The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Vì có mục đích tương tự trong câu, những từ này thường bị nhầm lẫn - ngay cả với người bản xứ. Vì thế, làm thế nào để phân biệt? Trong bài IELTS Grammar 101, chúng tôi sẽ chỉ ra các cách để phân biệt chúng.

 • Sự khác biệt giữa e.g. và i.e.

 • Từ đồng nghĩa với e.g. và i.e.

 • Cách sử dụng e.g.và i.e. trong câu.

Sự khác biệt giữa e.g. và i.e.

Định nghĩa

e.g.  

 • Hình thức viết tắt của cụm từ gốc Latin “ exempli gratia” có nghĩa là “ ví dụ”.

i.e.  

 • Hình thức viết tắt của cụm từ gốc Latin “ id est” mang nghĩa “ có nghĩa là”. “i.e.” thường được đặt trước một giải thích chi tiết về vấn đề đã được đề cập.

Từ đồng nghĩa

e.g.  

 • e.g. còn có thể được viết là “for example”

i.e.  

 • i.e. còn có thể được viết là “that is”

Cách dùng trong câu

e.g.  

 • You should look at gaming consoles, e.g. Nintendo, Xbox or PlayStation 

 • There are different options to help you save money, e.g. savings accounts, term deposits, investments, etc.  

 • There are multiple colours to choose from, e.g. pink, purple, green, blue, etc.  

 • Most people chose songs from popular artists, e.g. Ariana Grande or Taylor Swift  

i.e.  

 • The theme park is closed during Winter, i.e. from June to August  

 • The club enforces a strict dress code, i.e. no thongs, derogatory clothing, etc.  

 • The applicant must provide proof of education (i.e. University transcripts) when applying for this role.  

 • Tomorrow morning, I’ll drive to our meet-up point, i.e. Hyde Park  

Tham khảo thêm trong từ điển Merriam-Websterexternal icon

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về các từ thường gây nhầm lẫn khác?

Trong văn viết tiếng Anh, điều quan trọng là bạn phải viết đúng chính tả. Bạn sẽ không muốn viết là “weak” khi muốn nói “week” mặc dù hai từ này nghe rất giống nhau. Trong văn nói, chính tả không quan trọng bằng phát âm. Hãy hình dung từ “lead” có thể phát âm là /led/ hay /li:d/. Vì những từ này hay gây nhầm lẫn, bạn nên dành thời gian tìm hiểu sự khác biệt giữa homophones, homographs và homonyms. Tham khảo thêm tại đây.

Người ta thường dùng từ ‘elude’ khi muốn nói ‘allude’ hoặc ngược lại. Có nhiều từ khác cũng hay gây nhầm lẫn: Bạn có biết sự khác biệt giữa ‘belief’ và ‘believe’? Đó là câu hỏi trong một bài viết khác, trong đó chúng tôi giải thích sự khác nhau giữa những từ này. Tham khảo tại đâyexternal icon.