The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS Listening sınavına hızlı bakış

Süre: 30 dakika 

Listening sınavı, hem IELTS Academic hem de General Training için aynıdır. Dört farklı ses kaydına yanıt olarak 40 soruyu yanıtlamanız gerekecektir. 

Çeşitli aksanlardan konuşmacıların monolog ve diyaloglarını içeren dört kaydı dinleyecek ve her kaydı yalnızca bir kez duyacaksınız. Listening sınavının her bölümünde 10 soru vardır.  

Bu sorular, aşağıdakileri anlama yeteneğinizi sınar: 

 • Temel fikirler ve ayrıntılı olgusal bilgiler 

 • Konuşmacıların görüş ve tutumları 

 • Bir ifadenin amacı 

 • Fikirlerin gelişimini takip etme yeteneği. 

Listening bölümü hakkında detaylar: 

Kayıt 1   Günlük sosyal bağlamda geçen iki kişi arasındaki sohbet  

Kayıt 2   Günlük sosyal bağlamda geçen bir monolog, ör. yerel mekanlar hakkında bir konuşma.  

Kayıt 3   Bir eğitim veya öğretim bağlamında en fazla dört kişi arasındaki bir konuşma, ör. bir ödevi tartışan bir öğretim görevlisi ve bir öğrenci.  

Kayıt 4   Akademik bir konuda monolog, ör. üniversite dersi. 

Çoktan seçmeli

Çoktan seçmeli sorular bir veya birden fazla doğru yanıta sahip olabilir. Kaç yanıt gerektiğini kontrol etmek için soruyu çok dikkatli okuyun.  

Bir doğru yanıt seçmeniz gereken çoktan seçmeli bir soruda (A, B veya C) size şunlar verilecektir: 

 • bir soru ve ardından üç olası yanıt 

 • bir cümlenin başlangıcı ve ardından cümleyi tamamlamak için olası üç yol. 

Birden fazla doğru yanıt seçmeniz gereken çoktan seçmeli bir soruda, size daha uzun bir olası yanıt listesi verilecek ve birden fazla yanıt seçmeniz gerektiği söylenecektir.  

Çoktan seçmeli sorular, çok çeşitli becerileri sınamak için kullanılır. Belirli noktalar hakkında ayrıntılı kavrayışa veya dinleme metninin ana noktaları hakkında genel bir kavrayışa sahip olmanız istenebilir.

Eşleştirme

Dinleme kaydında duyduğunuz unsurların numaralandırılmış listesini, soru kağıdındaki bir dizi seçenekle eşleştirmeniz istenir. Seçenek grubu, bir tür kriter olabilir. 

Eşleştirme, ayrıntıları dinleme becerisini ve günlük bir konuda yapılan konuşmada verilen bilgileri anlayıp anlayamadığınızı değerlendirir, örneğin farklı otel veya konuk evi konaklama türlerinin belirlenmesi gibi. Ayrıca, iki kişi arasındaki konuşmayı takip etme yeteneğinizi de değerlendirir. Ayrıca, dinleme metnindeki olgular arasındaki ilişkileri ve bağlantıları fark etme yeteneğinizi değerlendirmek için kullanılabilir. 

Plan, harita, diyagram etiketleme

Bir plan (örneğin bina), harita (örneğin kasabanın bir bölümü) veya diyagram (örneğin bir ekipman parçası) üzerindeki etiketleri doldurmanız istenir. Cevaplarınızı genellikle soru kağıdındaki listeden seçebilirsiniz. 

Bu eşleştirme sorusu, örneğin bir yerin tarifini anlama ve bunu görsel bir temsille ilişkilendirme becerinizi değerlendirir. Bu, talimatları ifade eden dili takip edebilmeyi içerebilir (örneğin straight on/turn left/opposite). 

Form, not, tablo, akış şeması, özet tamamlama

Bu tamamlama sorularında, tüm dinleme metninin veya bir kısmının ana hatlarındaki boşlukları doldurmanız gerekir. Ana hatlar, metindeki ana fikirlere/bilgilere odaklanır. Şunlar olabilir: 

 1. Form: ad, adres, telefon numarası gibi bilgileri kaydetmek için kullanılır 

 2. Bir dizi not: farklı unsurların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu göstermek amacıyla düzeni kullanarak bilgileri özetlemek için kullanılır 

 3. Tablo: net kategorilerle ilgili bilgileri özetlemek için kullanılır – örneğin yer/zaman/fiyat 

 4. Akış şeması: yönü oklarla gösterilen ve net aşamalara sahip bir süreci özetlemek için kullanılır. 

Eksik kelimeleri şu iki şekilde seçeceksiniz: 

 • Soru kağıdında sunulan listeden 

 • Kayıttan 

Talimatlarda belirtilen kelime sınırına uymalı ve kayıttan duyduğunuz kelimeleri tam olarak kullanmalısınız. 

Kullanmanız gereken kelime veya sayı adedi değişeceğinden talimatları çok dikkatle okumalısınız. Örneğin, “NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER” gibi bir kelime sınırı verilir. Kelime sınırını aşarsanız yanıtınız yanlış olarak değerlendirilir, bu nedenle her soru için kelime sınırını dikkatle kontrol edin. Kısaltılmış kelimeler değerlendirilmeyecektir, örneğin “don’t”. Tireli kelimeler tek kelime olarak sayılır, örneğin "police-man". 

Bu boşluk tamamlama görevi, bir dinleyicinin bu tür bir durumda doğal olarak kaydedeceği ana noktalara odaklanır. 

Cümle tamamlama

Bu cümle tamamlama sorularında, aşağıdakilerden birisine ait önemli bilgileri özetleyen bir dizi cümleyi okumanız gerekir: 

 • tüm dinleme metni

 • metnin bir parçası.  

Ardından, dinleme metninden alınan bilgileri kullanarak her cümledeki boşluğu dolduracaksınız. “NO MORE THAN ONE WORD AND/OR A NUMBER” gibi bir kelime sınırı verilir. 

Kullanmanız gereken kelime veya sayı adedi değişeceğinden talimatları çok dikkatle okumalısınız. “NO MORE THAN ONE WORD AND/OR A NUMBER” gibi bir kelime sınırı verilir. Kelime sınırını aşarsanız yanıtınız yanlış olarak değerlendirilir, bu nedenle her soru için kelime sınırını dikkatli kontrol edin. Kısaltılmış kelimeler sınanmayacaktır, örneğin “don’t”. Tireli kelimeler tek kelime olarak sayılır, örneğin "police-man". 

Cümle tamamlama, bir dinleme metnindeki önemli bilgileri anlama yeteneğinize odaklanır. Sebep ve sonuç gibi işlevsel ilişkileri anlamanız gerekir. 

Kısa cevaplı sorular

kısa cevaplı soru türünde, bir soruyu okumanız ve dinleme metnindeki bilgileri kullanarak kısa bir cevap yazmanız istenir. Bazen sınav katılımcılarına iki veya üç noktayı sıralamaları istenen bir soru verilir. 

“NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER” gibi bir kelime sınırı verilir. Kelime sınırını aşarsanız yanıtınız yanlış olarak değerlendirilir, bu nedenle her soru için kelime sınırını dikkatli kontrol edin. Kısaltılmış kelimeler değerlendirilmeyecektir, örneğin “don’t”. Tireli kelimeler tek kelime olarak sayılır, örneğin "police-man". 

Kısa cevap, dinleme metni içindeki yer, fiyat veya zaman gibi somut gerçekleri dinleme yeteneğine odaklanır.