The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bạn cũng có thể tham khảo video của chúng tôi về 7 sai lầm khiến bạn không đạt được điểm 7 cho bài thi Viết Task 2.


Question:     Some people think that wild animals should not be kept in zoos. Others believe that there are good reasons for having zoos.  Discuss both these views and give your own opinion.  


Lỗi thứ 1: Viết không đủ các đoạn văn

Đây là lỗi dễ mắc phải, vì vậy hãy tìm hiểu sâu hơn về Bộ tiêu chí chấm điểm để xem tại sao việc phân đoạn lại quan trọng đến vậy.

Tính liên kết và mạch lạc

Column 1

Column 2

Điểm 8

dùng phân đoạn hiệu quả và hợp lý

Điểm 7

trình bày một chủ đề trọng tâm rõ ràng trong mỗi đoạn.

Điểm 6

sử dụng phân đoạn, nhưng thỉnh thoảng chưa hợp lý

Điểm 5

Có thể không phân đoạn, hoặc phân đoạn không thích hợp

Chúng ta có thể thấy rằng chỉ có 2 đoạn được sử dụng - một đoạn rất dài với khá nhiều ý được nhồi nhét vào, và một đoạn chỉ gồm một câu đơn để kết thúc. Bài viết này phân đoạn chưa hợp lý và khớp với mô tả của thang điểm 5.

Since the dawn of times wild animals are kept in zoos all over world. This is a controversial issue. At present, zoos are tourist attraction in many countries and need wild animals to attract visitors. I beleve that they should not be kept in zoos and there should be alternative places to see them. This essay will discuss both sides and an opinion will be put forth. 

There are many good reasons to not build zoos in our cities. 1) First of all, god’s precius gifts need to live in their natural habitat. Furthermore, zoos are no place for wild things. If animals need to be cared for, they should be looked after in theier natural habitat in game parks or wildlife reserves. Goverments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit for them. 2) Another valid reason to support this view is that people can see wild animals on the internet, or in books. They don’t need to visit htem in cages where they are sick or dying. Moreover, These zoos try to make money from animals misery and they don’t care of the animals welfare. A recent research in Harvard shows that 89% of all wild animals die in cages. 3) In addition to this, we should allow animals to live in the wild. They can be healthy in their own habitat, they can hunt and have normal behaviour. They cannot do this in a zoo. In the future, if man wants to see wild animals, we must travel to their country and see them in the wild in their enviroment and not ours.  

In a nutshell people believe that zoos are good places to keep wild animals, I feel that we do not need zoos anymore and we can look at wild animals on the internet or travell to there and we can be happy for these wild creature.

Hãy nhớ rõ các yêu cầu sau khi làm bài Viết Task 2:

 • Sử dụng đoạn văn cho mỗi ý.

 • Sử dụng khoảng trống để phân chia mỗi đoạn.

 • Đừng để đoạn văn chỉ có một câu duy nhất. 

Khi chúng ta sử dụng các đoạn văn với một chủ đề trọng tâm và rõ ràng, bài viết sẽ trở nên dễ hiểu và theo dõi hơn.

Since the dawn of times wild animals are kept in zoos all over world. This is a controversial issue. At present, zoos are tourist attraction in many countries and need wild animals to attract vistors. I beleve that they should not be kept in zoos and there should be alternative places to see them. This essay will discuss both sides and an opinion will be put forth.  

There are many good reasons to not build zoos in our cities. First of all, god’s precius gifts need to live in their natural habitat. Furthermore, zoos are no place for wild things. If animals need to be cared for, they should be looked after in theier natural habitat in game parks or wildlife reserves. Goverments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit for them. Another valid reason to support this view is that people can see wild animals on the internet, or in books. They don’t need to visit htem in cages where they are sick or dying. Moreover, these zoos try to make money from animals misery and they don’t care of the animals welfare. A recent research in Harvard shows that 89% of all wild animals die in cages.  

In addition to this, we should allow animals to live in the wild. They can be healthy in their own habitat, they can hunt and have normal behaviour. They cannot do this in a zoo. In the future, if man wants to see wild animals, we must travel to their country and see them in the wild in their enviroment and not ours.  

In a nutshell people believe that zoos are good places to keep wild animals, I feel that we do not need zoos anymore. We can look at wild animals on the internet or travell to there and we can be happy for these wild creatures.

Lỗi thứ 2: Định dạng sai

Bài viết Task 2 phải được viết dưới dạng một bài văn sử dụng nhiều đoạn văn để phân chia các ý. Điều này sẽ giúp bạn cấu trúc bài văn theo cách dễ hiểu hơn. Bạn không nên sử dụng các tiêu đề, gạch đầu dòng hoặc con số.

Đảm bảo bài làm của bạn bao gồm các phần sau:

 • Mở bài

 • Thân bài  

 • Conclusion

Tuy nhiên, cần tránh sử dụng các điều sau để sắp xếp bài viết:

 • Dấu đầu dòng

 • Tiêu đề

 • Tiêu đề phụ

 • Đánh số

Lỗi thứ 3: Chỉ trả lời một phần của câu hỏi

Dành thời gian để đọc câu hỏi cẩn thận và quyết định xem có bao nhiêu phần trong câu hỏi. Hãy nhìn vào câu hỏi bên dưới. Bạn được yêu cầu thảo luận về hai quan điểm và đưa ra ý kiển của bản thân.

