The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Từ ngày 12/03/2024, IDP cập nhật mẫu chứng chỉ mới cho kỳ thi IELTS.

Mẫu chứng chỉ mới có quy cách giấy, độ dày của giấy như cũ, giữ nguyên nội dung và các yếu tố nhận diện chứng chỉ thật như trước đó, bao gồm chữ IELTS chìm, nền chữ chạy dọc chứng chỉ, con dấu của Trung tâm thi và của kỳ thi IELTS toàn cầu, cũng như chữ ký của Trưởng trung tâm thi. Mã chứng chỉ IELTS vẫn sẽ được cấp riêng biệt cho từng thí sinh từng ngày thi và không trùng lắp với các thí sinh hoặc ngày thi IELTS khác. Mã chứng chỉ sẽ tiếp tục được hệ thống quản lý người dự thi toàn cầu cấp tự động.

Khác biệt chính giữa mẫu chứng chỉ mới và mẫu chứng chỉ cũ là việc thay đổi logo của các đơn vị đồng sở hữu kỳ thi IELTS. Ngoài ra, mẫu chứng chỉ mới có thêm một câu để giải thích việc đồng sở hữu kỳ thi IELTS: "IELTS is jointly owned by the British Council; IDP IELTS; and Cambridge University Press & Assessment".

Hình ảnh mẫu chứng chỉ mới:

Chứng Chỉ IELTS Test Report Form

Giá trị của chứng chỉ IELTS

Chứng chỉ IELTS có hiệu lực 02 năm kể từ ngày thi, vì vậy mẫu chứng chỉ cũ và mẫu chứng chỉ theo mẫu mới đều có giá trị dựa vào thời hạn hiệu lực.

Bạn có thể tự tin rằng cho dù bạn xem phiên bản cũ hay phiên bản mới, bài kiểm tra IELTS của bạn đều hợp lệ và được chấp nhận. (Các) tổ chức mà bạn chia sẻ kết quả sẽ có thể xác minh kết quả bằng cách sử dụng Mã nhận diện chứng chỉ được in trên chứng chỉ IELTS.

Xem thêm thông tin chi tiết về việc thay đổi logo của các đơn vị đồng sở hữu kỳ thi IELTS tại: https://ielts.org/news-and-insights/changes-to-our-partner-branding.

* Hãy kiểm tra với tổ chức yêu cầu kết quả IELTS của bạn để đảm bảo họ cũng chấp nhận IELTS. Các tổ chức có thể liên hệ với IELTS tại đây.