The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS mừng cột mốc mới với 11,000 tổ chức đã đăng ký chấp nhận kết quả của kỳ thi.

Sự gia tăng số lượng tổ chức chấp nhận kết quả IELTS là một minh chứng rõ ràng cho chất lượng và tính minh bạch toàn cầu của kỳ thi IELTS khi chúng tôi tiếp tục đặt ra quy chuẩn cho kỳ thi Anh ngữ ở quy mô toàn thế giới.

Một thành tựu đáng ghi dấu

Accepted by over 11000 organisations worldwide

Christine Nuttall, Giám đốc Quản Lý chương trình IELTS ở Trung Tâm Khảo Thí Cambridge phát biểu: “ IELTS tiếp tục lớn mạnh và cột mốc này nhấn mạnh sự phổ biến của kỳ thi với thí sinh cũng như sự tin tưởng và giá trị các tổ chức trao cho IELTS như chính phủ, các trường đại học, trường học, nhà tuyển dụng, cơ quan di trú và các tổ chức chuyên môn”

“IELTS tiếp tục mở ra cho mọi người con đường để đạt được các mục tiêu như du học, phát triển sự nghiệp hay nhập cư. Việc ghi nhận suốt 30 năm như là một “tiêu chuẩn vàng” trong khảo sát tiếng Anh là không gì có thể so sánh được”

Giá trị của IELTS - lấy khách hàng làm trọng tâm đã được thể hiện trong đại dịch khi kỳ thi được cải tiến để giúp thí sinh gắn kết với những mục tiêu toàn cầu.

Về kỳ thi IELTS

Trong hơn 30 năm, những người di cư và tìm kiếm việc làm đầy khát vọng muốn bắt đầu con đường xuất ngoại đến các nước nói tiếng Anh đã đặt niềm tin vào IELTS. IELTS là kỳ thi duy nhất được tin tưởng bởi chính phủ các nước Anh, Úc, Canada và New Zealand cho mục đích nhập cư. Chúng tôi đã được mở rộng đến 140 quốc gia. Từ Geneva đến Jakarta, Ankara đến Addis Ababa, bất kỳ bạn ở đâu, trung tâm khảo thí không quá xa với bạn.