The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Phần introduction đóng vai trò quan trọng trong một bài luận, là ấn tượng đầu tiên khẳng định chất lượng bài viết. Đoạn mở bài rõ ràng, có bố cục tốt và phù hợp chắc chắn sẽ tạo ấn tượng tích cực đối với giám khảo. Vậy, điều gì tạo nên một phần mở bài hiệu quả? Hãy cùng xem qua các lời khuyên dưới đây nhé.

Lời khuyên số 1: Dành thời gian để đọc và phân tích câu hỏi

Trong Writing Task 2, bạn cần giải quyết tất cả các phần của câu hỏi hoặc nhiệm vụ liên quan. Vì phần mở bài là bước đầu tiên để đạt được mục tiêu này, bạn cần phải đưa ra câu trả lời của mình cho tất cả các phần khác nhau của câu hỏi. Dành một chút thời gian để đọc và phân tích đề bài trước khi bắt đầu viết là một bước rất quan trọng để giúp bạn hiểu chính xác những gì đề bài yêu cầu.

Lời khuyên số 2: Bắt đầu với một câu khái quát chung và sau đó mới tập trung vào các chi tiết của câu hỏi

Các câu hỏi của phần Writing Task 2 thường bắt đầu bằng một câu khái quát chung trước khi đi sâu vào các ý hoặc câu hỏi cụ thể hơn về chủ đề. Sử dụng bố cục tương tự trong phần mở bài của bạn là một cách tuyệt vời để bắt đầu bài luận, nhưng hãy đảm bảo rằng câu khái quát của bạn phải rõ ràng, có liên quan đến chủ đề và không quá rộng.

Lời khuyên số 3: Sử dụng từ ngữ của riêng bạn

Mặc dù hoàn toàn được phép sử dụng đề bài để định hướng cho phần mở bài của mình, hãy đảm bảo bạn không sao chép toàn bộ nguyên văn câu hỏi từ đề bài. Việc sao chép từng từ một từ đề bài sẽ thể hiện cho giám khảo thấy rằng bạn có một vốn từ vựng hạn chế. Và điều này có thể ảnh hưởng đến điểm số của bạn. Thay vào đó, hãy thay đổi thứ tự của thông tin, sử dụng các từ đồng nghĩa và giải thích các ý tưởng phức tạp bằng từ ngữ của riêng bạn. Một điều quan trọng không kém, đừng sử dụng phần mở bài học thuộc sẵn và sửa lại bằng các từ liên quan đến chủ đề. Giám khảo đã đọc hàng nghìn bài viết và có thể dễ dàng nhận ra các đoạn văn “mẫu” như vậy.

Lời khuyên số 4: Nêu rõ luận điểm của bạn

Với Writing Task 2, bạn sẽ cần xây dựng quan điểm của mình trong quá trình khai thác các phần khác nhau trong đề bài. Chính vì vậy, điều quan trọng tiếp theo là bạn cần trình bày rõ ràng quan điểm của mình trong phần giới thiệu.

Lời khuyên số 5: Giải thích cách bạn định phát triển bài luận của mình

Bạn không bắt buộc phải thực hiện chiến lược này, tuy nhiên, việc giải thích ngắn gọn cách bạn định phát triển chủ đề có thể giúp bạn sắp xếp bài viết của mình tốt hơn. Đây cũng là một cách hay để giám khảo biết bạn sẽ trình bày những gì trong bài luận.

Đọc lại phần mở bài

Đừng quên đọc lại phần mở bài của bạn sau khi viết xong bài luận. Khi bắt đầu làm bài, thông thường các thí sinh sẽ suy nghĩ về một lập luận cụ thể hoặc một hướng sắp xếp bài viết cụ thể. Tuy nhiên, sau đó thí sinh lại thay đổi trong quá trình triển khai chủ đề. Vì vậy, sau khi hoàn thành Writing Task 2, hãy đảm bảo rằng bài viết cuối cùng vẫn khớp với phần giới thiệu của bạn.

Chúng ta đã xem qua một số chiến lược quan trọng để viết phần giới thiệu hiệu quả cho Writing Task 2. Hãy xem một bài viết mẫu. Bắt đầu bằng cách đọc và phân tích câu hỏi, như đã đề cập trong Lời khuyên số 1. Sau đó, đọc kỹ phần mở bài mẫu và lưu ý các chiến lược khác nhau đã được sử dụng và được đánh dấu sẵn cho bạn.

Đề thi mẫu

The threat of nuclear weapons maintains world peace. Nuclear power provides cheap and clean energy. 

The benefits of nuclear technology far outweigh the disadvantages. 

To what extent do you agree or disagree? 

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. 

Write at least 250 words.

Mở bài mẫu

Câu tổng quát:

Nuclear technology has been around for many years.  

Chi tiết: 

Whether this technology is used for weapons of mass destruction or as a source of energy, many are of the belief that the use of nuclear energy has more advantages than disadvantages. 

Luận điểm: 

In my opinion, nuclear technology can indeed be a very efficient energy source. However, nuclear weapons possess such enormous destructive power that any benefits that this technology may offer to humankind are not enough to counter its potential devastating effects. 

Kế hoạch: 

This essay will address why the drawbacks of nuclear technology outweigh the benefits and will include relevant examples to support this position.

Một phần giới thiệu hiệu quả sẽ cho giám khảo biết họ có thể mong đợi điều gì từ bài luận của bạn. Tương tự vậy, một phần kết luận hay sẽ nhắc nhở họ về những điểm chính đã được trình bày và tổng hợp những gì bạn muốn giám khảo ghi nhớ từ bài viết của mình.

Xem thêm: