The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bên cạnh những kiến thức ngữ pháp cơ bản như Gerund, trợ động từ hoặc các dạng trạng ngữ khác nhau, bạn sẽ được tìm hiểu một phần kiến thức không kém phần quan trọng - Cấu trúc song song (Parallel structure). Cấu trúc song song không chỉ xuất hiện khá phổ biến trong các kỳ thi THPT hoặc kỳ thi học sinh giỏi, mà còn được sử dụng khá thường xuyên trong đề thi IELTS của những năm gần đây. 

Vậy Parallel structure là gì? Cấu trúc song song trong Tiếng Anh thường được sử dụng ở những ngữ cảnh nào? Cùng IDP IELTS tìm hiểu về chủ điểm ngữ pháp này trong bài viết dưới đây.

1. Cấu trúc song song là gì?

Cấu trúc song song (trong Tiếng Anh còn được gọi là Parallel structure hoặc Parallelism) là một kỹ thuật viết sử dụng lặp lại và cân bằng các từ, cụm từ hoặc mệnh đề có cùng cấu trúc ngữ pháp trong một câu hoặc một đoạn văn. 

Ví dụ về cấu trúc song song: 

 • Ryan likes swimming, hiking, and riding a motorcycle

 • I went home, took a shower, changed my clothes and ate some lunch.

Vai trò của cấu trúc song song trong câu: 

Khi áp dụng cấu trúc song song trong giao tiếp và trong phần thi IELTS Writing, ta sẽ nhận thấy rõ vai trò của cấu trúc này bao gồm: 

 • Gia tăng tính nhất quán và sự hiệu quả trong việc truyền tải thông tin của bài viết. 

 • Làm nổi bật những thông tin quan trọng có ý nghĩa tương quan

 • Truyền đạt những thông tin mang ý nghĩa so sánh và tương phản một cách dễ hiểu 

 • Hạn chế sự lặp lại của từ ngữ, giúp câu văn trở nên trang nhã và đảm bảo tính logic.

2. Cách dùng cấu trúc song song trong Tiếng Anh

Với lợi thế nhằm giúp cho câu văn, đoạn văn súc tích mà vẫn truyền tải được đầy đủ ý nghĩa, Parallel structure được sử dụng trong rất nhiều trường hợp, đặc biệt là trong các bài hát Tiếng Anh và bài viết học thuật. 

Những quy tắc áp dụng cấu trúc song song đúng ngữ pháp và mang đến hiệu quả về ý nghĩa tốt nhất trong câu: 

Áp dụng với liên từ kết hợp: for, and, nor, but, or, yet, so

Liệt kê thông tin sử dụng các liên từ kết hợp là hình thức phổ biến và dễ nhất của cấu trúc song song. Một vài liên từ kết hợp thường được sử dụng là for, and, nor, but, or, yet, so ..

parallelism

Ví dụ: 

 • Would you like to read a book, watch a movie or go for a walk? 

 • My friend likes reading books, listening to music and watching TV.

Áp dụng với liên từ tương quan

Bên cạnh dạng thức liệt kê, cấu trúc song song còn được sử dụng với các liên từ tương quan để nối các mệnh đề thành một câu. Một số liên từ tương quan phổ biến gồm not only… but also…, neither… nor…, either… or…, both… and…, would rather… than…, whether… or…, no sooner… than…, hardly… when…

Ví dụ:

 • He not only studies hard but also works well.

 • The company deals in both hardware and software.

Cấu trúc liệt kê thành danh sách hoặc chuỗi thông tin 

Hình thức liệt kê là một trong những cách phổ biến nhất để áp dụng cấu trúc song song. Khi áp dụng cấu trúc liệt kê, các mệnh đề song song thường sẽ được nối với liên từ “and”

Ví dụ:

 • Our new house is spacious, modern and close to the city center.

 • The team needs to improve their teamwork, communication, and strategy for the next game.

Cấu trúc so sánh, đối chiếu

Khi muốn so sánh giữa hai hay nhiều sự vật khác nhau, bạn có thể sử dụng cấu trúc so sánh để giúp câu cân đối và ngắn gọn hơn. Cấu trúc này thường xuất hiện trong so sánh bằng hoặc so sánh hơn. 

Ví dụ:

 • She swims faster than she runs.

 • The new computer is as good as the old one, with the added advantage of being smaller.

Cấu trúc khi đi với động từ To-be

Trong trường hợp bạn muốn nêu bật quan điểm của bản thân hoặc nhấn mạnh tính liên quan giữa hai mệnh đề nhất định, bạn có thể áp dụng cấu trúc song song và liên kết các mệnh đề thông qua động từ to-be. 

