The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bạn có thể làm bài thi IELTS trên giấy cho hai hình thức IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát . Nội dung, thời gian các phần thi, loại câu hỏi, cách tính điểm và kết quả kiểm tra bài thi trên giấy giống như bài thi trên máy tính, nhưng trải nghiệm ngày thi của bạn có một số điểm khác biệt. Giám thị của kỳ thi sẽ phát cho bạn đề thi và giấy làm bài trước mỗi phần thi và sau đó sẽ thu lại trước khi chuyển sang phần thi tiếp theo.

Nếu bạn thi IELTS trên giấy, bạn sẽ hoàn thành các phần Nghe, Đọc và Viết trên giấy. Bạn có thể sử dụng bút chì do trung tâm khảo thí cung cấp để hoàn thành bài thi Nghe, Đọc và Viết của bạn trên giấy làm bài. Trong bài thi IELTS trên giấy, các bài thi Nghe, Đọc và Viết đều được hoàn thành trong cùng một ngày mà không có giờ nghỉ giữa mỗi phần. Bài thi Nói được hoàn thành trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với giám khảo IELTS và có thể được diễn ra tối đa một tuần trước hoặc sau ngày thi của bạn.

Tìm hiểu thêm:

undefined
play button

Tìm hiểu lý do tại sao bài thi Nói IELTS được thực hiện trực tiếp với một giám khảo