The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Trong giao tiếp Tiếng Anh thông thường, chúng ta thường sử dụng cấu trúc “I hope, I want …” nhằm thể hiện mong muốn nhờ ai làm một điều gì cho mình. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng dạng câu giả định nâng cao giúp câu văn của bạn trở nên tinh tế hơn và dễ dàng ghi điểm thật cao trong bài thi IELTS. Vậy câu giả định là gì? Cấu trúc của thức giả định trong Tiếng Anh ra sao? Cùng IDP tìm hiểu qua bài viết này nhé!

1. Câu giả định là gì?

Câu giả định (Subjunctive) còn được biết đến là câu cầu khiến, được sử dụng để diễn tả các suy đoán, mong muốn người khác làm một việc gì đó cho mình. Câu giả định trong Tiếng Anh có thể được tạo thành nhờ các tính từ, động từ cụ thể và không mang tính ép buộc như câu mệnh lệnh. 

Ví dụ về câu giả định: 

 • Someone suggested that we play a party game to break the ice.

 • It is necessary that the machines equip a monitoring device.

2. Các loại cấu trúc câu giả định trong Tiếng Anh phổ biến

câu giả định là gì

Cấu trúc câu giả định với động từ

S1 + V1 + that + S2 + V2 + O …

Trong cấu trúc giả định này: V1 là động từ giả định được chia theo thì của chủ ngữ S1. V2 là động từ luôn ở dạng nguyên mẫu. 

Dưới đây là các động từ giả định (V1) thường được sử dụng trước mệnh đề that: 

advise: khuyên bảo


demand: đòi hỏi, yêu cầu


prefer: thích hơn, ưa hơn


require: đòi hỏi, yêu cầu


insist: khăng khăng


propose: đề xuất


stipulate: quy định, ra điều kiện 

decree: ra quy định


order: ra lệnh               


request: yêu cầu, đề nghị


urge: thúc giục.


ask: đòi hỏi, xin, yêu cầu, thỉnh cầu


command: ra lệnh, chỉ thị


recommend: giới thiệu, đề cử           


suggest: đề xuất, gợi ý   

Ví dụ: 

 • I propose that we discuss this at the next meeting.

 • He commanded that man go at once.

Cấu trúc câu giả định với tính từ

It + to be + adj + that + S + V-inf

Trong cấu trúc giả định này: Động từ to be sẽ được chia theo thì của câu. V luôn được giữ ở dạng nguyên mẫu.

Dưới đây là các động từ giả định thường được sử dụng khi cấu trúc câu có tính từ: 

important: quan trọng


necessary: cấp bách, khẩn thiết


obligatory: bắt buộc, cưỡng chế


essential: cần thiết


recommended: được giới thiệu


mandatory: có tính bắt buộc

advisable: đáng ra, nên


required: đòi hỏi, cần thiết


vital: quan trọng (mang tính sống còn)


suggested: giới thiệu


proposed: được đề nghị


imperative: bắt buộc, cấp bách


crucial: quan trọng, chủ yếu.   

 Ví dụ: 

 • It is recommended that you should consult your doctor.

 • It is essential that we present a united front .

3. Cấu trúc câu giả định với “Would rather that”

cấu trúc câu giả định

Cấu trúc câu giả định với “would rather that” ở hiện tại và tương lai

S1 + would rather (that) + S2 + V(P1)/ed

Trong công thức câu giả định này: Động từ sau chủ ngữ thứ hai luôn được chia ở thì quá khứ đơn. Tuy nhiên, nếu đó là động từ to be, bạn phải chia thành “were” đối với tất cả các ngôi. 

  Ví dụ: 

 • I would rather (that) you didn't smoke in the house.

 • I would rather it were spring now. 

Cấu trúc câu giả định với “would rather that” ở quá khứ

Câu quá khứ giả định với “would rather that” diễn tả những mong muốn, nuối tiếc của bản thân hoặc một ai đó về những gì đã xảy ra trong quá khứ. 

S1 + would rather (that) + S2 + had + V(P2)/ed

  Ví dụ: 

 • He would rather (that) she had accepted his proposal.

 • She would rather that he had told her the truth from the beginning.

4. Cấu trúc câu giả định với “It’s time , It’s high time, It’s about time”

công thức câu giả định

Cấu trúc “It’s time , It’s high time, It’s about time” mang ý nghĩa rằng đã đến lúc phải làm một việc gì đó. Động từ trong câu có mệnh đề giả định này sẽ được chia ở thì quá khứ. 

It’s time + S + V(P1)/ed

It’s high time + S + V(P1)/ed

It’s about time + S + V(P1)/ed

  Ví dụ: 

 • It's time you started on your homework.

 • It's high time we pulled together and got the job done right.

 • It's about time he apologized for what he did.

5. Bài tập về câu giả định trong Tiếng Anh

Bài tập 1: Viết lại câu sử dụng cấu trúc giả định

1. She asked him to help his brother with the Math homework.

→ She requested …..

2. Sarah wanted the mechanic to fix her car today.

→ Sarah asked ….

3. The teacher told the children to be quiet.

→ The teacher insisted …..

4. My manager said it would be a good idea for me to accept this new position.

→ My manager advised …..

5. "He should address his problem himself," I said.

→ I suggested ….

Bài tập 2: Chia động từ trong ngoặc theo mệnh đề giả định

1. It’s a good idea for her ……………. (learn) Vietnamese.

2. The teacher ……………. (suggest) that parents ……………. (help) their children to do their homework.

3. I would rather that Luna ……………. (tell) me about her difficulties.

4. It’s about time she ……………. (apply) for a new job.

5. It’s important that she ……………. (receive) this document before 4 pm.

6. Linda ……………. (advise) that we ……………. (try) samgyetang when we ……………. (come) to Seoul.

7. Son ……………. (say) that it’s high time ……………. (buy) a new TV.

8. It is best that we ……………. (have) our foods now.

9. It’s about time you ……………. (call) your father.

10. I would rather you ……………. (go) home now.

Đáp án

Bài tập 1: Viết lại câu sử dụng cấu trúc giả định

1. She requested that he help his brother with the Math homework.

2. Sarah asked that the mechanic fix her car today.

3. The teacher insisted that the children be quiet

4. My manager advised that I accept this new position

5. I suggested that he address his problem himself.

Bài tập 2: Chia động từ trong ngoặc theo mệnh đề giả định

1. to learn

2. suggests – help

3. told

4. applied

5. receive

6. advised – try – come

7. said – to buy

8. have

9. called

10. went 

Tối ưu band điểm IELTS khi ôn tập cùng IDP!

Câu giả định (Subjunctive) là một chủ điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh nói chung và bài thi IELTS nói riêng. Sử dụng các lý thuyết câu giả định một cách linh hoạt và chính xác trong phần trình bày sẽ giúp phần thi của bạn tăng tính thuyết phục hơn, đồng thời chinh phục điểm số bạn mong muốn. Bạn có thể ôn luyện thêm về câu giả định hoặc học hỏi thêm các chủ điểm ngữ pháp khác qua kho tài liệu ôn tập miễn phí của IDP. 

Nếu như bạn đang tìm kiếm một địa chỉ thi IELTS đáng tin cậy, IDP cung cấp cả hai bài thi IELTS trên máy tínhthi IELTS trên giấy. Điểm thi IELTS trên máy sẽ có sau 3-5 ngày làm bài thi, và sau 13 ngày đối với những bạn chọn thi trên giấy. 

Lựa chọn lịch thi IELTS phù hợp với bạn và đăng ký thi IELTS cùng IDP tại đây!