The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS konuşma ve IELTS yazma testlerinde birtakım kişilerce uygulanan stratejilerden birisi önceden ezberlenmiş cevapları kullanmaktır ancak bu yaklaşımın testinize olan zarar nasıl ortaya çıkar? Sizin için bu durumun sebep olabileceği bazı sorunlara değinelim.

IELTS Konuşma sınavının cevaplarını ezberlemeli miyim?

Ezberin konuşmanıza etkilerinden birisi, sorulara doğal tepkiler vermeniz istendiğinde kendinize özgü bir telaffuza sahip olmayı zorlaştırmasıdır. Aşağıdaki soruya verilen yanıtları karşılaştıralım:

‘(Ülkenizdeki) insanlar toplu taşımayı mı özel taşımayı mı tercih ediyor?’

Cevap A (Ezberlenmiş)

‘Avustralya standartlardan farklı bir ülke ve ülkedeki yoğun mesai sebebiyle insanlar çeşitli ulaşım çeşitlerine başvuruyorlar. İnsanların özel taşıma yerine toplu taşımayı tercih etmesi de tıpkı benim yaşadığım yerde olduğu gibi, Avustralya’nın otobüs, taksi ve tren gibi tüm taşıma olanaklarına sahip olması.’

Cevap B (Doğaçlama)

‘Bu durum büyük şehirde mi yoksa küçük şehirde mi yaşadığınıza göre farklı cevaplara sahip olacağı için fikrimi belirtmek çok da kolay değil. Kırsal kesimlerde insanlar kendi taşıtlarına bağlı kalmak zorundalar gibi çünkü itiraf etmem gerekirse yeteri kadar olanaklara sahip değiller. Melbourne gibi büyük şehirlerde ise çok fazla seçenek var, yollar genelde arabalar tarafından hınca hınç dolu olduğu için otobüse veya trene binmek daha cazip olacaktır. Aşırı yavaş ilerledikleri için Tramvayları dahil edip etmeme konusunda ise kararsızım.’

Yanıt B’dekinin aksine, yanıt A’daki ezberlenen kısımların ilgili soruya tam olarak yanıt vermediğini iki yanıtı da karşılaştırarak fark etmek mümkün. Farklı bir ülkede olmak, fazla mesailer neden toplu taşımayla ilişkilendirilmiş? Aynı bakış açıları özel taşıma için de geçerli değil midir? Bunun net bir cevabı yok. Ek olarak, soru kişiler ve tercihleri ile ilgiliyken ülkeniz çapındaki ‘tesisler’ den konuşmak çok da gerekli değil.

Görüldüğü gibi, istenilen soru ve verilen cevabın hiçbir zaman tam olarak uymaması, ezberlenmiş bir dil kullanmanın tehlikelerinden birisidir.

İkincisi, (italik yerlere göz gezdirin) B konuşmacısının hislerini ve duygu durumunu belirtmek için belirli kelimeleri vurguladığını fark edeceksiniz. Telaffuzunuzu olumlu etkileyecek olan bu durumu doğaçlama cevaplarda görme olasılığınız daha yüksektir çünkü bu şekilde konuşurken temponuzu ayarlamaya, vurgulama ve tonlamaya yönelirsiniz. Ezbere konuşmalarda ise bu yönelimi göstermeniz daha zor olduğu için telaffuzunuz kötüleşir. Telaffuzun, toplam puanınıza etkisinin %25 olduğunu unutmayın.

Bu sebeple, IELTS Konuşma sınavında daha iyi bir puan almak için ezber yolunu seçmenin daha zor bir alternatif olduğu söylenebilir.

IELTS Yazılı sınavının cevaplarını ezberlemeli miyim?

Bazı insanlar IELTS Yazılı sınavında ezberlenmiş metinler kullanmayı tercih ederler. Herhangi bir Yazılı sınav sorusu için benzer ifadeler kullanmayı sevseler de bu durumun tehlikeye yol açabileceği durumlar vardır.

Görev:

Bazı insanlar, ilkokula giden çocukların her okul günü yanlarında bir cep telefonu olmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyor.

Ne ölçüde katılıyorsunuz ya da katılmıyorsunuz?

