The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Tổng quan cấu trúc đề thi IELTS

IELTS là một trong những điều kiện cần nếu thí sinh có dự định du học nước ngoài. Vậy nên nắm hết các thông tin cần thiết về kỳ thi này sẽ giúp thí sinh có cái nhìn rõ hơn về IELTS và lập ra kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt điểm số như mong đợi.  

Hiện có hai dạng bài thi IELTS: IELTS Academic và IELTS General Training. Và cả 2 đều có các kỹ năng sau:

 • Phần Nghe (Listening)

 • Phần Đọc (Reading)

 • Phần Viết (Writing)

 • Phần Nói (Speaking)

Cả hai bài kiểm tra đều được đánh giá theo cùng một cách thức. Tuy nhiên, IELTS Academic và IELTS General Training phục vụ hai mục đích khác nhau.

 • IELTS Academic (IELTS Học Thuật): Hình thức này phù hợp cho những bạn muốn học tại một trường đại học ở một nước nói tiếng Anh.

 • IELTS General Training (IELTS Tổng Quát) dành cho những người muốn học, làm việc và sinh sống tại các nước nói tiếng Anh.

cấu trúc đề thi ielts

1. Cấu trúc đề thi Nghe - IELTS Listening

Bài kiểm tra nghe IELTS được thiết kế để kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc:

 • Hiểu các ý chính và thông tin chi tiết

 • Nhận biết quan điểm, lập trường và thái độ của người nói

 • Theo dõi sự phát triển ý tưởng và lập luận

Cả hai hình thức thi IELTS Academic và IELTS General Training đều có cấu trúc tương tự nhau:

Cấu trúc đề thi IELTS listening

Thí sinh sẽ nghe 4 bài ghi âm khác nhau bằng tiếng Anh của người bản xứ. 

- Bản ghi âm 1 - Cuộc trò chuyện giữa hai người về những tình huống xã hội hàng ngày 

- Bản ghi âm 2 - Một đoạn độc thoại trong bối cảnh xã hội hàng ngày (ví dụ: một bài phát biểu về công việc) 

- Bản ghi 3 - Cuộc trò chuyện giữa một nhóm người trong bối cảnh giáo dục hoặc đào tạo (ví dụ: thảo luận dự án giữa các sinh viên trong trường đại học) 

- Bản ghi âm 4 - Bao gồm một độc thoại về một chủ đề học thuật (ví dụ: bài giảng đại học về môi trường )

Thời gian

Hình thức thi trên giấy:

Bài thi sẽ kéo dài khoảng 30 phút. Thí sinh sẽ có thêm 10 phút để chuyển đáp án sang phiếu trả lời. 

Hình thức thi trên máy tính:

Bài thi sẽ kéo dài khoảng 30 phút. Mặc dù thí sinh sẽ có thời gian giữa mỗi bài nghe nhưng sẽ không có thêm thời gian để chuyển bất kỳ câu trả lời nào vì thí sinh sẽ nhập đáp án trực tiếp trong quá trình làm bài.

Số câu hỏi

40 câu

Dạng câu hỏi

Có 4 bài nghe riêng biệt với các loại câu hỏi:

 • Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Multiple Choice Questions)
 • Nối các thông tin (Matching Information)
 • Hoàn thành biểu mẫu (Form Completion)
 • Hoàn thành ghi chú (Note Completion)
 • Hoàn thành bảng số liệu (Table Completion)
 • Hoàn thành lưu đồ (Flow-chart Completion)
 • Hoàn thành tóm tắt (Summary Completion)
 • Hoàn thành câu (Sentence Completion)
 • Câu hỏi với câu trả lời ngắn (Short Answer Question)
 • Xác định loại Bản kế hoạch, bản đồ, biểu đồ (Labeling Plan/Map/Diagrams)
 • Điểm

  Mỗi câu trả lời đúng sẽ được tính 1 điểm. Điểm đạt được trên tổng số 40 sẽ được đổi sang thang điểm IELTS 9. Thí sinh nên lưu ý chính tả và ngữ pháp khi viết câu trả lời của mình ra giấy. Mọi sai sót đều không được tính điểm.

  Tài liệu ôn tập

  Luyện thi IELTS hiệu quả cùng IDP

  Xem thêm: Thang điểm IELTS Listening

  2. Cấu trúc đề thi Đọc - IELTS Reading

  Phần thi đọc IELTS được thiết kế để kiểm tra khả năng của bạn trong việc:

  • Đọc để hiểu ý chính của một đoạn văn

  • Đọc để hiểu ý chính

  • Đọc để hiểu chi tiết

  • Đọc lướt và tìm kiếm

  • Hiểu lập luận hợp lý và ý nghĩa của chúng

  • Nhận ra quan điểm, thái độ và mục đích của tác giả

  Mục tiêu của bài thi đọc trong cả IELTS Academic và IELTS General Training là giống nhau, nhưng nội dung của các đoạn văn sẽ khác nhau.

