The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (Adverb clause of result) là một yếu tố ngữ pháp thường xuất hiện trong bài thi IELTS với mục đích nhấn mạnh kết quả của một hành động, một hiện tượng. Khi áp dụng mệnh đề này trong câu, bạn vẫn đảm bảo được cấu trúc chính xác mà độ mạch lạc, ngắn gọn nhất định. 

Trong bài viết này, cùng IDP tìm hiểu những thông tin chi tiết về Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (Adverb clause of result), công thức và cách sử dụng ở từng trường hợp nhé. Và để kiểm tra lại kiến thức đã học, bạn có thể thử sức với những bài tập mệnh đề chỉ kết quả có đáp án được cung cấp bên dưới nhé.

1. Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả là gì?

mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả

Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (Adverb clause of result) là một mệnh đề phụ thuộc dùng để nhấn mạnh kết quả của một sự việc, một tình huống nhất định. Các mệnh đề chỉ kết quả không thể nào đứng một mình, mà luôn phải đi kèm mệnh đề chính để tạo thành một câu hoàn chỉnh. 

Ví dụ: 

  • He studied hard for the exam, so he aced it with flying colors.

  • His accent was so strong that I couldn't understand a word he was saying.

2. Các cấu trúc phổ biến của mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả

Các mệnh đề chỉ kết quả

Cấu trúc So… that (quá… đến nỗi)

“So .. that” có thể được xem là một mệnh đề chỉ nguyên nhân và kết quả của một sự việc hoặc hành động nào đó. Tùy vào từng trường hợp mà bạn có thể sử dụng tính từ hoặc trạng từ trong câu, chúng được đặt nằm giữa “so” và “that”.

Cấu trúc mệnh đề “So… that”

Ví dụ

S + be + so + adj + that + S + V

I was so cold that my teeth were chattering.

S + V + so + adv + that + S + V

Anna walked so quickly that I couldn’t keep up with her. 

S + V + so many/ few/ much/ little + noun + that + S + V

There was so much food that we couldn't eat it all.

Cấu trúc Such… that (thật là … đến nỗi)

Mệnh đề chỉ kết quả “Such… that” có ý nghĩa tương đương với “So … that”. Tuy nhiên, bạn có thể kết hợp mệnh đề này với danh từ đếm được hoặc không đếm được. 

Cấu trúc mệnh đề “Such… that”

Ví dụ

S + V + such + (a/an) + Adj + N + that + S + V

It was such a boring speech I fell asleep.

Cấu trúc Enough .. to (đủ … để có thể)

Cấu trúc Enough .. to sẽ sử dụng tính từ hoặc trạng từ ở từng trường hợp nhất định. 

S + be + Adj + enough (+ for + O) + to-infinitive

S + V + Adv + enough (+ for + O) + to-infinitive

Ví dụ: 

  • He is old enough to take care of himself.

  • If the immune system is not strong enough, however, the faulty cells will multiply.

Cấu trúc As a result / therefore

Đối với mệnh đề và cụm từ chỉ kết quả bắt đầu bằng as the result / therefore, các cụm từ này thường đứng ngay sau câu nêu nguyên nhân và đứng sau dấu phẩy. 

S + V. As a result/ Therefore, + S + V

Ví dụ: 

  • As a result, he had to take it again.

  • He was the only candidate; therefore, he was elected.

3. Bài tập mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả

Bài tập 1: Hoàn thành câu sử dụng liên từ nối của mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả

1. This test was …………………. easy that he did not need to check his answers.

2. They had …………………. long and tiring trip that they just wanted to go home.

3. Anna has …………… beautiful voice that she should try to become a professional singer.

4. Most TV programs are …………………. boring that nobody watches them.

5. Ken is …………………. a nice dog that he never barks.

6. Hanh is …………………. bored that she just wants to sleep.

7. These are …………………. great pictures that I never want to throw them away.

8. The day was …………………. hot that everybody went to the beach.

9. It was …………………. dark that I couldn't see her face.

10. We had ………………….  horrible day that we felt depressed.

Bài tập 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Finland is …………………. a nice place to go on winter holidays. The winter there is …………………. mild and welcoming! You can do snowboarding, skating, skiing or any other winter sport, there are …………………. many possibilities. We found ………………... a lovely hotel, and it was …………………. a short walk to the skiing slope. Well, the winter season in Finland is not …………………. cheap as we expected, but we had …………………. a great time there. It is …………………. tempting to come there every winter, again and again.

Đáp án

Bài tập 1: Hoàn thành câu sử dụng liên từ nối của mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả

1. so


2. such


3. such


4. so


5. such

6. so


7. such


8. so


9. so


10. such

Bài tập 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

1. such


2. so


3. so


4. such

5. such


6. so


7. such


8. so

Xem thêm:

Nắm vững Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả khi ôn tập cùng IDP

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (Adverbial clause of result) trong tiếng Anh. Cho dù đây là một chủ điểm ngữ pháp hơi phức tạp và khó nhớ, việc duy trì luyện tập hàng ngày sẽ giúp bạn ghi nhớ tất cả những công thức mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian và tránh những lỗi sai không đáng có. 

Ngoài những tài liệu luyện thi tại nhà, bạn có thể đăng ký thi thử IELTS tại IDP để làm quen với cấu trúc bài thi và học cách phân bổ thời gian sao cho hợp lý. Tại IDP, bạn có thể thoải mái lựa chọn thi IELTS trên máy tính hoặc thi IELTS trên giấy, tùy vào khả năng học tập và sở thích của bản thân.

Và khi bạn đã sẵn sàng, hãy đăng ký thi IELTS với IDP ngay hôm nay!

Về bài viết

Published on April 17, 2024

Về tác giả

One Skill Retake - IELTS Australia
Quỳnh Khanh

Tôi là Quỳnh Khanh - Content Writer có hơn 5 năm về lĩnh vực giáo dục