The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Gần đây, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã công bố những thay đổi đối với các yêu cầu kiểm tra tiếng Anh đối với người nộp đơn SDS. Những thay đổi đối với những người xin Giấy phép Du học ở Canada bằng chương Student Direct Stream (SDS) như sau: 

  • Nếu bạn nộp đơn sau ngày 10 tháng 8, tất cả những gì bạn cần là tổng điểm IELTS Academic là 6. 

  • Nếu bạn đăng ký với IELTS Academic trước ngày 10 tháng 8, bạn sẽ cần IELTS 6.0 cho mỗi kỹ năng. 

  • Nếu bạn đăng ký thi IELTS General, bạn sẽ cần đạt 6.0 cho mỗi kỹ năng, trước và sau ngày 10 tháng 8. 

Bạn có thể đăng ký SDS với điểm thi IELTS Academic hoặc General trong vòng 2 năm. Điều này có nghĩa là bạn cũng có thể sử dụng điểm IELTS nhận được trước ngày 10 tháng 8 để đăng ký SDS sau khi các thay đổi có hiệu lực vào ngày 10 tháng 8 một cách dễ dàng! 

Yêu cầu điểm IELTS Academic mới cho đơn đăng ký SDS là gì?

Yêu cầu đối với IELTS Academic là tổng điểm tối thiểu là 6.0. Trước đây, thí sinh cần tối thiểu 6.0 cho tất cả các kỹ năng cá nhân (Đọc, Nghe, Viết và Nói). Đây không còn là một yêu cầu bắt buộc. Thay vào đó, tất cả các thí sinh cần đạt được tổng điểm tối thiểu là 6.0, không yêu cầu bất kỳ điểm tối thiểu cụ thể nào cho từng kỹ năng.  Điểm IELTS tổng thể phản ánh khả năng của bạn trên tất cả các kỹ năng và là thước đo tốt nhất về trình độ tiếng Anh.

Điểm IELTS Academic được tính như thế nào cho SDS?

Khi nói đến điều kiện để nộp hồ sơ du học Canada theo diện SDS, bạn cần đáp ứng yêu cầu IELTS tối thiểu. Tuy nhiên, từng trường đại học có thể có kỳ vọng điểm số cao hơn cho mục đích nhập học. Ưu điểm của IELTS nằm ở sự linh hoạt của nó để phục vụ cho các nhu cầu khác nhau. Cho dù bạn đang đặt mục tiêu đáp ứng yêu cầu tối thiểu về SDS hay phấn đấu đạt điểm cao hơn để đảm bảo được nhận vào trường đại học mơ ước của mình, IELTS được thiết kế để có lợi cho bạn. Để giải thích điều này tốt hơn, chúng ta hãy xem xét ba tình huống sau: 

Tình huống 1: 

Sukhbir đã tham dự kỳ thi IELTS Academic với mục đích đạt điểm tối thiểu để đủ điều kiện cho SDS. Anh đạt 6.5 điểm Nghe, 5.5 điểm Đọc, 5.5 điểm Viết và 6.5 điểm Nói. Mặc dù đạt 5.5 điểm Đọc và Viết, thấp hơn yêu cầu trước đó là 6.0 cho tất cả các kỹ năng cá nhân, anh ấy vẫn đủ điều kiện cho SDS vì điểm Tổng thể của anh ấy là 6.0 (6.5 + 5.5 + 5.5 + 6.5 / 4 = 6). 

Tình huống 2: 

Juin Li đã tham gia kỳ thi IELTS Academic với mục đích đảm bảo điểm tổng thể 7.5 sẽ giúp cô vào được trường đại học mơ ước của mình. Cuối cùng, cô đạt 7.5 điểm mỗi môn Nghe và Viết, 8 điểm Đọc và 7.0 điểm Nói. Điều này mang lại cho cô điểm Tổng thể là 7.5 (7.5 + 7.5 + 8.0 + 7.0 / 4 = 7.5), có nghĩa là cô không chỉ đạt được yêu cầu đầu vào đại học mà còn vượt quá mức tối thiểu của giấy phép SDS là 6.0 điểm tổng thể.

Yêu cầu điểm IELTS Academic mới cho SDS khác với những yêu cầu trước đó như thế nào?

Cho đến ngày 10 tháng 8 năm 2023, ứng viên nộp hồ sơ du học Canada theo diện SDS được yêu cầu đạt điểm tối thiểu 6.0 trong mỗi lĩnh vực kỹ năng cá nhân trong IELTS Academic. Tuy nhiên, với những thay đổi gần đây, điều này không còn cần thiết nữa. 

Bảng dưới đây cho thấy một số điểm số mà thí sinh hiện có thể đạt được để được chấp nhận cho các hồ sơ SDS: 

Reading

Writing

Listening

Speaking

Overall Score

5.5 

5.5 

7.5 

5.5 

7.0 

5.5 

7.0 

7.0 

6.5 

7.0 

7.5 

7.5 

3.0 

6.5 

5.0 

5.5 

6.5 

7.0 

Lưu ý: Trước khi có thông báo này, các bạn sẽ được yêu cầu thi lại IELTS Academic và đạt điểm 6.0 cho mỗi kỹ năng.

IRCC có thay đổi yêu cầu về điểm IELTS General đối với SDS không?

IELTS General được thiết kế cho mục đích di cư và đào tạo nghề và cũng được chấp nhận cho SDS. Yêu cầu điểm tối thiểu của IRCC cho bài kiểm tra này không thay đổi. Thí sinh tham gia kỳ thi IELTS General vẫn cần đạt tối thiểu 6.0 cho mỗi kỹ năng để đủ điều kiện tham gia chương trình giấy phép du học diện SDS. Là một phần của thông báo này, điểm số 6.0 cho các kỹ năng Đọc, Viết, Nói và Nghe tương đương với Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) 7.

Câu hỏi thường gặp về những thay đổi trong Yêu cầu SDS đối với IELTS

1. Những thay đổi trong yêu cầu SDS có đồng nghĩa với việc du học Canada dễ dàng hơn không? 

Những thay đổi trong yêu cầu kiểm tra tiếng Anh Học thuật của IRCC đối với SDS yêu cầu điểm số tổng thể, điều này có thể giúp mọi người du học tại Canada dễ dàng hơn. Sau ngày 10 tháng 8, thí sinh thi IELTS Academic không còn bắt buộc phải đạt điểm 6.0 trong tất cả các kỹ năng. 

2. Tổng điểm IELTS Academic 6.0 có giống với CLB 7 không? 

Không, IELTS Academic và các bài kiểm tra ngôn ngữ tập trung vào học thuật khác được phê duyệt cho SDS có yêu cầu điểm tối thiểu. Những điều này không liên quan đến CLB.  Điểm số 6.0 cho mỗi kỹ năng cho IELTS General tương đương với CLB 7.   

3. Tôi đã hoàn thành bài thi IELTS Academic trước khi các thay đổi có hiệu lực vào ngày 10 tháng 8 năm 2023, tôi vẫn có thể sử dụng tổng điểm 6.0 của mình cho mục đích cấp phép SDS chứ? 

Có, miễn là kết quả thi IELTS Academic hợp lệ của bạn không quá hai năm khi IRCC nhận được đơn đăng ký SDS của bạn. 

4. Làm thế nào tôi có thể biết thêm thông tin về các yêu cầu kiểm tra tiếng Anh cho SDS? 

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu kiểm tra tiếng Anh cho SDS, vui lòng truy cập link.