The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Kỳ thi IELTS cam kết mang đến chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn cao nhất cho từng thí sinh. Chúng tôi mong muốn nhận được phản hồi trong các trường hợp chúng tôi chưa đáp ứng được kỳ vọng của bạn. Toàn bộ các phản hồi và phản ánh được chúng tôi nghiêm túc xem xét để liên tục cải thiện sản phẩm, dịch vụ, và trải nghiệm của thí sinh.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Phản ánh về kỳ thi IELTS tại đây.

Đưa ra những góp ý hoặc gửi phản hồi của bạn tại đây