The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Điều khoản và điều kiện

Trước khi đăng ký thi, bạn phải chắc chắn đã hiểu rõ và chấp nhận những điều kiện cũng như điều khoản của kỳ thi IELTS.

Bạn sẽ nhận được thông báo về các điều kiện và điều khoản trong hồ sơ đăng ký dự thi.

Điều kiện và điều khoản gồm những thông tin quan trọng như sau:

 • Những quy định cần tuân thủ

 • Các yêu cầu liên quan đến kỳ thi

 • Vấn đề an ninh

 • Kết quả thi được thông báo như thế nào

 • Quy trình hủy thi

 • Thông tin cá nhân của bạn được chúng tôi sử dụng như thế nào

Khi bạn ký vào hoặc chọn đồng ý với các thông tin trong Điều khoản và điều kiện đăng ký được cung cấp trong hồ sơ đăng ký thi thì đồng nghĩa bạn đã đọc và hiểu những điều kiện và điều khoản của kỳ thi IELTS cũng như đồng ý tuân thủ những quy định của chúng tôi.

Chính sách đổi ngày thi và hủy thi IELTS

Đổi ngày thi IELTS

 • Thí sinh có thể yêu cầu đổi ngày thi IELTS theo các thời điểm sau:

 • Thí sinh được yêu cầu đổi ngày thi miễn phí chậm nhất là mười lăm (15) ngày trước ngày thi Nghe, Đọc, Viết đã đăng ký.

 • Nếu thí sinh yêu cầu đổi ngày thi trong vòng mười bốn (14) ngày đến tám (08) ngày trước ngày thi Nghe, Đọc, Viết đã đăng ký: thí sinh nộp phí đổi ngày thi là 800.000 Việt Nam đồng.

Nếu thí sinh yêu cầu đổi ngày thi trong vòng dưới tám (08) ngày trước ngày thi Nghe, Đọc, Viết đã đăng ký: yêu cầu chuyển ngày thi sẽ không được chấp nhận, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ bên dưới.

Thí sinh cần đăng ký ngày thi mới không quá ba tháng so với ngày thi ban đầu.

Thí sinh chỉ được đổi ngày thi một lần duy nhất trong tất cả các trường hợp. Nếu thí sinh không thể tham dự ngày thi mới, thí sinh sẽ không thể tiếp tục yêu cầu chuyển ngày thi hoặc hoàn trả lệ phí thi.

Thí sinh đăng ký thi trong vòng tám (08) ngày trước ngày thi Nghe, Đọc, Viết sẽ KHÔNG được hủy thi hoặc đổi ngày thi.

Hủy thi IELTS

 • Thí sinh có thể yêu cầu hủy thi theo các thời điểm sau:

 • Nếu thí sinh yêu cầu hủy thi trước 5 tuần so với ngày thi Nghe, Đọc, Viết đã đăng ký: thí sinh sẽ nhận được hoàn 75% lệ phí thi.

 • Nếu thí sinh yêu cầu hủy thi trong vòng dưới năm (05) tuần trước ngày thi Nghe, Đọc, Viết đã đăng ký: thí sinh sẽ không được hoàn phí, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ bên dưới.

Xin lưu ý tất cả các quy trình hoàn phí cho thí sinh sẽ được thực hiện trong vòng sáu tuần, tính từ ngày thí sinh cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp thí sinh thanh toán lệ phí thi bằng thẻ tín dụng, thí sinh sẽ nhận phần hoàn lệ phí thi vào cùng thẻ tín dụng đã dùng để thanh toán lệ phí thi. Thời gian xử lý hoàn tín dụng sẽ tùy vào chính sách của từng ngân hàng và sẽ nằm ngoài thời hạn sáu tuần xử lý hồ sơ hoàn phí tại IDP Việt Nam.

Trường hợp ngoại lệ

 • Thí sinh có thể gửi hồ sơ yêu cầu xem xét trường hợp ngoại lệ áp dụng ngoài chính sách chuyển ngày thi và hủy thi IELTS thông thường, và cung cấp các giấy tờ đi kèm, trong các trường hợp sau: 

 • Thí sinh có các bệnh nghiêm trọng khiến thí sinh không thể tham gia thi hay hoạt động bình thường vào ngày thi. Thí sinh cần cung cấp giấy xác nhận y tế (không bao gồm các bệnh thông thường như cảm cúm, ngoại trừ COVID-19). Hồ sơ y tế cần nộp kèm bao gồm bệnh án từ bệnh viện công lập có đóng dấu của bệnh viện, giấy nhập viện, và các biên lai/ hóa đơn thu lệ phí liên quan đến việc chẩn đoán và nhập viện.

 • Người thân trực hệ trong gia đình của thí sinh qua đời

 • Thí sinh gặp khó khăn / chấn thương. Ví dụ, thí sinh là nạn nhân của các loại hình tội phạm hoặc nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông

 • Thí sinh gặp phải hoàn cảnh khó khăn đặc biệt 

 • Thí sinh được yêu cầu tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Thí sinh cần điền đơn yêu cầu theo mẫu đến trung tâm khảo thí ngay khi có thể hoặc chậm nhất trong ngày làm việc đầu tiên sau ngày thi IELTS bạn đã đăng ký. Tất cả các yêu cầu xin xét duyệt trường hợp ngoại lệ và các hồ sơ đi kèm của thí sinh phải được gửi tới trung tâm khảo thí trong vòng chậm nhất là ba (03) ngày làm việc sau ngày thi IELTS mà thí sinh đã đăng ký. Trung tâm khảo thí sẽ phản hồi lại yêu cầu của thí sinh trong vòng bảy ngày làm việc. IDP Việt Nam sẽ không xem xét các yêu cầu không có đủ chứng từ.

Nếu hồ sơ yêu cầu xem xét ngoại lệ của thí sinh được chấp nhận, bạn có thể yêu cầu chuyển ngày thi khác hoặc được hoàn trả 75% lệ phí thi IELTS.

Nếu hồ sơ yêu cầu của bạn không được chấp nhận, chính sách chuyển đổi ngày thi và hủy thi IELTS thông thường sẽ được áp dụng.

Những ngoại lệ đối với trung tâm khảo thí

Trong những tình huống hoặc sự cố phát sinh ngoài tầm kiểm soát của Trung tâm thi, IDP Việt Nam có thể hủy việc tổ chức thi. Những tình huống này bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thảm họa, thiên tai, bất ổn dân sự và biến động kinh tế. Trong những trường hợp này, trung tâm khảo thí sẽ thông báo trước cho thí sinh và thí sinh có thể lựa chọn:

 • hoàn lại toàn bộ lệ phí thi,

 • hoặc chuyển ngày thi khác.