  2.1 Cấu trúc bài thi Reading - IELTS Academic

  Cấu trúc đề thi

  Thí sinh sẽ đọc 3 đoạn văn và trả lời một loạt các câu hỏi thuộc nhiều dạng bài khác nhau. Bài đọc sẽ bao gồm:

  Các đoạn văn được lấy từ sách, tạp chí và báo chí.

  Các vấn đề thú vị và dễ tiếp cận cho những người tham gia bài kiểm tra muốn theo học khóa đại học hoặc sau đại học.

  Văn bản bao gồm ít nhất một luận điểm logic chi tiết và có thể chứa sơ đồ, đồ thị hoặc minh hoạ.

  Văn bản cung cấp một khái niệm đơn giản liên quan đến các thuật ngữ kỹ thuật hoặc ngôn ngữ chuyên môn.

  Thời gian

  Cả bài thi trên giấy và trên máy tính đều sẽ kéo dài khoảng 60 phút. Không có thời gian bổ sung để chuyển đáp án vào phiếu trả lời. Thí sinh phải tự phân bổ thời gian làm bài và điền đáp án vào phiếu trả lời trong quá trình thi.

  Số câu hỏi

  40 câu

  Dạng câu hỏi

  Sẽ có mười một loại  khác nhau:

 • Dạng bài True/ False/ Not given, Yes/No/ Not Given
 • Dạng bài Nối tiêu đề (Matching Heading Questions)
 • Dạng bài Nối đặc điểm (Matching features)
 • Dạng bài Nối các vế thông tin với nhau (Matching information)
 • Dạng bài Hoàn thành câu chưa hoàn chỉnh (Matching endings)
 • Dạng bài Chọn đáp án (Multiple choice)
 • Dạng bài Trả lời câu hỏi ngắn (Short answer questions)
 • Dạng bài Gap Fill (Điền vào chỗ trống)
 • Dạng bài Hoàn thành câu cho sẵn (Completing sentences)
 • Dạng bài Hoàn thành biểu đồ (Completing diagrams)
 • Điểm

  Mỗi câu trả lời đúng sẽ được tính 1 điểm. Điểm đạt được trên tổng số 40 sẽ được đổi sang thang điểm IELTS 9. Kết quả điểm thi IELTS sẽ được hiển thị với dạng số nguyên và phần thập phân.

  Thí sinh nên lưu ý chính tả và ngữ pháp khi viết câu trả lời của mình ra giấy. Mọi sai sót đều không được tính điểm.

  Tài liệu ôn tập

  Luyện thi IELTS hiệu quả cùng IDP

  2.2 Cấu trúc bài thi đọc IELTS General Training

  Cấu trúc đề thi

  Bài đọc sẽ được chia thành ba phần, trong đó thí sinh sẽ đọc và trả lời một loạt các câu hỏi thuộc nhiều chủ đề khác nhau.

  Phần 1 - các văn bản sẽ có chủ đề liên quan đến 'đời sống xã hội'. Đây sẽ là những đoạn văn bao gồm thông báo, quảng cáo và lịch trình.

  Phần 2 - Chủ đề thường tập trung vào 'môi trường làm việc'. Các đoạn văn sẽ là từ mô tả công việc, hợp đồng và tài liệu đào tạo nhân viên.

  Phần 3 - liên quan đến những thông tin tổng quát. Điều này sẽ bao gồm các văn bản từ tạp chí, báo và đoạn trích từ sách.

  Thời gian

  Cả bài thi trên giấy và trên máy tính đều sẽ kéo dài khoảng 60 phút. Không có thời gian bổ sung để chuyển đáp án vào phiếu trả lời. Thí sinh phải tự phân bổ thời gian làm bài và điền đáp án vào phiếu trả lời trong quá trình thi.

