The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS là kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh hàng đầu Thế giới dành cho kế hoạch du học, làm việc và di cư. Bằng IELTS được hơn 11.000 tổ chức trên toàn cầu công nhận với nhiều địa điểm thi linh hoạt để bạn lựa chọn.

ques_red Jump to FAQ

Các ngày thi tại TP. HCM - Thi UKVI IELTS trên máy tính

Sắp xếp
 • Muộn nhất
 • Xa nhất
Clear filters
close_iconBộ lọcClear filters

Ngày thi

 • Next 7 days
 • Next 14 days
 • Next 60 days
 • Next 90 days

Bài thi

 • General Training
 • Academic
 • Academic for UKVI
 • General Training for UKVI
 • Life Skills A1
 • Life Skills B1

Hình thức thi

 • On Paper
 • On Computer
Hiển thị kết quả

Hỏi đáp IELTS

Sự khác biệt giữa kết quả thô và kết quả theo thang điểm là gì?

Phần Nghe và Đọc của bài thi IELTS được chấm cho kết quả tối đa là 40 điểm và sau đó kết quả được chuyển đổi theo thang điểm từ 1 đến 9.


Bài thi Nghe và Đọc có 40 câu hỏi và mỗi câu đúng sẽ được chấm 1 điểm (do đó số điểm tối đa thí sinh có thể đạt cho các phần này là 40). Kết quả theo thang điểm từ 1 đến 9 dựa trên số câu đúng của bài thi.