The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

CloseIELTS examiner’ların, yetkili bir IELTS examiner olmaları için ilgili öğretmenlik yeterliliğine ve kapsamlı bir öğretme deneyimine sahip olmaları gerekir. Bu yetkili examiner’lar, Writing sınavınızı açıkça tanımlanmış değerlendirme kriterlerine göre puanlandırır ve performansları düzenli olarak kapsamlı ve ayrıntılı incelemeye tabidir.

Writing sınavınız, puanlamanın olabildiğince doğru ve adil olmasını sağlamak için 2 ila 4 examiner tarafından değerlendirilir. Examiner’lar tarafından kullanılan değerlendirme kriterleri hem General Training hem de Academic IELTS için aynıdır.

Writing Task 1'deki cevaplarınız aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir: task başarısı, tutarlılık ve anlam bütünlüğü, kelime dağarcığı ve dilbilgisi hakimiyeti ve doğruluk. Writing Task 2, task yanıtı kriteri dışında hemen hemen aynı şekilde değerlendirilir. Her bir bant skoru, bu dört kriterle ilgili tanımlayıcılardaki performansla eşleşir. IELTS examiner’ları tarafından kullanılan değerlendirme kriterleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, IELTS Writing sınavı halka açık bant skor değerlendirme tablosuna göz atın.

Band scores