Cevap A (Ezberlenmiş)

Toplumun gelişmesi beraberinde cep telefonlarının günlük hayatımızdaki yeri de daha önemli hale gelmeye başlıyor. Kimileri ilkokul çağındaki çocukların yanlarında cep telefonu ile okula gelmelerinin faydalı olduğunu savunsa da kimileri de bu düşünceye karşı çıkıyor. Aşağıdaki paragraflarda benim görüşümün neden ilk ifadeye daha yakın olduğunu geçerli sebepler ve argümanlar ile açıklayacağım.

Cevap B (Doğaçlama)

Cep telefonuna sahip olmak bugünlerde çok yaygın olduğu için bazı insanlar ilkokul çağındaki çocukların da okula telefon taşıyarak gelmelerinin istisna olmaması gerektiğini düşünüyorlar. Bu makale, görüşümün hem güvenlik hem aile düzeni açısından neden doğru olduğunu açıklayacaktır.

___________________________________________________________________________

Soru için uygun dil bilgisinin yetersiz olduğunu görülebilse de ezberlenmiş cevaba göz atarak başlayalım.

Toplumun gelişmesi beraberinde cep telefonlarının günlük hayatımızdaki yeri de daha önemli hale gelmeye başlıyor. Kimileri ilkokul çağındaki çocukların yanlarında cep telefonu ile okula gelmelerinin faydalı olduğunu savunsa da kimileri de bu düşünceye karşı çıkıyor. Aşağıdaki paragraflarda benim görüşümün neden ilk ifadeye daha yakın olduğunu geçerli sebepler ve argümanlar ile açıklayacağım.

Giriş bölümünde kullanılan şablon özelliğindeki kalıpların baskınlığına baktığınızda:

Toplumun gelişmesi beraberinde cep telefonlarının günlük hayatımızdaki yeri de daha önemli hale gelmeye başlıyor. Kimileri ilkokul çağındaki çocukların yanlarında cep telefonu ile okula gelmelerinin faydalı olduğunu savunsa da kimileri de bu düşünceye karşı çıkıyor. Aşağıdaki paragraflarda benim görüşümün neden ilk ifadeye daha yakın olduğunu geçerli sebepler ve argümanlar ile açıklayacağım.

Bir denemenin bazı şablon kullanımlarına (bazılarının iddialarına göre) ihtiyacı vardır ancak bu şablonlar giriş bölümüze hakim olmamalıdır. Giriş bölümünüzü soruyla alakalı biçimde düzenlemek daha doğru olacaktır.

Soruyla doğrudan ilgili olmayan bir ifade olarak:

‘Toplumun gelişmesiyle birlikte’

(İstenenle alakası olan bir ifade değil.)

‘Günlük hayatımızdaki önemi git gide artıyor’

(Bahsedilen bir ifade değil.)

‘diğerleri bu görüşe karşı çıkarken beyanda bulunurken’

(Verilen argümanın çift taraflı olduğundan bahsedilmemiş- tek bir görüşten bahsedilmiş. Bu kişi kendi sorusunu uydurmuş!)

Şimdi bir de doğaçlama girişe baktığınızda, içeriğin istenenden çok daha fazla ilişkili olduğunu görebilirsiniz:

Cep telefonuna sahip olmak bugünlerde çok yaygın olduğu için bazı insanlar ilkokul çağındaki çocukların da okula telefon taşıyarak gelmelerinin istisna olmaması gerektiğini düşünüyorlar. Bu makale, görüşümün hem güvenlik hem aile düzeni açısından neden doğru olduğunu açıklayacaktır.

Yazar ayrıca ilgili paragrafların konusuna kısaca değinmiş:

1. Paragrafın yapısı için- ‘Güvenlik’

2. Paragrafın yapısı için- ‘Aile düzeni’

Toparlamak gerekirse, bu nedenlerle sınavı değerlendirecek kişinin göz önünde bulunduracağı daha az kelime dağarcığı bulunduracağından, ezberlenmiş bir dil kullanmanın çok da faydalı olmadığını görebilirsiniz. Doğaçlama olarak yazılan cevap ise asıl istenen cevaba daha uygun içeriğe sahip olacaktır.

Sonuç olarak IELTS sınavına hazırlanırken cevapları önceden ezberlemeniz tavsiye edilmez. Bu tarz cevaplar kişisel fikriniz değildir ve ezber cevapları tespit etmek için eğitilen görevlilerin gözünden kaçmaz.