Ví dụ:

 • To dream is to envision a better future. 

 • To listen is to understand deeply. 

3. Những lưu ý khi dùng cấu trúc song song Tiếng Anh

Trong quá trình áp dụng cấu trúc song song, đôi khi bạn có thể mắc những lỗi sai có thể gây ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của người đọc, đặc biệt là giảm độ quan trọng của thông điệp. Dưới đây là những lỗi phổ biến bạn cần tránh khi sử dụng cấu trúc song song: 

cấu trúc song song trong giao tiếp

Lưu ý

Ví dụ

Sử dụng đồng nhất các loại từ, thì và cấu trúc ngữ pháp trong câu

Mary likes hiking, biking and running.

Xác định đúng động từ chính của câu để chia thì, chia loại từ phù hợp

She enjoys playing the piano, painting portraits and writing stories. 

Dùng đồng nhất loại danh từ. Trong câu, bạn cần sử dụng thống nhất chỉ 1 loại danh từ như số nhiều, số ít, đếm được, không đếm được…

Joel packed sneakers, sweatpants and three pairs of socks.

Chủ ngữ hoặc đối tượng cần được sử dụng một cách thống nhất

The chef is preparing ingredients and tasting the sauce.

4. Bài tập cấu trúc song song trong tiếng anh

Bài tập 1: Viết lại những câu sau sử dụng cấu trúc song song để truyền tải rõ nghĩa hơn

1. Eggs contain not only protein but are also full of vitamins. 

………………………………………………………………………………………..

2. They are low in sodium but do not have many calories. ………………………………………………………………………………………..

3. Eggs, however, are high in cholesterol and rather fat filled.

………………………………………………………………………………………..

4. The yolk of one egg contains 213 milligrams of cholesterol and there are 5 grams of fat.

………………………………………………………………………………………..

5. Still, the whites are both fat-free and have no cholesterol.

………………………………………………………………………………………..

Bài tập 2: Chia loại từ phù hợp trong các chỗ trống

1. Not only does she enjoy ………. (read) novels, but she also likes ………. (view) films and listening to music in her leisure time. 

2. We can opt to either ………. (dine) at the bistro, ………. (prepare) a meal at home or ………. (order) takeout for lunch. 

3. My closest friend and I enjoy ………. (hike) in nature, ………. (capture) moments with our cameras and ………. (discover) new destinations together. 

4. We enjoy both ………. (watch) films and ………. (prepare) meals together during family gatherings. 

 5. The corporation concentrates on ………. (develop) novel products, ………. (enhance) customer service and ………. (extend) into fresh markets. 

Đáp án:

Bài tập 1: Viết lại những câu sau sử dụng cấu trúc song song để truyền tải rõ nghĩa hơn

1. Eggs contain not only protein but also vitamins.

2. They are low in sodium but high in calories.

3. Eggs, however, are high in cholesterol and in fat.

4. The yolk of one egg contains 213 milligrams of cholesterol and 5 grams of fat.

5. Still, the whites are both fat-free and cholesterol-free.

Bài tập 2: Chia loại từ phù hợp trong các chỗ trống

1. reading, viewing 

2. dining, preparing, ordering 

3. hiking, capturing, discovering 

4. watching, preparing 

5. developing, enhancing, extending

Nắm vững Cấu trúc song song trong IELTS Writing cùng IDP

Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng Cấu trúc song song trong tiếng Anh (Parallel structure) . Để cải thiện việc sử dụng các từ nối trong câu, đừng quên luyện viết về các chủ đề khác nhau và xem lại bài viết của mình xem có mạch lạc và gắn kết hay không. Bạn cũng cần đọc thêm các văn bản hoặc luyện tập thường xuyên với nguồn tài liệu miễn phí từ IDP. 

Ngoài những tài liệu luyện thi tại nhà, bạn có thể đăng ký thi thử IELTS tại IDP để làm quen với cấu trúc bài thi và học cách phân bổ thời gian sao cho hợp lý. Tại IDP, bạn có thể thoải mái lựa chọn thi IELTS trên máy tính hoặc thi IELTS trên giấy, tùy vào khả năng học tập và sở thích của bản thân.

Và khi bạn đã sẵn sàng, hãy đăng ký thi IELTS với IDP ngay hôm nay!

Về bài viết

Published on June 12, 2024

Về tác giả

One Skill Retake - IELTS Australia
Quỳnh Khanh

Tôi là Quỳnh Khanh - Content Writer có hơn 5 năm về lĩnh vực giáo dục