The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Hướng dẫn gửi Phản ánh về kỳ thi IELTS (dành cho thí sinh)

Chúng tôi cam kết mang đến chất lượng dịch vụ ở tiêu chuẩn cao nhất cho từng thí sinh.

Chúng tôi mong muốn nhận được phản hồi nếu chúng tôi chưa đáp ứng được kỳ vọng của bạn. Toàn bộ các phản hồi và phản ánh được chúng tôi nghiêm túc xem xét để liên tục cải thiện sản phẩm, dịch vụ, và trải nghiệm của thí sinh. IDP luôn cố gắng giải quyết các vấn đề phản ánh hoặc không hài lòng của bạn với tiêu chí kịp thời và công bằng.

Làm thế nào để gửi phản ánh về dịch vụ kỳ thi IELTS?

Nếu bạn muốn gửi phản ánh chính thức về kỳ thi IELTS, vui lòng liên hệ Trung tâm thi của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, trung tâm thi của bạn sẽ trực tiếp hỗ trợ giải quyết các vấn đề bạn có liên quan đến kỳ thi.

Khi nào tôi nên gửi phản ánh?

Bạn nên gửi phản ánh ngay khi có thể. Vui lòng không đợi đến khi có kết quả thi.

Việc nhận được phản ánh của bạn về kỳ thi sớm nhất có thể sẽ giúp chúng tôi thu thập sớm các thông tin cần thiết để phản hồi bạn đầy đủ nhất. Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ trao đổi về phản ánh dịch vụ của bạn ngay khi có thể sau khi thi xong hoặc trước khi có kết quả thi.

Việc bạn trao đổi về các quan ngại của bạn càng sớm càng tốt là rất quan trọng, vì:

 • Trung tâm thi bắt đầu điều tra về vấn đề của bạn sớm, giúp chúng tôi có đủ thời gian để thu thập các thông tin liên quan đến phản ánh của bạn. Trung tâm thi có thể sẽ cần xem lại các đoạn ghi hình liên quan đến ngày thi, phỏng vấn nhân sự liên quan hoặc tìm thêm thông tin từ các bên khác.

 • Các phản ánh chỉ nên dựa vào hoàn cảnh diễn ra buổi thi và không dựa vào kết quả thi. Trung tâm thi sẽ không thể đưa ra các giải pháp sau khi thí sinh đã có kết quả thi.

 • Việc điều tra về phản ánh càng sớm có kết luận sẽ mở ra nhiều phương án giải quyết hỗ trợ thí sinh hơn. Ví dụ, nếu buổi thi Nói của bạn gặp vấn đề trong quy trình tổ chức thi, Trung tâm thi có thể nhanh chóng sắp xếp một buổi thi Nói khác cho bạn và bạn không cần phải thi lại các kỹ năng Nghe, Đọc và Viết.

Xin lưu ý, mặc dù Trung tâm thi luôn nỗ lực hoàn tất các công tác điều tra liên quan và giải quyết các vấn đề trong thời gian sớm nhất, việc trả kết quả thi cho thí sinh gửi phản ánh có thể sẽ có sự trì hoãn trong quá trình chúng tôi điều tra và giải quyết phản ánh đã nhận. Trong một số trường hợp, thí sinh có thể được giải quyết thi lại một phần hoặc toàn bộ bài thi, hoặc được hoàn lệ phí như là một phần của quy trình giải quyết phản ánh từ thí sinh. Trong trường hợp thí sinh được giải quyết hoàn lệ phí thi, kết quả thi của ngày thi cũ sẽ trở nên vô hiệu và sẽ không được gửi đến thí sinh.

Ai có thể gửi phản ánh về kỳ thi?

Phản ánh về kỳ thi có thể được gửi từ người bị ảnh hưởng trực tiếp từ vấn đề phát sinh trong ngày thi, hoặc bởi người được ủy quyền đại diện cho trẻ dưới 18 tuổi bị ảnh hưởng bởi vấn đề phát sinh.

Chúng tôi xử lý phản ánh như thế nào?

Chúng tôi áp dụng các phương thức giải quyết phản ánh theo thứ tự sau:

 1. Giải quyết vào ngày nhận phản ánh: Giám thị ngày thi có thể trực tiếp nhận phản ánh từ thí sinh, đánh giá vấn đề, và đưa ra giải pháp ngay lập tức nếu có thể.

 2. Điều tra chính thức: nếu giám thị ngày thi không thể giải quyết phản ánh của bạn, phản ánh sẽ được chuyển về văn phòng Trung tâm thi, hoặc bạn cũng có thể gửi phản ánh của bạn về ngày thi bằng cách liên hệ trực tiếp Trung tâm thi.

 3. Đánh giá nội bộ: nếu bạn cảm thấy kết quả của phản ánh hoặc cách Trung tâm thi xử lý phản ánh của bạn không công bằng, bạn có thể yêu cầu xem xét lại phản ánh.

