The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Trạng từ chỉ cách thức (Adverbs of Manner) là một thành phần khá quan trọng được sử dụng rộng rãi trong văn viết và cả khi giao tiếp. Chúng biểu thị cách thức hành động được thực hiện bởi chủ thể, giúp câu văn mang tính tạo hình và phong phú hơn. Đây là một chủ điểm ngữ pháp khá quan trọng đối với tất cả học sinh, đặc biệt là những ai đang chuẩn bị cho kỳ thi quốc tế hoặc kỳ thi IELTS sắp tới. 

Vậy Adverbs of Manner là gì? Vị trí và cách thành lập các Trạng từ chỉ cách thức ra sao? Cùng IDP tìm hiểu chi tiết qua bài viết này nhé.

1. Trạng từ chỉ cách thức là gì?

Trạng từ chỉ cách thức (Adverbs of Manner) là một loại trạng từ khá phổ biến trong ngữ pháp tiếng anh, được sử dụng để mô tả cách thức, phương pháp hoặc trạng thái diễn ra của một hành động hoặc sự việc. Trong Tiếng Anh, trạng từ chỉ cách thức thường được dùng để trả lời cho các câu hỏi “How”. 

Ví dụ: 

 • The teacher spoke so quietly that the class couldn’t hear her.

 • More people compete creatively for ways to develop or find substitutes.

adverbs of manner

2. Cấu trúc của Trạng từ chỉ cách thức

Cách thành lập Trạng từ chỉ cách thức thường gặp

Về cơ bản, các trạng từ chỉ cách thức được thành lập bằng cách thêm hậu tố -ly vào sau các tính từ. Adverbs of Manner sẽ có cấu trúc như sau: 

Adverb of manner = Adj + ly

Ví dụ: 

 • Slow ➡ Slowly.

 • Quick ➡ Quickly

 • Careful ➡ Carefully

Ngoài ra, công thức chung của trạng từ chỉ cách thức cũng đi kèm với một vài lưu ý được trình bày trong bảng dưới đây:

Các lưu ý về công thức

Ví dụ

Khi tính từ kết thúc với đuôi –y thì bỏ đuôi –y và thay bằng –ily

happy → happily 

easy → easily

Khi tính từ kết thúc với đuôi –le thì bỏ đuôi –e và thay bằng –y

simple  → simply 

reasonable → reasonably

Khi tính từ kết thúc với đuôi –ic thì thêm đuôi –ally

fantastic → fantastically

basic  → basically  

Khi tính từ kết thúc với đuôi –ll thì thêm đuôi –y

full → fully 

dull → dully

Trường hợp một số tính từ đã có đuôi -ly thì chúng ta thành lập trạng từ với công thức “in a/an + adj-ly + way

Friendly →  in a friendly way

Silly → in a silly way

Các trường hợp ngoại lệ

Bên cạnh những công thức phổ biến của trạng từ chỉ cách thức được liệt kê bên trên, bạn cũng cần lưu ý những trường hợp bất quy tắc được đề cập dưới đây:

Những trường hợp ngoại lệ

Ví dụ

Một vài trạng từ có hình thức tương tự với cả tính từ

Fast 

Hard 

Early 

Near 

Deep 

Right 

Một vài trạng từ có đuôi tận cùng là -ly không thể thành lập thành trạng từ

Daily

Weekly 

Friendly 

Lonely 

Lively 

Trường hợp có một vài từ có 2 trạng từ, 1 trạng từ có hình thái tương tự tính từ và 1 trạng từ thêm -ly nhưng mang ý nghĩa hoàn toàn khác

Hard (siêng năng) >< Hardly (hầu như không)

➡ He strives hard to keep himself very fit.

➡ The exam was so easy that she hardly needed to study.

Late (muộn) >< Lately (gần đây)

The flight was delayed, and as a result, they arrived late at their destination.

Lately, there has been a trend towards hiring younger, cheaper employees.

3. Vị trí của các Trạng từ chỉ cách thức trong câu

trạng từ chỉ thể cách

Trạng từ chỉ cách thức có thể xuất hiện ở những vị trí khác nhau trong câu, điều này tùy thuộc vào ý nghĩa và ngữ cảnh mà người nói muốn truyền đạt. Dưới đây là những vị trí phổ biến của các Adverbs of Manner trong câu: 

Đứng sau động từ chính và đứng sau tân ngữ (nếu có tân ngữ)

S + V  + Adverb of manner + (O)

Ví dụ: 

 • He spoke three languages fluently.

