The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Khuynh hướng tự nhiên của bạn là trao đổi với mọi người bằng ngôn ngữ mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Chúng tôi đã đưa ra bốn cách bạn có thể hình thành một cộng đồng để luyện tập. Những người bạn có thể gặp gỡ thường xuyên để tiếp tục cải thiện kỹ năng Nói IELTS của mình.

Trao đổi ngôn ngữ

Hãy thực hành trao đổi ngôn ngữ bằng cách dạy cho người nói tiếng Anh bản ngữ tiếng mẹ đẻ của bạn và đổi lại buổi thực hành tiếng Anh với họ. Hãy tạo một buổi trò chuyện khoảng một giờ, trong đó 30 phút trao đổi bằng tiếng Anh, và 30 phút trao đổi bằng ngôn ngữ của bạn. Nếu kỹ năng ngôn ngữ của họ yếu hơn tiếng Anh của bạn, hãy bắt đầu bằng cách dạy họ những từ và cụm từ đơn giản để xây dựng kỹ năng hội thoại của họ.

Quảng cáo dịch vụ trao đổi ngôn ngữ

Thiết kế và dán một áp phích đơn giản tại trường học của bạn hoặc một quán cà phê gần bạn để giới thiệu bạn đang tìm người trao đổi ngôn ngữ. Hãy thêm địa chỉ email của bạn làm địa chỉ liên lạc. Đừng thêm số điện thoại của bạn để đảm bảo an toàn. Hãy tạo một trang mạng xã hội hoặc một bài đăng và mời mọi người tham gia trao đổi ngôn ngữ với bạn.

Thực hành với những người bạn biết

Nói tiếng Anh với bạn bè quốc tế của bạn! Hãy thỏa thuận chỉ nói tiếng Anh trong nửa giờ đầu tiên mỗi khi bạn gặp họ. Chọn một chủ đề mà tất cả bạn đều quan tâm để khơi dậy cuộc trò chuyện.

Tham gia nhóm tình nguyện

Tìm kiếm sở thích hoặc mối quan tâm của bạn trên google cùng với các cụm từ: 'câu lạc bộ' hoặc 'tình nguyện viên' và khu vực bạn ở. Bạn có thể tìm một dàn hợp xướng để tham gia nếu bạn thích ca hát - hoặc bạn cũng có thể bắt đầu một nhóm của riêng bạn.