The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS’te 8 bant skoruna ulaşmak için Writing Task 2, bant 8 writing değerlendirme kriterlerinde yer alan tüm pozitif özellikleri içeren bir kompozisyon oluşturmanız gerekir. Aşağıdaki tabloda bunlara göz atalım.  

Task response
 • Task’ın tüm bölümlerini yeterli biçimde ele alır
 • ilgili, genişletilmiş ve desteklenmiş fikirlerle soruya iyi geliştirilmiş bir yanıt sunar
Tutarlılık ve anlam bütünlüğü
 • bilgi ve fikirleri mantıksal olarak sıralar
 • anlam bütünlüğü ile ilgili tüm yönleri iyi yönetir
 • paragraf kullanımı yeterli ve uygundur
Kelime dağarcığı
 • anlamları titizce iletmek için geniş bir kelime dağarcığını akıcı ve esnek bir şekilde kullanır
 • yaygın olmayan sözlük ögelerini beceriyle kullanır, ancak kelime seçimi ve birlikte kullanımda ara sıra hatalar olabilir
 • yazım ve/veya kelime biçimlendirmede nadir hata yapar
Dilbilgisi hakimiyeti ve doğruluğu
 • çok çeşitli yapılar kullanır
 • cümlelerin çoğunluğu hatasızdır
 • hata veya uygunsuzluklar sadece çok nadiren mevcuttur

Bant tanımlayıcıları rehber olarak kullanarak, sizi Writing Task 2’de 8 bant skoruna ulaştırmak için 8 adımın üzerinden geçeceğiz.  

Examiner’ın yanıtınızda ne arayacağını göstermek için tüm kriterlerin üzerinden geçmeden önce task yanıtı ile başlayacağız.

Adım 1: Cevap soruyla ilgili olmalı

Soruda size sorulanlara cevap verin. Daha önce hazırladığınız bir konuya yakın bir essay hazırlamayın. Örneklerinizin ve fikirlerinizin soruyla alakalı olduğundan emin olun. Çok fazla genelleme yaparsanız ve yeterince spesifik olmazsanız bu, fikirlerinizin examiner’a sunuluşunu etkileyecektir.  

Yapın 

 • Fikirlerinizin doğrudan soruyla ilgili olduğundan emin olun  

 • Bildiğiniz ve doğrudan konuyla ilgili fikir ve örnekleri kullanın 

 • Cevabınızı, soruyu destekleyecek çeşitli fikirleri içerecek şekilde genişletin.  

Yapmayın: 

 • Alakasız bilgileri dahil etmeyin 

 • Aşırı genelleme yapmayın 

 • Ezberden essay hazırlamayın  

 • At least 41% of all men…” gibi, konuyla ilgili “yeni” araştırma veya istatistikler sunmayın

Adım 2: Sorunun tüm bölümlerini cevaplayın

Soruyu dikkatlice okumalı ve içinde kaç bölüm olduğunu belirlemelisiniz. 6 veya üzeri bant skoruna ulaşmak için sorunun tüm bölümlerini yanıtlamalısınız.  

Bazı örnek IELTS soru yönlendirmelerine bakalım ve her birinde fikrinizi sunmanız gereken kaç bölüm olduğunu görelim. Unutmayın, sorulan soruyu anladığınızı göstermek için ifadeyi yanıtlarken net bir pozisyon sunmanız ve bu pozisyonun netliğini essay boyunca korumanız çok önemlidir.

Soru tipi Kaç bölüm? Görüş gerekli mi?
To what extent do you agree or disagree with this statement? Tek bölümlü soru Evet, katılıyorum veya katılmıyorum ya da neden eşit derecede katılıyorum/katılmıyorum.
Discuss both views and give your own opinion. 3 bölümlü soru - her iki görüşü de belirtildiği şekilde tartışın Evet, görüşünüzü sunun, görüşlerden biri veya her ikisinin birleşimi olabilir.
Neden böyle? Bunun nedenlerini belirtin ve çözüm nedir? 3 bölümlü soru Neden böyle olduğu, bu sorunun nedenleri ve sorunu çözmek için çözümler hakkında bir görüş sunulur.
Do the disadvantages of international tourism outweigh the advantages? 2 bölümlü soru Evet, daha fazla avantaj veya dezavantaj olup olmadığını açıkça söylemelisiniz.
Neden böyle? Bu durumun birey ve toplum üzerindeki etkisi nedir? 3 bölümlü soru Evet, ifade için neden belirtmeli ve 1) birey ve 2) toplum üzerindeki etkisini sunmalısınız.

