The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

History - Lịch sử được biết là một trong những chủ đề khá khó trong phần thi IELTS Writing và IELTS Speaking, khi các bạn thí sinh thường không có nhiều kiến thức về lịch sử thế giới cũng như vốn từ vựng đa dạng cho chủ đề này. “Describe a historical period you would like to know more about” thuộc sub-topic miêu tả một sự kiện lịch sử bạn sẽ thường bắt gặp trong bài phần thi IELTS Speaking Part 2 .

Trong bài viết này, cùng IDP lên dàn ý cho chủ đề “Describe a historical period you would like to know more”, học thêm những từ vựng cần thiết cũng như các diễn đạt giúp bạn đạt điểm cao trong bài. Bên cạnh đó, IDP cũng gợi ý những phần trình bày mẫu giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng để phát triển luận điểm trong bài thi IELTS nhé. 

1. Phân tích đề: “Describe a historical period you would like to know more” - IELTS Speaking Part 2

Trong phần thi IELTS Speaking Part 2, bạn sẽ được nhận một tấm thẻ chủ đề (cue card), đi kèm là giấy bút cho phép bạn chuẩn bị bài nói trong thời gian 1 phút. Sau đó, bạn sẽ trình bày bài nói trong vòng 2 phút và giám khảo có thể đặt 1-2 câu hỏi vào cuối phần thi. 

Đề bài: Describe a historical period you would like to know more Vietnam

You should say:

 • When it was

 • What you are interested in

 • What you have known

 • And explain why you would like to know more about this period

2. Dàn ý tham khảo đối với đề “Describe a historical period you would like to know more”

Sau khi đã định hướng được những luận điểm cần trình bày, bạn có thể liệt kê các luận điểm dựa trên suy nghĩ của bản thân. Bạn có thể tham khảo các ý tưởng triển khai cùng từ vựng giúp ghi điểm trên dưới: 

Đó là thời điểm nào: during the 19th century

Bạn quan tâm, hứng thú với khía cạnh thông tin nào: Vietnam's history when the city of Hue played a significant role, Nguyen Dynasty

Bạn đã biết được những kiến thức gì về triều đại nhà Nguyễn: 

 • led by Emperor Gia Long, unified Vietnam and established Hue as the capital

 • witnessed both internal reforms and external challenges

 • was a significant center during the Vietnamese resistance against foreign powers

Tại sao bạn muốn tìm hiểu, khám phá thêm về yếu tố lịch sử này: 

 • It shaped the country's culture and identity.

 • I'm interested in understanding the daily lives of the people during that time, the customs, and the stories behind the historical sites in Hue.

 • Learning about this period would help me appreciate Vietnam's rich heritage.

3. Bài mẫu topic Describe a historical period you would like to know more - IELTS Speaking Part 2

describe a historical period you would like to know more about

Đề bài: Describe a historical period you would like to know more about

Bài làm mẫu:

I would love to learn more about the period of Vietnam's history when the city of Hue played a significant role. This period of interest is during the 19th century, particularly the Nguyen Dynasty, which ruled Vietnam from 1802 to 1945.

This era is intriguing because it marked a time of great cultural and historical importance in Vietnam. Hue was the imperial capital, and during this time, many remarkable achievements in art, architecture, and literature emerged. The city was known for its stunning imperial citadel, royal tombs, and the Perfume River, which added to its beauty.

What I know so far is that the Nguyen Dynasty, led by Emperor Gia Long, unified Vietnam and established Hue as the capital. The dynasty witnessed both internal reforms and external challenges, including French colonialism. The history of Hue is also tied to the struggle for independence, as it was a significant center during the Vietnamese resistance against foreign powers.

I would like to learn more about this historical period because it is a crucial part of Vietnam's history that shaped the country's culture and identity. I'm especially interested in understanding the daily lives of the people during that time, the customs, and the stories behind the historical sites in Hue. Learning about this period would help me appreciate Vietnam's rich heritage and the resilience of its people in the face of challenges. Plus, it's a fascinating era that, I believe, holds many valuable lessons for today's world.

Vocabulary ghi điểm: 

 • historical period (n): thời kỳ lịch sử

 • intriguing (adj): hấp dẫn, lôi cuốn\

 • imperial capital (n): kinh đô

 • remarkable achievement (n): thành tựu đáng chú ý

 • imperial citadel (n): kinh thành

 • royal tombs (n): lăng tẩm

 • internal reforms (n): các biện pháp cải cách nội bộ

 • French colonialism: chế độ thực dân Pháp

 • valuable lessons (n): những bài học quý báu

4. Bài mẫu topic Describe a historical period you would like to know more - IELTS Speaking Part 3

IELTS Speaking Part 3 là một cuộc đối thoại có sự tương tác từ hai chiều. Tương tự như Part 1, giám khảo sẽ đặt câu hỏi và bạn cần trình bày câu trả lời. Những câu hỏi ở Part 3 không chỉ mở rộng chủ đề đã cho ở phần thi trước, mà còn chú trọng vào khả năng tư duy và phân tích mang tính học thuật nhất định. 

Câu hỏi: How do museums teach people about history?

I suppose it depends on the type of museum really, but many museums tend to exhibit different types of artifacts and other treasures from different historical periods. So, by visiting museums, we can see all these old artifacts and read about them there and it helps us to get a sense of what it might have been like in those times. For example, in some museums they have dinosaur bones, or at least a full scale replica dinosaur skeleton. These kinds of things can help to spark our imaginations into thinking about what life was like in the past.

