The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Advertising - Quảng cáo là một chủ đề khá phổ biến trong bài thi IELTS Speaking . Nếu như bạn đã bắt gặp các câu hỏi mẫu yêu cầu bạn trình bày một mẫu quảng cáo bạn yêu thích, bạn có thể nghĩ rộng hơn và lên ý tưởng nếu vô tình bắt gặp đề bài này được cho theo hướng đối lập, điển hình như: “Describe an advertisement you don't like”.

Trong bài viết này, cùng IDP lên dàn ý cho chủ đề “Describe an advertisement you don't like IELTS Speaking”, học thêm những từ vựng cần thiết cũng như các diễn đạt giúp bạn đạt điểm cao trong bài. Bên cạnh đó, đừng quên tham khảo các bài làm mẫu để trang bị cho mình những ý tưởng đa dạng, tránh sự trùng lặp khi làm bài thi IELTS nhé.

1. Phân tích đề thi IELTS: “Describe an advertisement you don't like Speaking part 2”

Đối với phần thi IELTS Speaking Part 2 , bạn sẽ có một phút chuẩn bị và 2 phút để trình bày câu trả lời của mình. Bạn sẽ được cung cấp giấy, bút để ghi chú các luận điểm một cách logic và có hệ thống.

Đề bài: Describe an advertisement you do not like

You should say:

 • Where and when you saw it

 • What the advertisement was for

 • What you could see in the advertisement

 • And explain why you did not like the advertisement.

2. Dàn ý tham khảo đối với đề Describe an advertisement you don't like

Sau khi đã hệ thống các bước trình bày, bạn có thể liệt kê các luận điểm dựa trên suy nghĩ của bản thân. Bạn có thể tham khảo các ý tưởng triển khai cùng từ vựng giúp ghi điểm trên dưới: 

Đây là loại quảng cáo gì: These days, there are several advertisements about medicines on Facebook or Youtube that purport to cure all. 

Bạn xem được ở đâu, khi nào: saw these ads while scrolling through my social media feed, checking my Facebook page during break time from work. 

Lý do bạn không thích quảng cáo này: 

 • To me they are nothing but snake oil that tricks people into wasting their money.

 • I can’t stand these advertisements that tend to be too direct or even offensive. 

3. Bài mẫu topic Describe an advertisement you don't like - IELTS Speaking Part 2

describe an advertisement that you don't like

Đề bài: Describe an advertisement you don't like 

Bài làm mẫu:

So, I want to talk about this advertisement that really annoys me. It's for this new energy drink that's supposed to give you a boost of energy and help you stay focused. But honestly, every time I see the ad, I just want to change the channel.

The commercial starts with this guy who looks like he's on the verge of falling asleep at work. He's surrounded by all these papers and he looks really stressed out. Then, he drinks this energy drink and suddenly he's super energetic and productive. And of course, everyone around him is amazed and impressed.

But the thing that really bothers me about this ad is that it's so unrealistic. I mean, I've tried energy drinks before and they don't magically turn me into a superhuman. And the idea that you can just drink this beverage and suddenly become more productive is just ridiculous. It sets up this false expectation that you can be successful without putting in any actual effort.

Plus, the ad just feels really fake to me. The actors are all smiling and happy, but it's obvious that they're just acting. And the way they talk about the energy drink is so exaggerated, it's like they're trying to convince you that it's the best thing ever. But I'm not buying it.

Overall, I just find this ad really annoying and misleading. It's trying to sell you a product based on false promises and unrealistic expectations. I think advertisers should be more honest and upfront about what their products can actually do, instead of trying to trick people into buying them.

Vocabulary ghi điểm: 

 • give you a boost of energy: cung cấp năng lượng cho bạn

 • on the verge of falling asleep: sắp ngủ gục

 • stressed out (v): căng  thẳng

 • super energetic and productive: rất năng động và năng suất

 • unrealistic (adj): không thực tế

 • drink / beverage (n): thức uống

 • false expectation (n): kỳ vọng sai lầm

 • exaggerated (adj): phóng đại

 • not buying it: không tin nó

 • based on false promises: dựa trên những lời hứa sai lầm

 • honest and upfront (adj): trung thực và thẳng thắn

4. Bài mẫu topic Describe an advertisement you don't like - IELTS Speaking Part 3

IELTS Speaking Part 3 là một cuộc đối thoại có sự tương tác từ hai chiều. Tương tự như Part 1, giám khảo sẽ đặt câu hỏi và bạn cần trình bày câu trả lời. Những câu hỏi ở Part 3 không chỉ mở rộng chủ đề đã cho ở phần thi trước, mà còn chú trọng vào khả năng tư duy và phân tích mang tính học thuật nhất định. 

Câu hỏi: Which one is more effective, newspaper advertising or online advertising?