Yapın: 

 • Soruyu dikkatlice okuyun ve içinde kaç bölüm olduğunu belirleyin 

 • Fikrinizi sunun ve tüm essay boyunca bu fikri destekleyin 

 • Her iki görüşü sunmanız istenirse, her görüşün eşit şekilde sunulduğundan emin olun (eşit paragraf uzunluğu) 

 • Çoğullara dikkat edin. “Avantajlar”ı sunmanız istenirse, en az 2 tane sunmalısınız  

 • “And” kelimesine dikkat edin. Birden fazla unsur hakkında yorum yapmanız gerekebilir  

 • 250 kelimeden fazla yazın.  

Yapmayın: 

 • Sorunun bölümlerini göz ardı etmeyin  

 • Fikrinizin net olduğunu varsaymayın, examiner’ın, fikrin size ait olduğunu anlaması için “I think” kullanmayın  

 • Examiner’a ne anlatacağınızı ve ne anlattığınızı söylemeyin  

 • Kısa essay yazmayın. 

Adım 3: Bağlaç ifadelerini kullanarak net bir gelişme bölümü ile essayinizi mantıklı şekilde düzenleyin

Fikirler açık bir şekilde ifade edilmeli ve sıralanmalı, giriş ile başlayıp sonuç paragrafına varmalıdır. 

Hem her iki görüşü hem de kendi fikrinizi sunmanız istenirse, görüşünüzü essayin giriş bölümünde belirtin ve ardından her iki görüşü sunun. Daha sonra kendi fikrinize geri dönebilir ve kompozisyonu sonuçlandırabilirsiniz. Bu, fikirleri sunmanın mantıklı bir yoludur.  

Yapın: 

 • Çeşitli bağlaçlar kullanın, ancak aşırıya kaçmayın 

 • Tek bir temel bağlaçtan ziyade zarf niteliğindeki ifadeleri kullanın 

 • Tekrardan kaçınmak için zamirleri ve farklı kelimeleri kullanın (this/them/the issue/the problem)  

 • Yazınızı tutarlı kılmak için noktalama işaretleri kullanın  

 • Fikirlerinizin doğru sıralandığından emin olun  

 • Fikirlerinizin mantıklı ve kolay izlenir olmasını sağlayın  

 • Giriş ve sonuç için ayrı paragraflar kullanın   

 • Her fikir veya konu için bir paragraf kullanın. 

Yapmayın: 

 • “Firstly” gibi temel bağlantı sözcüklerini aşırı kullanmayın (bunun yerine “The first reason for/ The primary reason for this” kullanmayı deneyin)  

 • Her cümleye bağlaç ile başlamayın (Bunu cümlenin ortasına koymaya çalışın. Örn. “Some people believe, however, that individuals must also take responsibility for the environment” veya “I believe, on the other hand, that individuals do have a responsibility to…”)  

 • Sayı, sembol veya kısaltma kullanmayın (1, 2 vb., &, +)  

 • Başlık veya alt başlık kullanmayın  

 • Kelimelerin veya ifadelerin altını çizmeyin 

 • Tek cümlelik paragraflar kullanmayın 

 • Her cümleye bağlaç ile başlamayın. 

Adım 4: Essayinizi paragraflar halinde düzenleyin

Essayinizi net bölümler halinde düzenlemek için paragrafları kullanın. Her paragrafın en az iki cümle içeren net ve geliştirilmiş bir konu içerdiğinden emin olun.  

Essayinizi yazarken “PEEL” kısaltmasını kullanabilirsiniz:  

Fikir (Point) – konu veya konu cümlenizi tanıtın 

Örnek (Example) – fikrinizi destekleyen bir örnek 

Açıklayın (Explain) – bu kanıt fikrinizi neden destekliyor 

Bağlantı (Link) – bir sonraki konu veya paragrafa geçiş 

Yapılandırılmış bir yanıtı açıkça göstermek için yeterli sayıda paragraf kullanmalısınız. Bu, düşünce ve fikirlerinizi mantıklı bir şekilde düzenleyip sunabileceğinizi gösterir.  