Vì vậy, để trả lời toàn bộ câu hỏi, bạn cần thảo luận cả quan điểm 1 và quan điểm 2 trong hai đoạn văn riêng biệt và sau cùng là đưa ra ý kiến của riêng bạn.

Nếu bạn không trả lời hết toàn bộ các yêu cầu của câu hỏi, bài viết của bạn sẽ được xem là không hoàn thiện.


Question: 

Some people think that wild animals should not be kept in zoos. Others believe that there are good reasons for having zoos.     Discuss both these views and give your own opinion.  


Hãy nhớ các lưu ý sau khi làm bài:

 • Đọc kỹ câu hỏi và quyết định có bao nhiêu ý cần trả lời

 • Trả lời tất cả các yêu cầu của câu hỏi

 • Tìm số nhiều – Ví dụ, ‘problems’ tức sẽ có hơn một vấn đề cần phải trình bày

 • Tìm từ ‘and’ - Ví dụ: cá nhân và xã hội

 • Đảm bảo ý kiến của bạn rõ ràng, sử dụng một đoạn văn riêng.

 • Đừng chỉ trình bày một quan điểm trong khi bạn được yêu cầu bình bày cả hai.

Lỗi thứ 4: Trình bày quan điểm không rõ ràng

Nếu bạn trình bày quan điểm không rõ ràng trong bài thi Viết task 2, điểm số cuối cùng của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Hãy đảm bảo bạn chọn được một quan điểm rõ ràng và theo sát quan điểm này trong suốt quá trình viết bài. Nếu bạn nói về một vài người nghĩ gì và người khác nghĩ gì, nghĩa là bạn chưa trình bày quan điểm của bạn. Hãy chắc chắn bạn đã cho giám khảo thấy được bạn nghĩ gì.

Lưu ý những đều sai khi viết bài văn:

 • Quyết định ý kiến của bạn và trình bày rõ ràng

 • Sử dụng đại từ nhân xưng cá nhân để bày tỏ ý kiến của bạn

 • Đừng thay đổi ý kiến trong quá trình viết bài

Lỗi thứ 5: Lỗi chính tả

Chính tả đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp bằng văn bản, vì vậy bạn phải viết đúng chính tả. Nên nhớ rằng bài thi IELTS trên máy tính không có chức năng kiểm lỗi chính tả. Một lỗi đánh máy cũng được xem là một lỗi chính tả. Bạn hãy thử không tắt chức năng ‘kiểm lỗi chính tả’ trên thiết bị học của bạn, sau đó bật lên lại sau khi bạn hoàn tất bài làm để kiểm tra số lỗi sai từ bạn gặp phải. Hãy lập một danh sách các lỗi thường gặp để có thể học cách viết chúng một cách chính xác.

Các lỗi chính tả thường gặp:

 • teh/ the 

 • adn/ and  

 • tehm/ them  

 • thier/ their  

Trước khi bạn hoàn thành bài Viết task 2, chắc chắn là bạn:

 • Kiểm tra lỗi viết chính tả

 • Chỉnh sửa

 • Đừng viết quá nhanh

Xem thêm: Cách cải thiện vốn từ và chính tả của bạn

Lỗi thứ 6: Sử dụng ngôn ngữ, cụm từ và các câu nói sáo rỗng học thuộc lòng không phù hợp với bài viết

Giám khảo sẽ tìm kiếm các ngôn ngữ, cụm từ và các câu nói sáo rỗng được học thuộc lòng. Ngôn ngữ học thuộc lòng rất dễ xác định, vì vậy sử dụng cách viết của chính bạn và tránh dùng các cụm từ hay được dùng quá nhiều trong kỳ thi.

Khi làm bài Viết task 2, hãy nhớ:

 • Sử dụng từ ngữ của chính bạn

 • Đừng sử dụng các cụm từ học thuộc lòng, ví dụ:

  • Controversial topic/hot topic  

  • Two-edged sword/double-edged sword/2 sides/faces of a coin  

  • In a nutshell  

  • I pen down by saying  

  • There are pros and cons  

  • This essay will discuss  

  • Reasons why I hold this view  

  • This is a highly controversial/is a highly debated issue  

 • Tránh các câu châm ngôn sáo rỗng - ‘old is gold’ chẳng hạn

Lỗi thứ 7: Sử dụng kết quả khảo sát và nghiên cứu để hỗ trợ cho ý kiến bạn đưa ra

Sử dụng các ví dụ và bằng chứng từ chính kinh nghiệm sống của bạn để hỗ trợ cho ý kiến của mình. Giám khảo không thể kiểm chứng những ví dụ nghiên cứu và khảo sát của bạn thật hay không.

Hãy chắc chắn bạn trình bày một ý kiến rõ ràng được hỗ trợ bằng các ví dụ từ cuộc sống của bạn. Ví dụ:

 • Đất nước

 • Gia đình

 • Công việc

 • Trải nghiệm học hành

Nếu bạn tránh được 7 lỗi này, bạn sẽ vững bước trên con đường đạt đến điểm 7.