The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS Academic Writing sınavına hızlı bakış

Süre: 60 dakika

IELTS Academic Writing sınavı iki task’tan oluşur. Bu task’ların konuları genel ilgi alanlarına hitap eder ve lisans ya da lisansüstü eğitime veya profesyonel bir kuruma başvurmak isteyen sınav katılımcılara uygundur. Her iki task’a verilen yanıtlar resmi üslupla yazılmalıdır. 

Task 1  

Size bir grafik, tablo, şema veya diyagram sunulacak ve bilgileri kendi kelimelerinizle anlatmanız, özetlemeniz veya açıklamanız istenecektir. Sizden verileri anlatmanız ve sunmanız, bir sürecin aşamalarını, bir şeyin nasıl çalıştığını anlatmanız veya bir nesneyi, planı veya tasarımı anlatmanız istenebilir.  

Task 2  

Bir bakış açısına, tartışmaya veya soruna yanıt olarak bir kompozisyon yazmanız istenecektir. Kendi bilginiz ve deneyiminizden örneklerle bakış açınızı desteklersiniz. 

Grafik bilgilerden elde edilen olgu veya rakamları özetleme

IELTS Academic Writing Task 1’de size, bilgi sunmanın görsel bir yolu olan bir diyagram gösterilecektir. Bir veya daha fazla diyagram gösterilebilir. Bu görsel bilgi aşağıdaki şekillerde gösterilebilir: 

  • Tablo 

  • Şema 

  • Diyagram 

  • Süreç 

  • Grafik 

  • Harita 

Ayrıca size talimatlar verilecektir, bu nedenle gördüğünüz ana özellikleri seçip raporlayarak, ilgili yerlerde karşılaştırmalar yaparak gördüğünüz bilgileri özetleyin.  Size verilen görsel bilgilerin metin şeklinde sunulması gerekir; bir bilgi aktarma görevini tamamlamanız gerekecektir. 

Soruyu başarıyla tamamlamak için şunları yapmanız gerekir: 

  1. Bir giriş yazın 

  2. Bir genel bakış yazın (gördüklerinizin özeti) 

  3. Tüm temel özellikleri rakamlarla (veri) sunun ve vurgulayın 

En az 150 kelime yazmanız gerekecektir ve cevaplar tam olarak yazılmalı, madde işaretleri veya notlar bulunmamalıdır.  

Kompozisyon yazma

Academic Writing Task 2’de bir bakış açısına, bir argümana veya bir soruna yanıt olarak kompozisyon yazmanız istenir. Kompozisyonlar akademik veya yarı resmi bir üslupta yazılmalıdır. Konular güncel meseleler hakkındadır ve konunun belirli bir yönüne odaklanır. Örneğin, konu bilgisayarlarla ilgiliyse odak noktası bu konunun belirli bir yönü olacaktır, genel olarak bilgisayarlar hakkında yazılmamalıdır.   

Task talimatları size soru hakkında bilgi verir ve kompozisyonunuzda konuyu nasıl tartışacağınızı anlatır. Olgusal bilgiler vermeniz, çözümleri özetlemeniz ve sunmanız, bir fikri gerekçelendirmeniz veya kanıtları ve fikirleri değerlendirmeniz istenebilir. Pozisyonunuzu desteklemek için ilgili fikir ve örnekleri kullanarak soruyu dikkatle tamamlamanız önemlidir. Fikirleriniz, her fikir için bir paragraf kullanarak net bir şekilde düzenlenmelidir. En az 250 kelime yazmanız gerekir.  

Düşünce ve fikirlerinizi ifade etmek için dili doğru ve uygun biçimde kullanarak bilgileri tutarlı bir şekilde düzenleyip ilişkilendirmek üzere İngilizce kompozisyon yazma kurallarını takip etme becerinize göre değerlendirilirsiniz.