Bir essaye kaç paragraf ekleyebileceğinize dair bazı fikirler: 

Soru tipi Kaç paragraf? Paragraflar
To what extent do you agree or disagree with this statement? 4/5
 1. Giriş
 2. Neden katılıyorum/katılmıyorum
 3. Neden katılıp katılmadığım için başka bir neden
 4. Katılıyorum/katılmıyorum nedeni için görüş paragrafı
 5.  Sonuç paragrafı
Discuss both views and give your own opinion. 5
 1. Giriş
 2. Tek görüş
 3. Diğer görüş
 4. Sizin görüşünüz
 5. Sonuç paragrafı
Neden böyle? Bunun nedenlerini belirtin ve çözüm nedir? 5
 1. Giriş
 2. Neden böyle olduğunu gerekçelendirin
 3. Bunun nedenleri
 4. Bunun için çözümler
 5. Sonuç paragrafı
Do the disadvantages of international tourism outweigh the advantages? 4
 1. Giriş (daha fazla avantaj)
 2. Avantajlar (3)
 3. Dezavantajlar (2)
 4. Sonuç paragrafı
Neden böyle? What effect does it have on the individual and the society?5
 1. Giriş
 2. Neden böyle olduğu
 3. Bireyin üzerindeki etkisi/etkileri
 4. Toplum üzerindeki etkisi/etkileri
 5. Sonuç paragrafı

Yapın: 

 • Paragraf kullanın 

 • Paragraflarınız arasında ve içinde bağlaçlar kullanın 

 • Her paragraf arasında bir boşluk bırakın (satır)  

 • Her konu için bir paragraf kullanın  

 • Giriş ve sonuç paragrafı kullanın. 

Yapmayın 

 • Tek cümlelik paragraflar kullanmayın 

 • Kağıt üzerinden sınavda tüm sayfayı kaplayan çok uzun paragraflar kullanmayın

Adım 5: Daha az yaygın kelime dağarcığı kullanın ve doğru yazın

Bant tanımlayıcılarda, bant 8 yazarının yaygın olmayan sözlük unsurlarını beceriyle kullanması gerektiğini göreceksiniz. Bir dil öğrenirken yaygın ve yaygın olmayan terimleri kullanırız. Yaygın terimler kişisel deneyimleri ve günlük alışkanlıkları ifade etmek için her gün kullandığımız kelime ve ifadelerdir. Yaygın olmayan terimler belirli konuları tartışırken veya deyim (fiil öbekleri) kullandığımızda kullanılır.  

Eski moda olan ve günlük konuşmalarda kullanılmayan kelimeler kullanılmamalıdır. Eşanlamlı kelime seçtiğinizde anlam aynı olmalı ve sunulan fikri değiştirmemelidir. Örneğin, adolescent/teenager yakın anlama sahiptir ve birbirlerinin yerine kullanılabilir, ancak toddler/baby oldukça farklı anlamlara sahiptir. 

Ayrıca bant 8’de Birlikte Kullanımdan (collocation) da bahsedilir ve hangi kelimelerin birlikte kullanıldığını ve hangi kelimelerin farklı konular için uygun olduğunu bildiğiniz varsayılır.  

Çocuk suçlarını tartışıyorsanız “minor” terimini kullanabilirsiniz çünkü bu, 18 yaş altı çocukları tanımlamak için kullanılan yasal bir terimdir.  

Fiil öbekleri kullanıyorsanız, anlamı değiştirebileceğinden doğru edat kullandığınızdan emin olun:  

throw out/away = çöpe atmak  

throw up = kusmak/hastalanmak  

Deyimler (kültürel dil) ancak iyi biliyorsanız ve tartıştığınız konuya uygunsa kullanılmalıdır.  