 4. Đánh giá từ bên ngoài: nếu bạn vẫn không hài lòng với quy trình hoặc kết quả của đánh giá nội bộ, bạn có thể cân nhắc phương án đánh giá từ bên ngoài.

Tôi có thể nhận được các giải pháp nào?

Nếu trong quá trình thi có phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến bài thi của bạn, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp để giải quyết vấn đề.

Trước khi bạn nhận được kết quả thi

Nếu chúng tôi nhận phản ánh của bạn trước ngày trả kết quả thi, các phương án sau có thể được đưa ra:

 • thư giải thích lý do phát sinh vấn đề và các phương án đã được áp dụng để xử lý triệt để vấn để

 • chấn chỉnh vấn đề đã phát sinh

 • đề nghị cho thí sinh thi lại (một phần/toàn bộ) bài thi

 • hủy kết quả thi của ngày thi có vấn đề, và đề nghị sắp xếp thí sinh thi lại ngày thi mới

 • đề nghị một Giám khảo cấp cao hơn xem xét lại kết quả thi của thí sinh

 • hoàn lệ phí thi và hủy kết quả thi của thí sinh

Sau khi thí sinh nhận được kết quả thi

Nếu chúng tôi nhận được phản ánh của thí sinh sau ngày có kết quả thi, các phương án có thể đưa ra bao gồm:

 • thư giải thích lý do phát sinh vấn đề và các phương án đã được áp dụng để xử lý triệt để vấn để

 • chấn chỉnh vấn đề đã phát sinh

Tôi có thể gửi phản ánh gì về kỳ thi?

Chúng tôi mong muốn nhận được phản hồi của bạn về bất kỳ dịch vụ liên quan đến kỳ thi IELTS. Các phản hồi này có thể liên quan đến:

 • một vấn đề trong quá trình đăng ký thi

 • một vấn đề liên quan đến cách tổ chức trong ngày thi IELTS

 • một hành vi không phù hợp của nhân viên và/hoặc giám khảo kỳ thi

 • việc trả trễ kết quả thi mà không có lý do

 • một quyết định hủy kết quả hoặc báo cáo gian lận trong kỳ thi

 • một sản phẩm hỗ trợ thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi IELTS

Quy trình giải quyết phản ánh mất bao lâu?

Chúng tôi luôn cố gắng giải quyết các phản ánh của thí sinh sớm nhất có thể, đồng thời vẫn đảm bảo tính kỹ lưỡng, công bằng và nhất quán trong quy trình điều tra và phản hồi đến người gửi phản ánh.

Phản ánh của bạn có thể được giải quyết trong ngày nếu bạn thông tin đến chúng tôi ngay khi phát sinh vấn đề. Với các phản ánh được thông tin sau ngày thi hoặc cần điều tra sâu hơn, chúng tôi sẽ xác nhận nhận được phản ánh của bạn trong vòng hai ngày làm việc và cung cấp kết luận liên quan đến phản ánh trong vòng 20 ngày làm việc.

Trong trường hợp chúng tôi không thể giải quyết phản ánh của bạn trong vòng 20 ngày làm việc, chúng tôi sẽ trao đổi với bạn và thông tin cho bạn về thời hạn xử lý mới.

Có giới hạn thời gian gửi phản ánh không?

Các phản ánh phải được gửi đến Trung tâm thi trong vòng:

 • 12 tháng từ ngày phát sinh vấn đề bạn đang phản ánh; hoặc

 • 12 tháng sau ngày bạn biết đến vấn đề liên quan đến phản ánh của bạn.

Nếu có lý do chính đáng làm bạn không thể gửi phản ánh trong thời hạn nêu trên và nếu việc điều tra sự việc liên quan đến phản ánh của bạn vẫn còn có thể được thực hiện một cách công bằng và hiệu quả, các Đối tác IELTS có toàn quyền quyết định và có thể tiếp nhận phản ánh của bạn.

Tất cả các thông tin do bạn cung cấp liên quan đến phản ánh sẽ được xử lý theo Chính sách Quyền riêng tư IELTS và sẽ được lưu trữ trong thời hạn không quá bảy năm.

Nếu bạn không hài lòng với quy trình xử lý phản ánh, chúng tôi sẽ phản hồi về điểm chuyển tiếp phản ánh và các bước tiếp theo liên quan.

Xin lưu ý: Chính sách Phản ánhexternal icon của chúng tôi phụ thuộc vào các quy định luật pháp hiện hành tại địa điểm thi, bao gồm các luật và thủ tục luật liên quan đến Bảo vệ Người tiêu dùng.

Câu hỏi khác

Nếu bạn có các câu hỏi liên quan đến gửi phản ánh, phản hồi hoặc chính sách này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại đây.

Gửi phản hồi cho chúng tôi

Nếu bạn muốn gửi góp ý hoặc phản hồi về kỳ thi IELTS, bạn có thể gửi trực tuyến tại đây.