The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Chúng tôi biết với sự chuẩn bị và hỗ trợ phù hợp, thí sinh của chúng tôi có thể đạt được điểm số tốt nhất vào ngày thi lần đầu tiên. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng nếu bạn không nhận được kết quả mà bạn đang mong đợi. Hiện nay, bạn có rất nhiều cách để cải thiện điểm số thi IELTS của mình. Với lựa chọn đầu tiên, bạn có thể yêu cầu phúc khảo, còn được gọi là Yêu cầu về Kết quả (Enquiry on Results). Yêu cầu phúc khảo phải được thực hiện trong vòng 6 tuần sau khi làm bài kiểm tra. Một giải pháp thay thế mới bạn có thể lựa chọn là IELTS One Skill Retake, hiện đã được áp dụng tại một vài thành phố trên khắp nước Úc, Campuchia, Hồng Kông, Ấn Độ, Malaysia, Nepal, New Zealand, Oman, Philippines và Việt Nam.  

Thông thường, với các bài kiểm tra tiếng Anh khác, nếu bạn đang tìm cách cải thiện một kỹ năng của bài kiểm tra, bạn sẽ được yêu cầu làm lại toàn bộ bài kiểm tra từ đầu. Với IELTS One Skill Retake, bạn chỉ có thể thi lại bất kỳ một kỹ năng nào (Đọc, Nghe, Viết hoặc Nói) mà không cần phải làm lại toàn bộ bài kiểm tra. 

Hãy xem xét sự khác biệt chính xác giữa hai lựa chọn này để giúp bạn hiểu rõ hơn. 

Bạn không nhận được kết quả như mong đợi? IELTS hiện đã có nhiều cách giúp bạn đạt được điểm số mà bạn mong muốn. 

IELTS Remark hoặc EOR (Enquiry on Results) là gì?

Nếu bạn cảm thấy thành tích của bạn trong ngày thi không phản ánh chính xác qua số điểm bạn nhận được, bạn có thể yêu cầu IELTS xem lại điểm của bạn. Đây còn được gọi là Phúc khảo điểm thi IELTS hoặc Yêu cầu về Kết quả (EOR). Vì vậy, Yêu cầu về kết quả IELTS là gì và điều gì xảy ra khi bạn yêu cầu phúc khảo bài thi IELTS của mình? Đây còn được gọi là nhận xét IELTS hoặc Yêu cầu IELTS về Kết quả (EOR). Vì vậy, một cuộc điều tra IELTS về kết quả là gì và điều gì xảy ra khi bạn đăng ký? 

Khi bạn nộp đơn xin EOR, bài kiểm tra của bạn sẽ được chấm lại bởi các giám khảo cấp cao. Những giám khảo này không biết về điểm số ban đầu bạn nhận được cho mỗi phần thi (Nghe, Đọc, Viết hoặc Nói). Nhìn chung, kết quả của bạn thường sẽ có sau 2 đến 21 ngày, tùy thuộc vào một số yếu tố bao gồm số phần thi được yêu cầu phúc khảo. Quá trình chấm lại là một cách để đảm bảo rằng bài kiểm tra là công bằng. Với việc phúc khảo điểm thi IELTS, bạn có thể chọn chấm lại một hoặc nhiều kỹ năng kiểm tra. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu phúc khảo chỉ về bài thi Nói hoặc Viết và Nói IELTS của bạn cùng nhau. Bạn cũng có thể yêu cầu nhận xét về cả bốn kỹ năng (Nghe,  Đọc, Viết và Nói) cùng một lúc. Lệ phí là hoàn toàn như nhau.  

Tại Việt Nam, mức phí cho Yêu cầu về Kết quả là 2.268.000 VNĐ. Đặc biệt: Nếu kết quả phúc khảo của bạn được thay đổi với điểm số cao hơn, bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ chi phí phúc khảo và nhận được Bảng điểm thi IELTS với điểm số mới.

IELTS One Skill Retake là gì?

Để giúp bạn cảm thấy tự tin khi tham gia kỳ thi IELTS, chúng tôi đã phát triển bài thi IELTS One Skill Retake. Bây giờ bạn có thể thi lại bất kỳ kỹ năng nào của bài thi: Nghe, Đọc, Viết hoặc Nói thay vì phải thi lại toàn bộ bài kiểm tra. IELTS One Skill Retake có thể giúp bạn lấy lại phong độ. 

Bạn sẽ đủ điều kiện để đăng ký bài thi IELTS One Skill Retake khi đã hoàn thành bài kiểm tra IELTS đầy đủ trong vòng 60 ngày và đã nhận được kết quả từ trung tâm khảo thí đủ điều kiện. Bạn phải đăng ký thi lại IELTS One Skill  Retake trong vòng 60 ngày kể từ ngày thi ban đầu. Hãy xem video giải thích và trang Câu hỏi thường gặp bên dưới để biết thêm thông tin về IELTS One Skill Retake. 

Để tìm hiểu thêm về IELTS One Skill Retake, hãy truy cập trang web

Tôi có thể gửi yêu cầu Phúc khảo và đăng ký thi lại một kỹ năng cùng lúc được không?

Nếu bạn muốn gửi Yêu cầu chấm phúc khảo (Enquiry on Results) đối với bài kiểm tra IELTS ban đầu của mình, bạn phải đăng ký trong vòng hai tuần kể từ ngày thi IELTS 3 kỹ năng ban đầu và chờ đến khi bạn nhận được kết quả phúc khảo trước khi đăng ký để thi lại một kỹ năng. 

Tóm lại, IELTS là một hệ thống kiểm tra linh hoạt và hỗ trợ, cố gắng giúp thí sinh đạt được điểm số tốt nhất vào ngày thi. Tuy nhiên, trong trường hợp thí sinh không đạt được số điểm mong muốn, IELTS luôn cung cấp nhiều lựa chọn khác nhau để giúp các bạn cải thiện điểm số của mình.