The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Trong bài thi Nói, Nghe, Viết của kì thi IELTS, bạn bắt buộc phải sử dụng đúng danh từ, động từ hoặc tính từ, và tất nhiên là phải đúng chính tả. Trong bài thi của kỹ năng Viết và Nói, từ vựng chiếm 25% điểm số của bạn!

Có rất nhiều cách để tăng vốn từ vựng và chính tả của bạn. Bạn cần một cuốn từ điển và một cuốn sổ ghi chép hoặc chỉ cần một điện thoại thông mình. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho bạn:

Lời khuyên 1

Tạo sổ ghi chép từ vựng cho riêng bạn. Mỗi khi bạn đọc, nghe hoặc xem một thứ gì đó, hãy viết ra những từ bạn không biết, tra cứu chúng trong từ điển và ghi lại ý nghĩa của chúng vào sổ tay từ vựng của bạn. Quay lại và xem lại các từ mới của bạn ít nhất một lần một tuần. Cố gắng sử dụng các từ mới nhiều nhất có thể khi bạn nói và viết tiếng Anh. Điều này sẽ giúp bạn nhớ từ vựng đã học.

Lời khuyên 2

Nếu bạn muốn học từ một danh sách các từ, hãy tham khảo cuốn 2000 từ quan trọng nhất trong tiếng Anh của Michael West tại New General Service List. Bạn cũng có thể xem qua 50 từ phát âm sai phổ biến nhất.

Lời khuyên 3

Chọn một vài từ trong danh sách này và ghi chúng vào sổ tay từ vựng của bạn. Nếu bạn đang chuẩn bị cho IELTS Academic, hãy tham khảo danh sách từ Avril Coxhead’s Academic word List và làm theo các hướng dẫn tương tự.

Khi bạn sử dụng từ mới, hãy đảm bảo rằng bạn kiểm tra các dạng khác nhau của từ, chẳng hạn như dạng danh từ và động từ. Học cách sử dụng chúng một cách chính xác và thực hành sử dụng các dạng từ khác nhau trong các bài hội thoại và viết.

Ví dụ: I am contemplating (động từ); the book is contemplative (tính từ); Contemplation is important for study (danh từ).

Khi bạn đã có nền tảng về từ tốt, bạn có thể tiến tới học các cụm từ và cụm động từ để tăng vốn từ vựng và mở rộng cách bạn sử dụng các từ trong các bài viết và hội thoại bằng tiếng Anh.

Xem thêm: