The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) thông báo sẽ bắt đầu chấp nhận các bài kiểm tra tiếng Anh bổ sung cho chương trình visa Student Direct Stream (SDS) bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 năm 2023.

Các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh mới được IRCC chấp nhận là gì?

Các bài kiểm tra học thuật mới hiện sẽ được IRCC chấp nhận như minh chứng về trình độ tiếng Anh cho chương trình SDS bao gồm Pearson PTE Academic, TOEFL internet-Based Test (iBT) và Canadian Academic English Language Assessment (CAEL).

Các yêu cầu tối thiểu về điểm CAEL, PTE Academic và TOEFL iBT đối với sinh viên du học Canada diện SDS là gì?

Du học sinh đăng ký chương trình visa SDS vẫn cần phải đạt được số điểm tối thiểu sau đây để đăng ký thành công. Bảng dưới đây nhấn mạnh điểm tối thiểu cần thiết cho mỗi bài kiểm tra trình độ tiếng Anh. 

IELTS Academic   

CAEL 

TOEFL iBT 

PTE Academic  

Điểm tổng thể tối thiểu 6.0  

Điểm tổng thể tối thiểu 60  

Điểm tổng thể tối thiểu 83  

Điểm tổng thể tối thiểu 60 

Thông báo của IRCC có ảnh hưởng đến các yêu cầu về điểm IELTS tối thiểu đối với sinh viên du học Canada diện SDS hay không?

IELTS đã được chấp nhận trong chương trình giấy phép du học ngay từ đầu và tin vui cho những người dự thi IELTS là không có thay đổi nào đối với điểm số yêu cầu là 6. 

Điều này có nghĩa là những ứng viên chọn IELTS Academic sẽ được yêu cầu điểm tổng thể tối thiểu là 6.0, trong khi những ứng viên chọn IELTS General Training sẽ cần điểm tối thiểu là 6.0 ở mỗi kỹ năng; Nghe, Đọc, Viết và Nói.

Thông báo của IRCC có ý nghĩa gì đối với những người đăng ký du học Canada diện SDS trong tương lai?

Mặc dù thay đổi này mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dự thi, nhưng điều quan trọng là phải xem xét những lợi thế mà IELTS mang lại: 

• IELTS đã tồn tại được 35 năm – đây là bài kiểm tra tiếng Anh được công nhận, đáng tin cậy, và an toàn nhất trên thế giới. 

• Chúng tôi sử dụng cả đội ngũ tổ chức thi là con người và công nghệ kỹ thuật số – để bạn có được trải nghiệm tốt nhất. 

• Chúng tôi đưa ra lựa chọn về cách bạn làm bài kiểm tra, điều mà các bài kiểm tra khác không thể so sánh được – IELTS hiện có tại hơn 3.000 địa điểm thi và trực tuyến tại hơn 90 quốc gia. Ngoài ra, IDP có hơn 380 trung tâm kiểm tra IELTS trên máy tính. 

• IELTS được công nhận rộng rãi cho mục đích học tập và định cư – Với hơn 11.000 tổ chức chấp nhận bài thi IELTS. 

Để tìm hiểu thêm về thông báo này, hãy truy cập IRCC công bố số điểm SDS mới cho các bài kiểm tra tiếng Anh.