  Số câu hỏi

  40 câu

  Dạng câu hỏi

  Sẽ có mười một loại khác nhau:

 • Dạng bài True/ False/ Not given, Yes/No/ Not Given
 • Dạng bài Nối tiêu đề (Matching Heading Questions)
 • Dạng bài Nối đặc điểm (Matching features)
 • Dạng bài Nối các vế thông tin với nhau (Matching information)
 • Dạng bài Hoàn thành câu chưa hoàn chỉnh (Matching endings)
 • Dạng bài Chọn đáp án (Multiple choice)
 • Dạng bài Trả lời câu hỏi ngắn (Short answer questions)
 • Dạng bài Gap Fill (Điền vào chỗ trống)
 • Dạng bài Hoàn thành câu cho sẵn (Completing sentences)
 • Dạng bài Hoàn thành biểu đồ (Completing diagrams)
 • Điểm

  Mỗi câu trả lời đúng sẽ được tính 1 điểm. Điểm đạt được trên tổng số 40 sẽ được đổi sang thang điểm IELTS 9. Kết quả điểm thi IELTS sẽ được hiển thị với dạng số nguyên và phần thập phân. Thí sinh nên lưu ý chính tả và ngữ pháp khi viết câu trả lời của mình ra giấy. Mọi sai sót đều không được tính điểm.

  Tài liệu ôn tập

  Luyện thi IELTS hiệu quả cùng IDP

  Xem thêm: Thang điểm IELTS Reading

  3. Cấu trúc đề thi Viết (IELTS Writing)

  Bài viết IELTS được sử dụng để kiểm tra khả năng của bạn trong việc:

  • Trình bày quan điểm hoặc luận điểm cá nhân

  • Trình bày từ vựng và ngữ pháp một cách phù hợp

  • Miêu tả và giải thích thông tin được trình bày trong dữ liệu, biểu đồ và sơ đồ

  Mục tiêu của bài thi viết của cả IELTS Academic và IELTS General Training là như nhau, nhưng các chủ đề và yêu cầu sẽ khác nhau.

  3.1 Cấu trúc phần thi Viết - IELTS Academic

  Cấu trúc đề thi

  Trong bài IELTS Academic Writing, thí sinh sẽ phải hoàn thành cả 2 phần viết.

  Phần 1 - Mô tả thông tin trực quan dưới dạng hình ảnh

  Thí sinh sẽ được yêu cầu mô tả các sự kiện hoặc con số được trình bày qua các phương tiện hình ảnh khác nhau. Điều này bao gồm biểu đồ, đồ thị hoặc bảng. Chủ đề sẽ có tính chất học thuật.

  Hoặc, thí sinh có thể được yêu cầu mô tả một đối tượng, một sự kiện hoặc cách một quá trình hoạt động.

  Thí sinh phải viết 1 đoạn văn theo phong cách học thuật hoặc bán học thuật với độ dài ít nhất 150 từ 

  Thí sinh không nên dành quá 20 phút cho phần 1. 

  Mục tiêu: thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên khả năng truyền đạt thông tin một cách chính xác và mạch lạc. Thí sinh cũng sẽ được đánh giá về vốn từ vựng và việc sử dụng ngữ pháp, từ ngữ phù hợp.

  Phần 2 - Nêu ý kiến về đối với một luận điểm hoặc quan điểm

  Thí sinh sẽ được cho một chủ đề để tranh luận. Các chủ đề có thể xoay quanh lĩnh vực giáo dục và công nghệ, sức khỏe và môi trường.

  Thí sinh phải viết 1 đoạn văn ít nhất 250 từ theo phong cách học thuận hoặc bán học thuật, tập trung vào chủ đề được cho.

  Thí sinh không nên dành quá 40 phút cho phần 2. 

  Mục tiêu: Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên khả năng xác định và trình bày quan điểm của mình thông qua việc đưa ra bằng chứng và ví dụ thuyết phục. Điều này có thể dựa trên góc nhìn cá nhân của thí sinh hoặc kinh nghiệm sống. Thí sinh cũng sẽ được đánh giá về vốn từ vựng và việc sử dụng ngữ pháp và từ ngữ phù hợp.

  Thời gian

  Cả bài thi trên giấy và trên máy tính đều sẽ kéo dài khoảng 60 phút.

  Điểm

  Bài viết sẽ được các giám khảo từ hội đồng thi đánh giá. Lưu ý quan trọng: Điểm số của phần 2 sẽ cao hơn phần 1

  Tài liệu ôn tập

  Luyện thi IELTS hiệu quả cùng IDP

  3.2 Cấu trúc bài Viết cho IELTS General Training

  Cấu trúc đề thi

  Trong bài IELTS General Training Writing, thí sinh sẽ phải hoàn thành cả 2 phần viết.

  Phần 1 - Viết một bức thư về một tình huống

  Thí sinh sẽ được giao nhiệm vụ viết một bức thư giải thích tình huống hoặc yêu cầu thêm thông tin (Đây là những tình huống có thể hàng ngày như hỏi về chỗ ở của trường đại học, gửi thư đến nhà tuyển dụng hoặc liên lạc với một tổ chức chuyên nghiệp).

