The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

CloseIELTS Listening, hem IELTS Academic hem de General Training için aynıdır. Listening sınavı, konuşmacıların ana fikirlerini, ayrıntılı bilgilerini, görüşlerini, amaçlarını ve yaklaşımlarını anlama ve ayrıca fikirlerin gelişimini izleme yeteneğinizi değerlendirir.

Listening sınavında 4 kayıt dinleyecek ve bu kayıtlara dayalı olarak 40 soruyu yanıtlayacaksınız. İlk iki kayıt, günlük yaşamda karşılaşabileceğiniz durumlarla ilgilidir. Ancak son iki kayıt, eğitim veya öğretim ortamında karşılaşılabilecek durumlara odaklanır.

Birinci ve üçüncü kayıtta, iki veya daha fazla konuşmacının karşılıklı konuşmasını, ikinci ve dördüncü kayıtta ise bir monolog dinleyeceksiniz. Kayıtlarla bağlantılı olarak, çoktan seçmeli soruları, bilgi, başlık, özellik ve cümle sonu eşleştirme ve cümle, özet, not, tablo, diyagram veya akış şeması tamamlama sorularını yanıtlamanız gerekecektir.

undefined
play button

Ask IELTS