The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Trong các loại mệnh đề, mệnh đề phụ thuộc (Dependent clauses) là một chủ điểm ngữ pháp quan trọng và vô cùng thiết yếu đối với những ai đang ôn luyện cho kỳ thi IELTS. Vậy bạn đã biết mệnh đề phụ thuộc là gì chưa? Các mệnh đề phụ thuộc có bao nhiêu dạng và cách sử dụng như thế nào? Cùng IDP tìm hiểu qua bài viết này nhé.

1. Mệnh đề phụ thuộc là gì?

Mệnh đề phụ thuộc tiếng Anh gọi là dependent clause (hay subordinate clause) là mệnh đề được bắt đầu với một liên từ phụ thuộc hoặc một đại từ quan hệ (relative clause). Mệnh đề phụ thuộc không thể tồn tại một mình mà phải kết hợp với mệnh đề chính để tạo thành câu có ý nghĩa hoàn chỉnh. 

Mệnh đề phụ thuộc cũng có cấu trúc gần giống như một mệnh đề độc lập, bao gồm một chủ ngữ và một vị ngữ. Một mệnh đề phụ thuộc thường chứa những thông tin hỗ trợ, cung cấp điều kiện hoặc mô tả thêm cho mệnh đề chính. 

Ví dụ về mệnh đề phụ thuộc: 

 •  Even though it rained a lot, we still went to the supermarket.

→ Trong ví dụ trên, mệnh đề “even though it rained a lot” (mặc dù trời mưa nhiều) là một mệnh đề phụ thuộc. Nếu mệnh đề này đứng một mình thì nó hoàn toàn không có nghĩa. Nó được sử dụng để bổ nghĩa cho mệnh đề chính là “we still went to the supermarket” (chúng tôi vẫn đi siêu thị).

2. Các loại mệnh đề phụ thuộc trong Tiếng Anh

mệnh đề phụ thuộc

Mệnh đề phụ thuộc gồm ba loại chính: mệnh đề trạng từ (adverb clause), mệnh đề tính từ (adjective clause), mệnh đề danh từ (noun clause).

Mệnh đề trạng ngữ (Adverb Clause)

Mệnh đề trạng ngữ (Adverb clause hay Adverbial clause) là một mệnh đề phụ thuộc có chức năng như một trạng từ, thường được dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ trong câu. Mệnh đề trạng ngữ thường cung cấp thông tin về cách thức, thời gian, nơi chốn, điều kiện cho mệnh đề chính. 

Có rất nhiều loại mệnh đề trạng ngữ trong Tiếng Anh, điển hình như:

 • Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian: Câu thường bắt đầu bằng When, While, as, until,...

 • Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ: Câu thường bắt đầu bằng Although, Though, Even though, in spite of, despite…

 • Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích: Câu thường bắt đầu bằng in order to, so as to hoặc so that, in order that…

 • Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân: Câu thường bắt đầu bằng because, as, since, seeing that, due to the fact that, now that…

Ví dụ: 

 • After the man received a phone call from his friend, he left home immediately.

 • We visited Mike last weekend because he had an accident.

 • I hang out in a restaurant where my favorite food is.

Mệnh đề danh từ (Noun Clause)

Mệnh đề danh từ (Noun clause hoặc Nominal clause) là mệnh đề phụ thuộc có chức năng như một danh từ. Mệnh đề danh từ thường đóng vai trò như một chủ ngữ, tân ngữ hoặc một bổ ngữ trong câu. Mệnh đề danh từ thường bắt đầu bằng những từ như: that, how, who, whoever, whom, whomever, whose, what, whatever, which, whichever, where, when, why, whether hoặc if.

Ví dụ: 

 • What she said surprised everyone.

 • Who I met in Hanoi was a beautiful girl of Hue origin.

 • I will give whatever you propose my full support.

