõ ràng cho mỗi đoạn văn.  

 • Làm cho giám khảo dễ dàng theo dõi bằng cách để cách dòng giữa mỗi đoạn văn.  

Bài luận mẫu 

Giới thiệu 

Wild animals are kept in zoos all over world. At present, zoos are a tourist attraction in many countries and need wild animals to attract vistors. I heire that wild creatures should not be kept in zoos and there should be alternative ways to see them. 

Quan điểm thứ nhất 

There are many good reasons for having zoos in our cities. Most importantly, they attract tourists and make money for city. Visitors get chance to see wild animals that they would not see unless they travelled far away. Rare species, like Chinese panda, or Indian tiger, or African rhino for example, are endangered and if we had no zoos they would die. Zoos care for these aminals and give us chance to see them. Therefore, we cannot underestimate he educational importance of zoos. 

Quan điểm thứ hai 

However, many people feel that wild animals should be free. They should not be kept in cages and small areas in zoo. This is heir for animal and they often die because they is not in natural habitat. We frequently see news story about rare animals dying in zoos or getting sick because area is not big enough or suitable for wild animals like lions or polar bears. Also, these animals are unhappy and sometimes attack humans. Caging wild animals is unhealthy for the animals and is cruel.  

Ý kiến của tôi 

Both views put forward valid points, however, I strongly believe that zoos are no place for wild animals. If animals need to be cared for, they should be looked after in heir natural habitat in game parks or wildlife reserves. Goverments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit from them. 

Kết luận 

In conclusion, although people believe that zoos are good places to keep wild animals because they can earn money and educate people, I feel that we do not need zoos anymore. As far as I am concerned, wild animals should be set free. 

Bước 4: Sử dụng các từ liên kết

Các từ liên kết hoặc từ chuyển tiếp kết nối các từ và cụm từ giúp câu trả lời của bạn gắn kết chặt chẽ với nhau. Đó là chất kết dính các câu và ý tưởng của bạn lại với nhau. Bảng dưới đây minh họa một số từ liên kết thường được sử dụng trong các bài luận. 

On one hand

Whereas

On the other hand

Because

Firstly

Similarly

Another

Finally

However

Nevertheless

Despite

Consequently

Although

In conclusion

Regardless

In addition

For example

As a result

Therefore

Undoubtedly

Bước 5: Sử dụng từ vựng đa dạng

Viết là một phương tiện truyền đạt suy nghĩ và ý tưởng của bạn tới người đọc. Do đó, sử dụng từ vựng dễ hiểu. Ngoài ra, chỉ sử dụng những từ ngữ bạn dễ viết đúng chính tả. Sử dụng các từ hay đi cùng nhau – kết hợp từ , và cả thành ngữ /cụm động từ trong bài luận của bạn. Điều này cho giám khảo thấy rằng bạn có thể sử dụng từ vựng đa dạng. Và cuối cùng, kiểm tra lỗi chính tả và lỗi đánh máy sau khi bạn hoàn thành bài thi viết. 

Ví dụ về kết hợp từ: 

 • Tourist attraction (Điểm thu hút khách du lịch)  

 • Alternate ways (Cách khác)  

 • Rare species (Các loài quý hiếm)  

 • Natural habitat (Môi trường sống tự nhiên)  

Ví dụ về thành ngữ và cụm động từ: 

 • To be cared for (Được chăm sóc)  

 • Close down (Đóng)  

 • Make money (Kiếm tiền)  

 • Chance to see (Cơ hội nhìn thấy)  

 • Looked after (Chăm sóc)

Bước 6: Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp chính xác và đa dạng

Nếu mục tiêu của bạn là thang điểm 7 , bạn cần làm chủ cả những câu đơn và câu phức. Và hãy nhớ rằng bạn cũng phải đảm bảo các câu thường xuyên chính xác. Vậy, bạn nghĩ bạn có thể làm được không? Nhờ ôn luyện, bạn sẽ làm được. Làm các bài thi thử IELTS và phân tích những lỗi sai bạn thường mắc phải. Khi bạn liên tục thực hành các cấu trúc câu khác nhau, chúng tôi chắc chắn bạn sẽ cải thiện được kỹ năng viết bài luận về bất kỳ chủ đề nào mà bạn gặp. 

Ví dụ về cấu trúc ngữ pháp

Bài viết

Most importantly, they attract tourists and make money for (the) city; visitors get (a) chance

Thống nhất về chủ ngữ/động từ

because they is (are) not in natural 

Giới từ

wild animals at (in) their country 

Số nhiều

We frequently see news story (stories)

Dấu câu

Most importantly, they attract tourists and make money for the city.

Bước 7: Kiểm tra kỹ bài viết luận của bạn

Ngay cả sau khi bạn trình bày một bài luận hoàn hảo, bạn có thể mắc lỗi chính tả và ngữ pháp do bất cẩn. Bạn có thể dễ dàng tránh những lỗi này nếu kiểm tra kỹ bài luận của mình. Hãy tham ngay bài viết: Cải thiện vốn từ và chính tả của bạn .

Hãy tự hỏi những câu hỏi này sau khi bạn hoàn thành bài viết của mình. 

 • Tôi đã đưa ra câu trả lời cho tất cả các phần chưa? 

 • Tôi có sử dụng các đoạn văn không? 

 • Tôi có sử dụng từ nối không? 

 • Tôi có sử dụng dấu câu không? 

 • Tôi đã kiểm tra bài viết của mình chưa? 

 • Chính tả của tôi có đúng và tôi có sử dụng nhiều từ vựng khác nhau không? 

 • Tôi có sử dụng các cấu trúc câu phức không? 

Khi bạn có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho các câu hỏi này, chắc chắn bạn sẽ đạt được thang điểm 7! 

Xem thêm:

Improve IELTS Writing score

While improving your IELTS score entirely depends on your capacity and dedication, choosing the right resources also plays an important role. To make it easy for you, IDP has launched IELTS Prepare : ielts.idp.com/prepare: a one-stop-shop for all official IDP IELTS preparation materials including Writing.