The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Ngoài các loại câu điều kiện cơ bản thông thường, các câu điều kiện hỗn hợp trong Tiếng Anh cũng là một kiến thức khá khó thường xuất hiện trong các bài kiểm tra và bài thi IELTS. Vậy dấu hiệu nhận biết câu điều kiện hỗn hợp là gì? Cách sử dụng dạng câu này ra sao? Cùng IDP tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

1. Câu điều kiện hỗn hợp là gì?

câu điều kiện loại hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp (Mixed Conditional) là dạng câu điều kiện được kết hợp từ các câu điều kiện cơ bản loại 2loại 3. Các câu điều kiện này thường giả định những tình huống không có thật trong quá khứ dẫn đến hệ quả ở quá khứ và hiện tại sẽ có sự thay đổi. 

Ví dụ về câu điều kiện hỗn hợp: 

  • If I had known, I would have come to the event. 

  • If I were rich, I would have bought a new house last month.

2. Công thức và cách dùng câu điều kiện hỗn hợp

Câu điều kiện hỗn hợp loại 1 (Past ➡ Present)

Công thức câu điều kiện hỗn hợp loại 1 diễn tả một sự việc, hành động sẽ xảy ra ở hiện tại khi các kiện được nhắc tới trong quá khứ trở thành sự thật. 

Đối với cấu trúc của loại câu này, mệnh đề điều kiện If sẽ sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 3, trong khi mệnh đề chỉ kết quả sẽ sử dụng câu điều kiện loại 2. 

Mệnh đề điều kiện (If)

Mệnh đề chính (chỉ kết quả)

If + S + had + V3/ed

S + would + V-inf

Câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện loại 2

Ví dụ: If Tom had prepared more carefully for the interview, he would become an employee of that company.

→ Sự thật ở hiện tại là Tom đã không trở thành nhân viên của công ty đó. Cấu trúc câu điều kiện hỗn hợp loại 1 này đã đưa ra một giả định không có thật trong quá khứ. Thực chất, Tom không chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi phỏng vấn dẫn đến việc anh ta không được nhận vào công ty. 

Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 (Present ➡ Past)

Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 dùng để diễn tả một tình huống không có thật ở hiện tại, kết quả của sự việc này có thể xảy ra trong quá khứ nhưng không có thật ở thực tế. 

Đối với cách sử dụng câu điều kiện hỗn hợp này, mệnh đề điều kiện If sẽ sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 2, trong khi mệnh đề chỉ kết quả sẽ sử dụng câu điều kiện loại 3. 

Mệnh đề điều kiện (If)

Mệnh đề chính (chỉ kết quả)

If + S + V2/ed

S + would/could/might + have + V3/ed

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 3

Ví dụ: If she had known you were allergic to peanuts, she would have made a different dish. 

→ Sự thật ở hiện tại là cô ấy không biết bạn dị ứng với đậu phộng, thế nên cô ấy đã nấu món ăn có đậu phộng. Cấu trúc điều kiện hỗn hợp loại 2 đã thay đổi hành động, tức là nếu “cô ấy biết bạn mình dị ứng lạc” thì kết quả trong quá khứ cô ấy đã “làm một món ăn khác”. Những giả định này hoàn toàn không có thật.

3. Đảo ngữ của các loại câu điều kiện hỗn hợp

cách dùng câu điều kiện hỗn hợp

Bên cạnh cấu trúc câu điều kiện hỗn hợp phổ biến, bạn cũng cần ghi nhớ cấu trúc đảo ngữ kết hợp giữa câu điều kiện loại 2 và loại 3. 

Câu điều kiện hỗn hợp

Cấu trúc

Ví dụ

Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp loại 1

Had + S + (not) + P2,  S + would/might/could + V

If he had taken better care of himself, he wouldn't be sick now. 


→ Đảo ngữ: Had he taken better care of himself, he wouldn't be sick now.

Đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp loại 2

Were + S + (not), S + would/might/could + have + P2.


Were + S + (not) to V,  S + would/might/could + have + P2.

If I were you, I would not have told a lie 


Đảo ngữ: Were I you, I would not have told a lie.


If I have a chance, I would have become a rock 


➡ Đảo ngữ: Were I to have a chance,  I would have become a rock.

4. Bài tập câu điều kiện hỗn hợp có đáp án

Bài tập 1: Hoàn thành các loại câu điều kiện hỗn hợp với dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. I ………………. (understand) what other people on the tour were saying if I ………………. (speak) Spanish.

2. I ………………. (do) a helicopter tour if they ………………. (not be) a major source of noise pollution.

3. If we ………………. (not act) to protect coral reefs soon, damage ………………. (be) irreparable and future generations ………………. (not be) able to enjoy them.

4. If people ………………. (not campaign) against the proposals, today our town ………………. (look) very different.

5. Temperatures ………………. (continue) to rise over the next few years unless carbon emissions ……………….(be) reduced quickly.

6. If the Historical Society ………………. (not monitor) the construction sites, many artifacts ………………. (destroy) and ………………. (not be) on display at the museum.

Bài tập 2: Từ những tình huống có sẵn, viết lại thành các loại câu điều kiện hỗn hợp.

1. Lucy is tired now because she came home late last night.

2. Peter revised his lesson so he would get bonus scores today.

3. John didn’t learn English in high school, so he doesn’t have a good job.

4. I am not rich. I didn’t buy a new car last month.

5. We can’t reach Tom’s house now because we didn’t ask for directions before.

Đáp án

Bài tập 1: Hoàn thành các loại câu điều kiện hỗn hợp với dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. would have understood – spoke/ had spoken

2. would do – weren’t

3. don’t act – will be – won’t be

4. hadn’t campaigned – would looked

5. will continue – are

6. hadn’t monitored – would have been destroyed – wouldn’t have been/ wouldn’t be

Bài tập 2: Từ những tình huống có sẵn, viết lại thành các loại câu điều kiện hỗn hợp.

1. If Lucy hadn’t come home late last night, she wouldn’t be tired now.

2. If Peter hadn’t revised his lesson, he wouldn’t have gotten bonus scores today.

3. If John had learned English in high school, he would have had a good job.

4. If I were rich, I would have bought a new car last month.

5. We could reach Tom’s house now if we had asked for directions before.

Chinh phục bài thi IELTS với các kiến thức ngữ pháp từ IDP!

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn tổng hợp những kiến thức cần biết về Câu điều kiện hỗn hợp (Mixed Conditional) giúp bạn ghi điểm trong phần thi IELTS. Với kinh nghiệm dày dặn trong việc giúp thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, IDP luôn hỗ trợ bạn truy cập miễn phí vào các nguồn tài liệu luyện thi hữu ích bao gồm các bài viết, video chia sẻ bí quyết làm bài từ chuyên gia quốc tế để nâng cao khả năng làm bài.

Để làm quen với cấu trúc bài thi ngay từ sớm, bạn có thể tham gia kỳ thi thử IELTS tại IDP. Bất kể bạn chọn hình thức thi IELTS trên máy tính hay thi IELTS trên giấy, các bài thi thử đều được tổ chức miễn phí hàng tuần với đề thi bám sát kỳ thi thực tế và được Đại học Cambridge chấm điểm.  

Đăng ký thi IELTS cùng IDP ngay hôm nay!

Về bài viết

Published on May 02, 2024

Về tác giả

One Skill Retake - IELTS Australia
Quỳnh Khanh

Tôi là Quỳnh Khanh - Content Writer có hơn 5 năm về lĩnh vực giáo dục