Vocabulary ghi điểm: 

 • artifacts (n) : hiện vật

 • to spark our imaginations: châm ngòi cho trí tưởng tượng của chúng ta.

 • a full scale replica: một bản sao quy mô đầy đủ.

Câu hỏi: In what ways can children learn history?

Children can learn history through various means. The most common way is through formal education in schools, where history is often included in the curriculum. They can also read history books or articles to gain a deeper understanding of specific events or periods. Additionally, visiting museums and historical sites can provide them with a hands-on learning experience. In today's digital age, many educational platforms offer historical documentaries and movies that can make learning history more engaging. Lastly, having discussions with knowledgeable adults, such as parents or teachers, can help children learn from personal experiences and insights.

Vocabulary ghi điểm: 

 • structural integrity (n): tính toàn vẹn về cấu trúc

 • be exposed to (adj): tiếp xúc với

 • humidity (n): độ ẩm

 • extreme (adj): khắc nghiệt

 • surveillance (n): giám sát

 • vandalism (n): sự phá hoại

 • devastation (n): sự tàn phá

Câu hỏi: What are the differences between learning history from books and from videos?

Learning history from books and videos has distinct advantages. Books provide detailed information and allow for in-depth research, fostering critical thinking and analysis. They often contain extensive references and citations. On the other hand, videos offer a more visually and auditorily engaging experience, making history accessible to a broader audience. They can simplify complex historical events for easier understanding. However, videos may not delve as deeply into details as books do. In the end, the choice between books and videos depends on individual preferences and learning styles.

Vocabulary ghi điểm: 

 • foster (v): khuyến khích, thúc đẩy

 • critical thinking (n): tư duy phản biện

 • analysis (n): sự phân tích

 • auditorily (adv): thính giác

 • simplify (v): đơn giản hóa

 • accessible (adj): dễ tiếp cận

 • individual preferences (n): sở thích cá nhân

 • learning styles  (n): phong cách học tập

5. Từ vựng chủ đề Describe a historical period

describe a historical period you would like to know more vietnam

Cho dù bạn lựa chọn bài thi IELTS Academic hay IELTS General Training , việc trang bị vốn từ vựng đa dạng sẽ giúp bạn dễ dàng chinh phục điểm cao trong bài thi. Tuy nhiên, thay vì học các từ vựng một cách rời rạc, bạn hãy nhóm các từ vựng theo từng chủ đề. Điều này sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Dưới đây là một vài từ vựng bạn có thể áp dụng đối với đề bài Describe a historical period

Từ vựng

Ý nghĩa

Ví dụ

Archaeological site

Khu khảo cổ

The rain stopped us from visiting the archaeological site.

Civilization

Nền văn minh

Education is the transmission of civilization.

Colonialism

Chủ nghĩa thực dân

The town grew under the influence of colonialism.

Cultural exchange

Giao lưu văn hóa

Cultural exchange can do much to clear up misunderstandings.

Heritage

Di sản

Folk songs are part of our common heritage.

Nationalism

Chủ nghĩa dân tộc

The novel is really a dissection of nationalism.

Suffrage

Quyền bầu cử

The women’s suffrage movement fought for the right to vote for women.

Foreign invader

Giặc ngoại xâm

The invader laid towns and villages in ruins.

Sovereignty over something

Quyền bầu cử

She says the sovereignty of the Crown must be preserved.

6. Cụm từ vựng/ Collocation chủ đề Describe a historical period

Cụm từ / Collocation

Ý nghĩa

Accurate portrayal of life back then

Bức chân dung phản chiếu chính xác đời sống thời đó

The average life expectancy

Tuổi thọ trung bình

The upper classes of society

Những tầng lớp thượng lưu của xã hội

Struggling against the elements

Chật vật xoay sở với nhiều yếu tố

Hardship and adversity 

Khó khăn và nghịch cảnh

Live up to something

Làm tốt như mong đợi

Bỏ túi những ý tưởng, từ vựng IELTS Speaking cùng IDP!

Trên đây là những ý tưởng làm bài cũng như từ vựng giúp bạn ghi điểm cao đối với chủ đề “Describe a historical period you would like to know more”, hy vọng bạn có thể áp dụng các kiến thức trên để chinh phục điểm số cao trong quá trình làm bài. Bạn có thể tham khảo thêm tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking để nắm rõ những khía cạnh bạn cần chú trọng trong quá trình thi. 

Đối với bài thi IELTS tại IDP, bạn có thể lựa chọn bài thi IELTS Academic hoặc IELTS General Training, tùy thuộc vào mục đích của bản thân. Khi đã lựa chọn được bài thi phù hợp, tham khảo ngay các địa điểm thi IELTS của IDP và lịch thi IELTS với rất nhiều buổi thi linh hoạt được tổ chức hàng tuần. 

Và khi bạn đã sẵn sàng, hãy đăng ký thi IELTS với IDP ngay

Xem thêm các chủ đề IELTS Speaking khác:

Describe your education

Talk about your hobby

Weekends speaking part 1

Snacks IELTS speaking part 1

Về bài viết

Published on January 18, 2024

Về tác giả

One Skill Retake - IELTS Australia
Quỳnh Khanh

Tôi là Quỳnh Khanh - Content Writer có hơn 5 năm về lĩnh vực giáo dục