  Thí sinh phải viết 1 đoạn văn theo phong cách học thuận hoặc bán học thuật ít nhất 150 từ 

  Thí sinh không nên dành quá 20 phút cho phần 1. 

  Mục tiêu: thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên khả năng truyền đạt thông tin một cách chính xác và mạch lạc. Thí sinh cũng sẽ được đánh giá về vốn từ vựng và việc sử dụng ngữ pháp và từ ngữ phù hợp.

  Phần 2 - Nêu ý kiến đối với một luận điểm hoặc quan điểm

  Thí sinh sẽ được cung cấp thông tin về một quan điểm, luận điểm hoặc vấn đề. Sau đó, viết một bài luận để thảo luận sâu hơn về chủ đề đã cho (chủ đề có thể xoay quanh giáo dục, môi trường hoặc các vấn đề gia đình khác nhau).

  Thí sinh phải viết 1 đoạn văn ít nhất 250 từ theo phong cách học thuận hoặc bán học thuật, tập trung vào chủ đề được cho.

  Thí sinh không nên dành quá 40 phút cho phần 2. 

  Mục tiêu: thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên khả năng xác định và trình bày quan điểm của mình thông qua việc đưa ra bằng chứng và ví dụ thuyết phục. Điều này có thể dựa trên góc nhìn cá nhân của thí sinh hoặc kinh nghiệm sống. Thí sinh cũng sẽ được đánh giá về vốn từ vựng và việc sử dụng ngữ pháp và từ ngữ phù hợp.

  Thời gian

  Cả bài thi trên giấy và trên máy tính đều sẽ kéo dài khoảng 60 phút.

  Điểm

  Bài viết sẽ được các giám khảo từ hội đồng thi đánh giá. Lưu ý quan trọng: Điểm số của phần 2 sẽ cao hơn phần 1

  Tài liệu ôn tập

  Luyện thi IELTS hiệu quả cùng IDP

  Xem thêm: IELTS Writing band descriptors - Tiêu chí chấm IELTS Writing

  4. Cấu trúc đề thi Nói - IELTS Speaking

  Bài thi nói IELTS được thiết kế để kiểm tra khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Bài thi nói sẽ là một cuộc trò chuyện giữa bạn và một giám khảo, mô phỏng gần giống nhất với các cuộc hội thoại thực tế nhất có thể.

  Bài kiểm tra sẽ đánh giá khả năng giao tiếp trong việc:

  • Thể hiện sự lưu loát và mạch lạc trong bài nói của thí sinh (ví dụ: khả năng kết nối ý tưởng, cách sắp xếp những câu hoàn chỉnh và mượt mà)

  • Thể hiện sự đa dạng về từ vựng và cách sử dụng nó một cách chính xác, phù hợp trong cuộc hội thoại (ví dụ: khả năng thêm thắt các ý tưởng, chiều sâu và điểm nhấn vào cuộc trò chuyện)

  • Duy trì một cuộc trò chuyện mượt mà với phát âm tốt

  • Thể hiện quan điểm của thí sinh, thảo luận và bào chữa quan điểm của bản thân.

  Cả hai hình thức thi IELTS Academic và IELTS General Training đều có cấu trúc tương tự nhau:

  Cấu trúc đề thi

  Trong IELTS Speaking, thí sinh sẽ có 3 cuộc trò chuyện với giám khảo. Mỗi cuộc trò chuyện có tiêu chí và mục tiêu riêng của nó.

  Phần 1 - Giới thiệu và phỏng vấn:

  Giám khảo sẽ giới thiệu bản thân và xác nhận danh tính của thí sinh. Sau đó, họ sẽ đặt cho thí sinh một loạt câu hỏi tổng quát về các chủ đề quen thuộc như nhà, gia đình, công việc, học tập và sở thích.

  Những câu hỏi này được chọn từ một kịch bản đã có trước để đảm bảo tính nhất quán. Phần 1 thường kéo dài từ 4 đến 5 phút.

  Mục tiêu: Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên khả năng diễn đạt ý kiến của mình và cung cấp thông tin về các chủ đề hàng ngày và kinh nghiệm phổ biến. Câu trả lời của thí sinh nên thể hiện sự trôi chảy và mạch lạc, vốn từ vựng, độ chính xác ngữ pháp, và cách phát âm.

  Phần 2 - Thể hiện quan điểm cá nhân:

  Giám khảo sẽ đưa cho thí sinh một tấm thẻ đề bài có một chủ đề để thảo luận. Thẻ cũng cung cấp các ý chính để bao gồm trong bài nói và yêu cầu thí sinh giải thích một khía cạnh của chủ đề.

