The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bạn có thể làm bài thi IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát trên giấy. Nội dung, thời gian các phần thi, loại câu hỏi, cách tính điểm và kết quả kiểm tra bài thi trên giấy giống như bài thi trên máy tínhexternal icon, nhưng trải nghiệm ngày thi của bạn có một số điểm khác biệt. Giám thị của kỳ thi sẽ phát cho bạn đề thi và giấy làm bài trước mỗi phần thi và sau đó sẽ thu lại trước khi chuyển sang phần thi tiếp theo.

Nếu bạn thi IELTS trên giấy, bạn sẽ hoàn thành các phần Nghe, Đọc và Viết trên giấy. Bạn có thể sử dụng bút chì do trung tâm khảo thí cung cấp để hoàn thành bài thi Nghe, Đọc và Viết của bạn trên giấy làm bài. Trong bài thi IELTS trên giấy, các bài thi Nghe, Đọc và Viết đều được hoàn thành trong cùng một ngày mà không có giờ nghỉ giữa mỗi phần. Bài thi Nói được hoàn thành trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với giám khảo IELTS và có thể được diễn ra tối đa một tuần trước hoặc sau ngày thi của bạn.

Tìm hiểu thêm:

Hỏi đáp IELTS

Tôi có thể mang theo bút và giấy riêng của mình khi làm bài thi IELTS không?

Đối với bài thi IELTS trên giấy cũng như trên máy tính, bạn sẽ không thể mang giấy của mình khi làm bài thi vì lý do bảo mật. Trung tâm thi sẽ cung cấp bút chì và giấy làm bài trong phòng thi. Trong bài thi Nói, bạn cũng sẽ được cung cấp giấy nháp để chuẩn bị ý cho một phần của bài thi Nói.

Một video ngắn nói về lý do tại sao bài thi Nói IELTS được thực hiện trực tiếp với một giám khảo IELTS.

Vì sao bài thi Nói IELTS được thực hiện trực tiếp với Giám khảo?

Tìm hiểu lý do tại sao bài thi Nói IELTS được thực hiện trực tiếp với một giám khảo, giúp bạn có cơ hội thể hiện khả năng của mình tốt hơn

Tìm hiểu thêm