 • He had studied diligently at college.

Đứng trước động từ nhằm nhấn mạnh cách thức của hành động

Khi chúng ta đặt trạng từ chỉ cách thức trước động từ, điều này giúp nhấn mạnh ý nghĩa của hành động, giúp hành động trở nên quan trọng hơn trong câu văn. 

S + Adverb of manner + V 

Ví dụ: 

 • Nam quickly finishes his homework

 • She hurriedly untied the ropes binding her ankles.

Đứng ở đầu câu và đứng trước chủ ngữ

Adverb of manner + S + V

Ví dụ: 

 • Patiently, Loi and Mark set about constructing another spar.

 • Confidently, he delivered his speech in front of the audience

4. Những trạng từ chỉ cách thức thường gặp trong tiếng Anh

trạng từ chỉ cách thức là gì

5. Bài tập Trạng từ chỉ cách thức - Có đáp án

Bài tập 1: Lựa chọn dạng của từ trong câu sao cho phù hợp

1. Hoang is a carefully/careful driver. He drives my car very careful/carefully.

2. Turtles in the coast walk slowly/slow because they are slowly/slow animals.

3. A cautious/cautiously person often speaks cautious/cautiously.

4. We are quietly/quiet; we are speaking quiet/quietly.

5. Minh Anh plays very good/well. He is a good/well player.

6. Trang Anh did a brilliant/brilliantly test. She passed the test brilliant/brilliantly.

7. They had heavy/heavily snow yesterday. It snowed heavy/heavily.

8. Ha Anh looked at me angry/angrily. Ha Anh has a very angry/angrily look.

9. Hoa slept comfortably/comfortable in her comfortably/comfortable bed.

10. Matt plays bad/badly because he is a badly/bad player.

Bài tập 2: Đặt câu với trạng từ chỉ cách thức phù hợp.

1. (quick / finished / he / his homework)

2. (careful / she / listened / to / his instructions)

3. (beautiful / painted / she / her room)

4. (hard / he / works / every day)

5. (happy / they / played / in the park)

Đáp án:

Bài tập 1: Lựa chọn dạng của từ trong câu sao cho phù hợp

1. careful / carefully

2. slowly / slow

3. cautious / cautiously

4. quiet / quietly

5. well / good

6. brilliant / brilliantly

7. heavy / heavily

8. angrily / angry 

9. comfortably / comfortable

10. badly / bad

Bài tập 2: Đặt câu với trạng từ chỉ cách thức phù hợp.

1. He quickly finished his homework.

2. She carefully listened to his instructions.

3. She beautifully painted her room.

4. He works hard every day.

5. They happily played in the park.

Các bài viết có chủ đề liên quan:

Trang bị kiến thức Adverbs of Manner khi ôn tập cùng IDP!

Nắm rõ kiến thức về các Trạng từ chỉ Cách thức trong Tiếng Anh (Adverbs of Manner), phân loại các nhóm liên từ và cách dùng trong từng trường hợp là yếu tố tiên quyết giúp bạn ghi điểm thật cao trong bài thi IELTS. Để giúp bạn ôn luyện hiệu quả cho kỳ thi, IDP cung cấp nguồn tài liệu luyện thi hữu ích bao gồm các Hội thảo IELTS , Khóa học luyện thi được gợi ý dựa trên nhu cầu và trình độ của mỗi cá nhân.

Để làm quen với cấu trúc bài thi ngay từ sớm, bạn có thể tham gia kỳ thi thử IELTS tại IDP. Bất kể bạn chọn hình thức thi IELTS trên máy tính hay thi IELTS trên giấy, các bài thi thử đều được tổ chức miễn phí hàng tuần với đề thi bám sát kỳ thi thực tế và được Đại học Cambridge chấm điểm.  

Đăng ký thi IELTS cùng IDP ngay hôm nay!

Về bài viết

Published on June 03, 2024

Về tác giả

One Skill Retake - IELTS Australia
Quỳnh Khanh

Tôi là Quỳnh Khanh - Content Writer có hơn 5 năm về lĩnh vực giáo dục