The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Tải thông tin dành cho thí sinh đăng ký thi IELTS, đơn gửi bảng điểm tới các tổ chức, trường đại học, đơn đề nghị phúc tra điểm IELTS, đơn hủy hoặc đổi ngày thi và thư ủy quyền nhận kết quả kỳ thi IELTS tại IDP. Vui lòng bấm vào link bên dưới để tải.

Sau khi hoàn tất đơn, vui lòng gửi email đến IELTS HCM hoặc IELTS Hanoi để được hướng dẫn các bước tiếp theo.
IELTS HCM: ielts.hcmc@idp.com

IELTS Hanoi: ielts.hanoi@idp.com

IELTS Danang: ielts.danang@idp.com

Tải về file: Hướng dẫn đăng ký thi onlineexternal icon

Ask IELTS

What is the difference between raw scores and band scores?

The Listening and Reading parts of the IELTS test  are scored out of 40 and then converted  to a  band score which ranges  from  band 1  to  band 9.


The Listening and Reading tests contain 40 questions and each correct question will be awarded 1 mark (so the maximum a test  taker can score here is 40).  Band scores, ranging from band 1 to band 9, are  awarded based on the raw scores.  

How is IELTS Scored? Find out how all four parts of the IELTS test are scored in this short video

How is IELTS scored?

To help you work towards the IELTS score you need, watch this short video and find out how IELTS is scored in all four parts of the test.

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/6Ck6Ac9MDg0Yx0EsoX8KMZ/537fcabbbaf55e6e74fc494590baeb7a/190213.PN.ielts-2916.jpg
2022-02-16T06:10:49.416Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/2SgnA1tyiVi87zhwsEWz3z/6067de4e39978fb6a3b6092f66f15399/How_is_IELTS_scored_.mp4

Learn More