The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Sözcük dağarcığı, toplam puanınızın %25’ine etki edecek IELTS Speaking ve Writing sınavlarında önemli bir yetidir. Sözcük dağarcığının önemine ve bu konuda skor katkısı almanıza yardımcı olabilmenin yollarına bir göz atalım.

Esneklik

Yazınız veya konuşmanız değerlendirilirken cevaplarınızın zengin bir kelime dağarcığına sahip olması önemli bir faktördür. Kelime dağarcığınızı zengin göstermenin bir yolu da kelimelerin farklı anlamlarını kullanmaktır, sıfat veya zamir gibi.

Örnek soru:

“Do you prefer fast food or traditional food?”

“I prefer fast food because…”, yerine bu cevapları deneyebilirsin:

Actually, I have a preference for fast food for the reason that …”

Well, I’d say I have more of a preference for traditional cuisine because …”

Personally speaking, I find traditional food more preferable given that …”

Bu örneklerde görülüyor ki “prefer” kelimesinin sorudaki anlamı yerine, aday, isim (preferance) ve sıfat (preferable) halleri kullanılmış.

Eşdizimlilik

Eşdizimlerin doğru kullanımı IELTS Writing ve Speaking sınavlarında önemli bir faktördür. Eşdizim kavramı, bazı kelime veya ifadelerin birlikte gruplandırılma biçimidir. Bir önceki ‘preferance’ örneğini incelerseniz, bu kelime ile gruplandırılabilecek diğer kelimeleri düşünmeliyiz. Bu durumda, “have” fiili, (artikel “a” ile beraber) edat “for” ile kullanılır.

Bu nedenle isim halinin tam eşdizimi:

have a preference for

Sıfat halinin tam eşdizimine gelecek olursak:

find (something) more preferable

Az bilinen kelimeler

Sınav sorumlusuna kelime dağarcığınızın geniş olduğunu göstermenin bir yolu da, tekrar tekrar kullanmadığınız sürece, az bilinen kelimelerden faydalanmaktadır.

Daha önce örnek olarak kullanılan soruya bakalım ve verilen iki cevabı karşılaştıralım:

  1. I prefer traditional food because it is much tastier than …

  2. I am quite partial to traditional food because it is much tastier than …

‘Prefer’ ve ‘partial to’ benzer anlamlara gelse de ikinci örnekte görüldüğü gibi daha az kullanılan haline yer vermek cevabınız için daha faydalı olacaktır. Ancak unutmayın ki daha az kullanılan hali kullanılırken bu halin metninize uygun olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

IELTS General Writing sınavında 1. Sorunun zor taraflarından birisi de resmi olmayan bir belge yazmakla yükümlü olduğunuz zamanlardır. Daha az kullanılan kelime halleri genellikle resmi olma eğilimindedir ve söz konusu zorluk bu kelimeler arasından en resmi olmayanını bulmaktır. İkinci olarak, kullandığınız dilin de resmi olmamasına dikkat etmeniz gerekir.

Aşağıda örneklerde aynı şeyleri ifade eden iki farklı cümle veriliyor ama ikinci cümle daha az resmi bir dile sahip:

So, if you are still really interested in visiting my hometown anytime soon, give me a call.

So, if you are still itching to visit my neck of the woods anytime soon, give me a buzz.