The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Chính sách bảo vệ Whistleblower được thành lập để khuyến khích và thúc đẩy tính trung thực và hành vi đạo đức thông qua một khuôn khổ cho phép nhân viên và các bên liên quan báo cáo các trường hợp lo ngại về những hành vi sai trái, nghi ngờ hoặc gian lận tại IDP.

Mục đích của chính sách này nhằm đảm bảo tất cả nhân viên, đối tác và thí sinh IELTS có thể báo cáo các trường hợp hoặc nghi ngờ về các hành vi phi đạo đức, không đúng, trái pháp luật hoặc không mong muốn mà không bị đe dọa hoặc trả đũa.

Chính sách này áp dụng cho tất cả nhân viên, đối tác, chuyên gia tư vấn của IDP và các thí sinh IELTS. Chúng tôi hành động vì quyền lợi của nhân viên/ các thí sinh muốn khiếu nại để bảo vệ họ khỏi các hành vi phạm pháp, phản ứng bất lợi hoặc đe dọa và tiết lộ công khai danh tính của họ. Hỗ trợ và bảo vệ chính sách whistleblowers là nghĩa vụ quan trọng của tất cả nhân viên trong đội ngũ quản lý.

Tất cả nhân viên, thí sinh IELTS và các bên liên quan đến IELTS được phép và được khuyến khích báo cáo cho bất kỳ nhân viên IELTS nào hoặc liên hệ:

IDP Education (Việt Nam)

Bộ phận IELTS

161 Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Email: ielts.hcmc@idp.com | ielts.hanoi@idp.com / security.ielts@idp.com

undefined
play button

Để giúp bạn đạt được điểm IELTS cần thiết, hãy xem video ngắn này và tìm hiểu cách IELTS được chấm điểm qua cả bốn phần