  Thí sinh sẽ có một phút để chuẩn bị ý tưởng và được cung cấp bút chì và giấy để ghi chú nếu thí sinh muốn. Sau đó, thí sinh sẽ được yêu cầu nói về chủ đề trong khoảng 1 đến 2 phút mà không bị gián đoạn. Sau khi thí sinh hoàn thành, giám khảo có thể hỏi một hoặc hai câu hỏi phụ liên quan đến cùng chủ đề.

  Mục tiêu: Đánh giá khả năng nói lâu về một chủ đề đã cho trước, mà không cần sự hỗ trợ từ giám khảo. Thí sinh nên sử dụng ngôn ngữ phù hợp, sắp xếp ý tưởng một cách hiệu quả và kể câu chuyện từ trải nghiệm cá nhân nếu phù hợp.

  Phần 3 - Thảo luận:

  Giám khảo sẽ tham gia vào một cuộc trò chuyện với thí sinh để thảo luận về các vấn đề liên quan đến chủ đề trong Phần 2. Thảo luận sẽ sâu hơn và khám phá chủ đề một cách chi tiết hơn.

  Phần thảo luận này thường kéo dài từ 4 đến 5 phút.

  Mục tiêu: Thí sinh sẽ được đánh giá về khả năng diễn đạt và chứng minh cho quan điểm của mình cũng như cách thí sinh phân tích, thảo luận và suy đoán về các vấn đề. Khả năng trôi chảy và mạch lạc, nguồn từ vựng, phạm vi và độ chính xác ngữ pháp, và cách phát âm của thí sinh sẽ được đánh giá.

  Thời gian

  11-14 phút

  Điểm

  Các giám khảo IELTS sẽ đánh giá các kỹ năng giao tiếp của thí sinh dựa trên các tiêu chí sau:

 • Sự trôi chảy và mạch lạc: Đánh giá khả năng của thí sinh trong việc diễn đạt một cách liên tục và tự nhiên, không bị gián đoạn và không có quá nhiều sự lặp lại hoặc ngập ngừng không cần thiết.
 • Vốn từ vựng: Đánh giá khả năng sử dụng từ vựng phong phú và đa dạng, bao gồm cả từ vựng chuyên ngành, thành ngữ và cụm từ. Điểm số sẽ được chấm dựa trên khả năng sử dụng từ vựng một cách chính xác và linh hoạt để truyền đạt ý kiến và ý nghĩ của thí sinh.
 • Độ linh hoạt và chính xác về ngữ pháp: Đánh giá khả năng sử dụng ngữ pháp một cách chính xác và linh hoạt. Điểm số sẽ được chấm dựa trên khả năng sử dụng các cấu trúc ngữ pháp đa dạng và phức tạp, cũng như khả năng tránh lỗi ngữ pháp cơ bản.
 • Phát âm: Đánh giá khả năng phát âm các âm tiếng Anh một cách chính xác và dễ nghe. Điểm số sẽ được xác định dựa trên sự rõ ràng và chính xác của phát âm, cũng như khả năng điều chỉnh giọng điệu, nhịp điệu và trọng âm để tạo ra sự truyền đạt hiệu quả.
 • Các tiêu chí trên sẽ được sử dụng để đánh giá và xác định điểm số của thí sinh trong phần thi nói IELTS.

  Tài liệu ôn tập

  Luyện thi IELTS hiệu quả cùng IDP

  Xem thêm: IELTS Speaking band descriptors - Tiêu chí chấm IELTS Speaking

  Đăng ký thi IELTS cùng IDP ngay hôm nay!

  Một khi đã nắm rõ được sự khác biệt giữa dạng bài IELTS Academic và IELTS General Training, bạn có thể bắt đầu ôn luyện cho kỳ thi ngay từ hôm nay. 

  Là đơn vị đồng sở hữu chính thức của IELTS, IDP cung cấp các địa điểm thi thuận tiện và tài liệu luyện thi miễn phí để hỗ trợ bạn. Bạn cũng có thể tham khảo thêm những luyện thi hữu ích bao gồm các Hội thảo sự kiện IELTS, Khóa học luyện thi được gợi ý dựa trên nhu cầu và trình độ của mỗi cá nhân.

  Một khi đã sẵn sàng, đăng ký thi IELTS cùng IDP!

  Hướng Dẫn Đăng Ký Thi IELTS Trên Giấy Online

  Hướng Dẫn Đăng Ký Thi IELTS Trên Máy Tính Online