Mệnh đề tính từ (Adjective clauses)

Mệnh đề tính từ (Adjective clause) là mệnh đề phụ thuộc có chức năng như một tính từ, dùng bổ nghĩa cho danh từ phía trước. Ngoài ra, mệnh đề tính từ cũng có thể bổ nghĩa cho mệnh đề chính đứng trước, cung cấp những thông tin về đặc điểm, tính chất cho đối tượng. 

Mệnh đề tính từ còn có tên gọi khác là Mệnh đề quan hệ (Relative clauses), vì vậy, mệnh đề này thường được bắt đầu bằng các đại từ và trạng từ quan hệ như who, whom, which, that, whose, when, where, why.

Ví dụ: 

 • Staff who didn’t attend the conference need to do so tomorrow.

 • The book that I borrowed from the library is very interesting. 

This is the mountain that we traveled together 3 years ago.

3. Vị trí của mệnh đề phụ thuộc trong Tiếng Anh

Vị trí của mệnh đề phụ thuộc (Dependent clauses) trong câu sẽ linh hoạt tùy thuộc vào các loại mệnh đề phụ thuộc cũng như ý nghĩa bạn muốn truyền tải. Dưới đây là một vài quy tắc cơ bản về vị trí của Dependent clauses trong câu: 

 • Đặt dependent clause ở đầu câu: Khi muốn đặc biệt nhấn mạnh và làm nổi bật dependent clause, bạn có thể đặt nó ở đầu câu. Ví dụ: After I finished my homework, I went to bed.

 • Đặt dependent clause ở giữa câu: Đôi khi, bạn có thể đặt dependent clause có thể đặt ở giữa câu để tạo sự liên kết và mạch lạc. Ví dụ: I will meet you at the park, where we often go for walks.

 • Đặt dependent clause ở cuối câu: Đây là vị trí khá phổ biến của dependent clause trong câu, thường được đặt sau main clause để kết thúc câu. Ví dụ: She apologized for being late when she arrived.

4. Bài tập về mệnh đề phụ thuộc trong Tiếng An

mệnh đề phụ thuộc trong tiếng anh

Bài tập: Xác định mệnh đề phụ thuộc trong các câu sau

1. When I lived in this village, we often played football.

2. My husband gave food to poor people whom he met on the street.

3. Because the boy was smart, he absorbed the lesson very quickly.

4. If he kept lying, no one would believe him.

5. I'm about to go to a place that I've been dreaming of.

Đáp án

Bài tập: Xác định mệnh đề phụ thuộc trong các câu sau

1. Mệnh đề phụ thuộc: When I lived in this village.

2. Mệnh đề phụ thuộc: whom he met on the street.

3. Mệnh đề phụ thuộc: Because the boy was smart

4. Mệnh đề phụ thuộc: If he kept lying.

5. Mệnh đề phụ thuộc: that I've been dreaming of.

Nắm vững kiến thức Mệnh đề phụ thuộc khi ôn luyện cùng IDP!

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã nắm rõ định nghĩa cũng như cách sử dụng các mệnh đề phụ thuộc (Dependent clauses) trong Tiếng Anh. Đừng quên luyện tập các bài tập mỗi ngày để thành thạo hơn trong việc sử dụng chủ điểm ngữ pháp này bạn nhé. 

Ngoài những tài liệu luyện thi tại nhà, bạn có thể đăng ký thi thử IELTS tại IDP để làm quen với cấu trúc bài thi và học cách phân bổ thời gian sao cho hợp lý. Tại IDP, bạn có thể thoải mái lựa chọn thi IELTS trên máy tính hoặc thi IELTS trên giấy, tùy vào khả năng học tập và sở thích của bản thân.

Và khi bạn đã sẵn sàng, hãy đăng ký thi IELTS với IDP ngay hôm nay!

Về bài viết

Published on April 17, 2024

Về tác giả

One Skill Retake - IELTS Australia
Quỳnh Khanh

Tôi là Quỳnh Khanh - Content Writer có hơn 5 năm về lĩnh vực giáo dục