Yapın

 • Sözcük seçiminde titiz olun  

 • Günlük konuşmalarda kullandığımız dili kullanın  

 • Anladığınız kelimeleri kullanın  

 • Konuyla ilgili sözcük ve ifadeler kullanın  

 • Collocation ve phrasal verbs kullanın (birlikte kullanımı doğal olan kelimeler – environmental pollution | major issue | promising future) 

Yapmayın 

 • Yazım hataları yapmayın  

 • Kelimeleri yanlış yazmayın  

 • Amerikan ve İngiliz yazımını karıştırmayın (İkisinden birini kullanmalısınız)  

 • Anlamını veya yazılışını bilmediğiniz kelimeyi kullanmayın.  

 • “stuff/thing” gibi belirsiz kelimeler kullanmayın  

 • “Gonna” gibi argolar kullanmayın  

 • Eski moda dil kullanmayın [the masses| denizens | myopic view | Hitherto]  

 • Eşanlamlıları aşırı kullanmayın, bir kullanım yeter 

 • Deyim/klişe kullanmayın  

 • Kısaltma kullanmayın (can’t, doesn’t)

Adım 6: Ezber dil, ifade veya örnekler kullanmayın

Essayinizde ezberlediğiniz dili, ifadeleri veya örnekleri kullanmayın. Examiner’lar bunları kolayca anlar ve akıcı yazma yeteneğinizi göstermez.  

Yine konuşurken sıklıkla kullanılan tabir, deyim, atasözü ve klişelerin aşırı kullanımından kaçınılmalıdır. Bunlar, şu gibi tabirleri içerir:  

 • The grass is always greener on the other side  

 • Love is blind  

 • Off the top of my head  

 • Old is gold  

 • A friend in need is a friend indeed  

Ayrıca, belirsiz oldukları ve bir task’ı uygun şekilde ele almadıkları için aşağıdaki terimler yazma sırasında kullanılmamalıdır. Her zaman net bir dil kullanmalı ve fikirlerinizi net ifade edecek uygun sözcük seçimleri yapmalısınız. 

Kötü İyi Kötü İyi
Nowadays In recent times Crux of the discussion The main/key issue is…
Can’t cannot Stuff/thing Doğru kelimeyi kullanın!
Controversial issue Major issue e.g. For example, …
The pros and cons Benefits and drawbacks Every coin has two sides/faces There are both disadvantages and advantages…
Firstly The primary reason why A double-edged sword The solution can also cause issues as…
SecondlyLack of education is another reason why… In a nutshell In conclusion…

Adım 7: Çeşitli karmaşık cümle yapıları kullanın

Bant 8’de, fikir ve görüşünüzü sunmak için çok çeşitli yapıları doğru bir şekilde kullanmanız beklenir. Examiner’a çok çeşitli yapıları kullanabileceğinizi gösterin ve cümlelerinizin hatasız olduğundan emin olun. 

Karmaşık ve basit cümleleri birlikte kullanmak önemlidir. Ancak unutmayın, karmaşık cümleleriniz uzun ve anlaşılmaz olmamalıdır.  

Noktalama işaretleri, büyük harfler, virgül ve noktaların doğru şekilde kullanılması gerekir.  

Yapılan en yaygın hatalar aşağıdaki gibidir:

Dilbilgisi Yaygın hatalar
İlgi Tümceleri Zamirin yanlış kullanılması - who/that/which
Koşul cümleleri Koşul cümleleri için yanlış fiil zaman çekimi seçme – Sıfır, Tip 1,2,3
Present perfect/past Yanlış fiil zaman çekimi seçme - had/have had
Edilgen Yanlış geçmiş zaman sıfat-fiili seçme
Fiilimsiler -ing hataları yapma
Sayılabilir isimler Tekil ve çoğul isimlerde hata yapma
Artikeller a/the yanlış kullanımı veya hiç kullanmama
Özne/yüklem uyumu The girls “are” - tekil veya çoğul
Edatlar Hatalı yan edat seçimi, edatın yerinin hatalı olması vb.
Noktalama işaretleri Yanlış kullanılmış veya hiç kullanılmamış.

