The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Toplam puanınızın %25'ine denk gelen IELTS speaking ve writing sınavındaki önemli kriterlerden birine bakalım. Dilbilgisi bakımından hem "aralık" hem de "netlik" konusunu kapsayan bu kriterin, belirli iki yönü bulunmaktadır. Peki ama ikisi arasındaki fark nedir?

Dilbilgisi kuralları gereği cümle aralığı ve anlam netliği birçok dil öğrencisinin aşina olduğu bir konudur. Dolayısıyla IELTS’ de 7'den 9'a kadar olan en üst bantlarda, bir konuşmacı ya da yazar sadece birkaç tane hata yapabilir. 6. bantta, yapılan hataların yazarın ya da konuşmacının mesajını doğru bir şekilde iletebilmesini engellememesi gerekir. 4'ten 6'ya kadar olan orta bantta ise, dilbilgisi hataları genellikle daha sık görülür.

Netlik

Dilbilgisi bakımından cümle netliğinin önemli bir bölümünü noktalama işaretleri oluşturur. Bu durum daha çok, virgül (,), nokta (.) veya kesme işaretinin (') doğru kullanımını içerir. Gelin bazı örnek cümleler ile konuya daha yakından bakalım:

(Her şeyden önce ilk argümana bakıldığında ücretsiz toplu taşımanın bir avantajı da yollardaki trafik miktarını azaltabilmesi ve şehirlerde hava kalitesini iyileştirilebilmesidir.)

Bir cümle akıp giderken, konuyu rahat takip edebilmek açısından bu tarz bir yanıt doğru kabul edilmez. Öyleyse aynı cümlenin bir de noktalama işaretleri eklenmiş halini ele alalım: (4 virgül ve bir nokta)

(Her şeyden önce, ilk argümana bakıldığında, ücretsiz toplu taşımanın bir avantajı da, yollardaki trafik miktarını azaltabilmesi, ve şehirlerde hava kalitesini iyileştirilebilmesidir.)

Yaygın bir diğer hata ise, nokta yerine virgül kullanılmasıdır. Aşağıdaki örneğe bir göz atalım.

(Ücretsiz toplu taşımanın en önemli avantajlarından biri de, şehirlerdeki hava kalitesini iyileştirebilmesidir, bunun nedeni insanların haftalık bütçelerindeki ulaşım maliyetini, ciddi oranda azaltabilmek için, kişisel araçları daha az kullanmaya teşvik etmesidir. Eğer ciddi bir azalma olursa, daha temiz bir hava sayesinde nüfusun genel sağlığı düzelir, insanlar solunum sorunlarıyla mücadele etmek için tıbbi faturalara para harcamak zorunda kalmaz, böylece başka tasarruflara yönelebilir.)

Yazar bu paragrafta cümleleri ayırmadan sürekli virgül kullanmıştır. Şimdi de doğru noktalama işaretleriyle değiştirilmiş olan versiyonuna bakalım.

(Ücretsiz toplu taşımanın en önemli avantajlarından biri de şehirlerdeki hava kalitesini iyileştirebilmesidir. Bunun nedeni, insanların haftalık bütçelerindeki ulaşım maliyetini ciddi oranda azaltabilmek için kişisel araçları daha az kullanmaya teşvik edilmesidir. Daha temiz hava sayesinde nüfusun genel sağlığı düzeldiğinden, insanlar solunum sorunlarıyla mücadele etmek için tıbbi faturalara para harcamak zorunda kalmaz ve böylece tasarruflar yapılabilir.)

Aralık

Biraz da dilbilgisi (Gramer) aralığını konuşalım. Hem task 1 hem det ask 2'de soruları yanıtlarken cümle türlerinizi çeşitlendirmeniz oldukça önemlidir. İşte task 1'e (Akademik) bir örnek;

(Melbourne şehrinde, araç kullanımı 1999'da %54 iken 2011'de %76'ya yükseldi. Adelaide şehrinde ise, araba kullanımı 1999'dan 2014 ‘e kadar %44' den, %64’e kademeli olarak artış gösterdi.) Bunu yazan kişi kelime dağarcığını çeşitlendirmiş olsa da, cümlelerin üslubu aynı kalıba sahip olduğu için esneklikten yoksundur. Dilbilgisi bakımımından bu durum göz önünde bulundurulması gereken önemli bir konudur. Diğer bir önemli faktör de, cümlelerinizin karmaşık olmamasıdır. Ancak sırf dilbilgisi hatalarından kaçınmak için kısa cümlelerle yazma tuzağına da sakın düşmeyin! Cevabınızda dilbilgisi hatası olmamasına rağmen herşeyi kısa cümlelerle yazmanız, dilbigisel aralık ve netlik açısından yüksek bir bant skoru almanızı engeller. İşte size dikkate almanız gereken bir başka paragraf örneği;

(İlk olarak, geleneksel oyunları oynamanın esas faydası, sosyalleşmeye yardımcı olmasıdır. Çünkü oyuncuların oyunun ilerleyişini tartışmak için dili kullanmaları gerekir. Ayrıca boşta kaldıkları süreyi başka konularda sohbet etmek için de kullanabilirler. Oyunun yarattığı rahat ortam, insanları rahatsız eden başka konulardan bahsetmeye teşvik eder. Örneğin, pek çok Akdeniz kültüründe, insanlar birbirlerinin evlerini ziyaret ettiğinde kart oyunları oynar. Oynamayanlar da oturup seyreder.)

Burada aday, paragrafta hiç hata olmamasına rağmen, yine de yüksek bir puan alamaz. Bunun nedeni karmaşık cümlelerin olmamasıdır. Şimdi paragrafı daha karmaşık hale getirmeye çalışalım:

(İlk olarak, geleneksel oyunları oynamanın esas faydası, oyuncuların oyunun ilerleyişini tartışmak için dili kullanmaları gerektiğinden sosyalleşmeye yardımcı olmasıdır. Ayrıca, boşta kaldıkları süreyi diğer konular hakkında sohbet etmek için de kullanabilirler çünkü oyunun yarattığı rahat ortam, insanları rahatsız eden başka konulardan bahsetmeye teşvik eder. Örneğin pek çok Akdeniz kültüründe, insanlar birbirlerinin evlerini ziyaret ettiği zaman kağıt oyunları oynar, oynamayanlar da oturup seyreder.)