It's difficult to say which type of advertising is more effective, as both newspaper and online advertising have their own advantages and disadvantages. Newspaper advertising can reach a local audience and may be more trusted by some consumers, while online advertising can reach a wider audience and can be more targeted to specific demographics. In the end, the effectiveness of either type of advertising will depend on the goals and needs of the advertiser and the preferences and behaviors of the target audience.

Vocabulary ghi điểm: 

 • effective (adj): hiệu quả

 • trusted (adj): được tin tưởng

 • demographic (n): nhóm đối tượng

 • target audience (n): khách hàng mục tiêu

Câu hỏi: What do you think of celebrity endorsements in advertising?

Celebrity endorsements can be a powerful marketing tool, as they allow companies to leverage the popularity and influence of a well-known individual to promote their products or services. However, the effectiveness of celebrity endorsements can vary depending on a number of factors, including the relevance of the celebrity to the brand, the celebrity’s reputation and credibility, and the overall message and tone of the advertisement. While celebrity endorsements can be successful in creating buzz and generating interest, they are not a guarantee of success and must be used strategically and thoughtfully to be effective. Additionally, some people may be skeptical of celebrity endorsements, seeing them as insincere or manipulative.

Vocabulary ghi điểm: 

 • celebrity endorsements (n): xác nhận, quảng cáo bởi người nổi tiếng

 • reputation and credibility (n): danh tiếng và uy tín

 • strategically and thoughtfully (adv): suy nghĩ một cách có chiến lược và chu đáo 

 • be skeptical of (v): hoài nghi về một điều gì đó

 • insincere or manipulative (adj): không thành thật và mang tác dụng thao túng

Câu hỏi: What role does social media play in advertising?

Social media has become an increasingly important platform for advertising in recent years. Social media’s wide reach and highly targeted advertising capabilities have made it a highly effective tool for promoting products and services to specific audiences. Social media platforms such as Facebook, Instagram, and Twitter offer advertisers the ability to create highly targeted ad campaigns based on factors such as age, gender, interests, and location. In addition, social media content’s interactive and shareable nature allows for greater engagement and potential viral reach, making it a valuable tool for building brand awareness and driving conversions.

Vocabulary ghi điểm: 

 • advertising capabilities (n): khả năng quảng cáo

 • specific audiences (n): đối tượng khách hàng cụ thể

 • factors (n): các nhân tố

 • interactive and shareable nature (n): tính chất tương tác và có thể chia sẻ

 • driving conversions (v): thúc đẩy chuyển đổi

5. Từ vựng chủ đề Describe an advertisement you do not like

Từ vựng

Ý nghĩa

Ví dụ

Brand awareness 

Độ nhận diện thương hiệu

Create brand awareness and visibility by embedding and imprinting your brand logo into the video.

Telemarketing

Tiếp thị qua điện thoại

The telemarketing industry is growing in India.

Click-through rate 

Tỷ lệ nhấp chuột vào quảng cáo

For high total earnings, you also need lots of page views and a high click-through rate..

Potential customers

Khách hàng tiềm năng

Potential customers are softened up with free gifts before the sales talk.

Advertising strategy

Chiến lược quảng cáo

The critical point about an advertising strategy is that it is a guide to making ads.

Market segment

Phân khúc thị trường

Women's tennis is the market leader in a growing market segment — women's sports.

Brand loyalty

Mức độ trung thành với thương hiệu

There are four dimensions: brand awareness, perceived quality, brand associations, and brand loyalty.

Bỏ túi những ý tưởng, từ vựng IELTS Speaking cùng IDP!

Trên đây là những ý tưởng làm bài cũng như từ vựng giúp bạn ghi điểm cao đối với chủ đề “Describe an advertisement you don't like”, hy vọng bạn có thể áp dụng các kiến thức trên để chinh phục điểm số cao trong quá trình làm bài. Bạn có thể tham khảo thêm tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking để nắm rõ những khía cạnh bạn cần chú trọng trong quá trình thi. 

Đối với bài thi IELTS tại IDP, bạn có thể lựa chọn bài thi IELTS Academic hoặc IELTS General Training , tùy thuộc vào mục đích của bản thân. Khi đã lựa chọn được bài thi phù hợp, tham khảo ngay các địa điểm thi IELTS của IDP và lịch thi IELTS với rất nhiều buổi thi linh hoạt được tổ chức hàng tuần. 

Và khi bạn đã sẵn sàng, hãy đăng ký thi IELTS với IDP ngay

Xem thêm các chủ đề IELTS Speaking khác:

Về bài viết

Published on December 06, 2023

Về tác giả

One Skill Retake - IELTS Australia
Quỳnh Khanh

Tôi là Quỳnh Khanh - Content Writer có hơn 5 năm về lĩnh vực giáo dục