Adım 8: Kontrol Listesi

Yazınızın bant 8’deki tüm olumlu özellikleri içerdiğinden emin olmak için aşağıdaki kontrol listesini kullanın

Task response
 •  Sorunun TÜM bölümlerini yeterli şekilde yanıtladınız mı?
 • Tüm fikirleriniz ve örnekleriniz doğrudan soruyla ilgili mi?
 • Konuyu aşırı genelleştirmekten kaçındınız mı?
 • Examiner ne düşündüğünüzü tam olarak biliyor mu ve bu görüşü tüm essay boyunca net bir şekilde sunuyor musunuz?
 • Fikirlerinizi net örneklerle [belirsiz araştırma ve anket sonuçları değil] desteklediniz mi?
 • 250'den fazla kelime yazdınız mı?
 
Tutarlılık ve anlam bütünlüğü
 • Examiner, kompozisyonunuzun başından sonuna kadar fikirlerinizi kolayca takip edebiliyor mu?
 • Net bir şekilde ilerliyor mu [giriş, destekleyici örneklerle ana fikirler, sonuç paragrafı]?
 • Çeşitli bağlaç sözcükleri ve ifadeleri kullandınız mı?
 • Tekrarlardan ve her cümleye bir bağlaç ile başlamaktan kaçındınız mı [Firstly...Secondly…Thirdly]?
 • Atıf [These issues...] ve eş anlamlı kelimeleri [problems/issues] doğru kullandınız mı?
 • Yeterli paragraf kullandınız mı?
 • Her fikri geliştirmek için bir paragraf kullandınız mı? 
 • Açık bir giriş ve sonuç paragrafı var mı? 
Kelime dağarcığı
 • Konuyla ilgili bir dizi kelime dağarcığı kullandınız mı?
 • Kullandığınız kelime dağarcığı seçimleri titiz mi?
 • Ezber dil, klişeler [double-edged sword] ve atasözlerinden kaçındınız mı?
 • Collocation’ları doğru şekilde kullandınız mı [environmental problem | global issue]?
 • Yaygın olmayan sözcükleri uygun şekilde kullandınız mı [detrimental to | cultural diversity | measures]?
 • Yazım hatalarınızı düzelttiniz mi?
 • Kelimeleri yanlış yazıp yazmadığınızı kontrol ettiniz mi?
 • İhtiyacınız olan kelimenin doğru biçimini [zarflar, isimler, sıfatlar ve fiiller] kullandınız mı?
Dilbilgisi hakimiyeti ve doğruluğu
 • Basit ve karmaşık yapıları doğru şekilde kullandınız mı?
 • Çeşitli yapılar kullandınız mı [conditional, present perfect, relative clauses, modal verbs]?
 • Uzun, karmaşık cümlelerden kaçındınız mı?
 • Cümleleriniz hatasız mı?
 • Doğru noktalama işaretleri koydunuz mu?
 • Cümle başlangıcı ve özel isimlerde büyük harf kullandınız mı?
 • Karmaşık cümlelerinizde ihtiyaç duyulan yerde virgül kullandınız mı? [If the government invests funds in implementing environmentally-friendly solutions, pollution in the atmosphere will be reduced.]
 • Cümleleri bitirirken nokta (.) kullandınız mı?

Bu 8 adımı izlediğinizde Writing Task 2’de 8 bant skoruna doğru emin adımlarla ilerleyeceksiniz. 

Is IELTS writing hard?

IELTS writing is not so hard if you have a thorough understanding of the test format and are able to organise your thoughts into grammatically-correct, well-structured sentences. Obviously it requires a fair amount of practice. To make it easy, IDP has launched IELTS Prepare where you can access a range of preparation materials: from practice tests, sample answers, videos and articles, all the way to expert assessments, online courses, webinars and more.

IELTS writing for beginners

Join our free IDP IELTS webinars that are designed to give you a sense of what to expect during the IELTS Writing test and guide you towards reaching a high band score:

 • Improve your understanding of the writing test format and questions

 • Identify key points

 • Make your answers relevant

 • Organize your answers in a more coherent manner

A short animation where our IELTS Experts talk you through 8 steps to a band 8 in IELTS Writing Task 2.

8 Steps to help you reach a band 8: IELTS Writing Task 2

Let our IELTS Expert guide you through the 8 steps needed to reach a band 8 in IELTS Writing Task 2.